Wednesday, August 24, 2011

ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ့ေၾကး ဂ်ပန္ေလွ်ာ့ခ်မည္


အသက္ ၃ ႏွစ္မွ ၁၂ အထိ အလယ္တန္း အရြယ္ ကေလးမ်ားအား ကေလးျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္စားရိတ္ ကေလးတစ္ေယာက္ လွ်င္ ယန္း ၁၀,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေပးမည့္ဥပေဒကို ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔က ဗုဒၶဟူးေန႔က သေဘာတူညီလိုက္ၿပီး လာမည့္ေအာက္တို ဘာလတြင္ ထိုႏႈန္းအတိုင္း စတင္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ အစိုးရက ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ဒိုင္းယက္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ မတ္လအၾကား ေပးမည့္ အစိုးရ၏ ကေလးေကြ်းေမြးေစာင့္ေရွာက္ စားရိတ္ခံစားခြင့္ အတြက္ အေျခခံထား က်င့္သံုးရမည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒကို ယခုက်င္းပေနေသာ ဒိုင္းယက္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အာဏာရ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ အတိုက္အခံ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီႏွင့္ နယူကိုမီအီတို ပါတီတို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

လက္ရွိေပးေနေသာ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ့ေၾကးမွာ အလယ္တန္းႏွင့္ ထို႔ေအာက္ငယ္ေသာ ကေလးတစ္ဦး အတြက္ တစ္လ ၁၃,၀၀၀ ယန္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အထူးျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒ အသက္ဝင္လာမည္ ဆိုလ်င္ ၃ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ တစ္လ ယန္း ၁၅,၀၀၀ ႏွင့္ ၃ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္ အထိ ကေလးတစ္ေယာက္ အတြက္လည္း ယင္းပမာဏအတိုင္းပင္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

၃ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အထိ သားဦးႏွင့္ ဒုတိယသားတို႔အတြက္ တစ္လလ်င္ ယန္း ၁၀,၀၀၀ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ယခုလက္ရွိ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒသည္ စက္တင္ဘာ လကုန္တြင္ သက္တမ္းကုန္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး အထက္တြင္ေဖၚျပ ခဲ့ေသာ ပါတီသံုးခုက အထူးဥပေဒ တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ယခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္အထိ မူလအတိုင္း ေပးသြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ကေလးသူငယ္ ခံစားခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး စံနစ္မ်ားကိုလည္း ေနာက္ႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္ကာ ျပင္ဆင္သြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ႏွစ္တြင္ေျပာင္းလဲသြားမည့္ ပံုစံမ်ားကို ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားသည္။

ေထာက္ပံ့ေၾကး လက္ခံရရွိႏိုင္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရာတြင္ ခြ်တ္ေခ်ာ္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး လက္ရွိဥပေဒသည္ အျပစ္အနာဆာမ်ား ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

ဥပမာ- ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေထာက္အပံ့ ခံစားခြင့္ရရွိႏိုင္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အျဖစ္ မိဘမဲ့ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ ေဂဟာမ်ားရွိ ကေလးဦးေရ ၁၁,၀၀၀ ရွိသည္ဟု လက္ရွိဥပေဒက သတ္မွတ္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံရပ္ ျခားတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ မိဘမ်ားက ကေလးမ်ားကို ဘိုးဘြားေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ အပ္ႏွင္းခံထားရသူက ေစာင့္ေရွာက္ထားရေသာ ကေလးမ်ားလည္း ခံစားခြင့္တြင္ အႀကံဳးဝင္သည္ဟု လက္ရွိဥပေဒက ဆိုသည္။

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။