Tuesday, August 16, 2011

ဆိုမာလီတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအစားအစာမ်ားကို ခိုးယူမႈမ်ားရွိေန


ဆိုမာလီယာတြင္ အငတ္ေဘးဆိုက္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းထားေသာ အစားအစာမ်ားအခုိးခံရျခင္းကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေန သည္မွာ ႏွစ္လရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက တရားဝင္ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလိုက္သည္။


ကုလသမဂၢကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) ဆိုမာလီဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာ စတက္ဖႏိုေပၚရက္တီက ကုလသမဂၢ၏ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ စံနစ္ေၾကာင့္ တတိယအုပ္စု
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက အစားအစာမ်ားေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္း ေဖၚထုတ္ ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ လွဴဒါန္းထားေသာ ဂ်ဳံအိတ္မ်ား၊ ေျမပဲေထာပတ္အိတ္မ်ား အခုိးခံရၿပီး ေစ်းကြက္ထဲတြင္ခ် ေရာင္းေနၾကေၾကာင္း AP သတင္းဌာနက ေဖၚျပခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ လွဴဒါန္းလာေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဆိုမာလီႏိုင္ငံတြင္း၌ စီးပြားေရးသမားမ်ားက ႀကီးၾကပ္ၾကသည္။ မိုဂါဒစ္ရွဴးရွိ စားေသာက္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ႏွံ႔စပ္ေသာ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေအပီသတင္းသို႔ေျပာျပခဲ့ရာတြင္ လွဴဒါန္းပစၥည္းတစ္ဝက္ခန္႔ အခိုးခံရေၾကာင္းဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ေပ်ာက္ဆံုးေသာ ပမာဏမွာ ဤမွ်ေလာက္ထိမမ်ားျပားေၾကာင္းဆိုမာလီယာတြင္ အငတ္ေဘးဆိုက္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းထားေသာ အစားအစာမ်ားအခုခံရျခင္းကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေန သည္မွာ ႏွစ္လရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက တရားဝင္ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလိုက္သည္။
 
ကုလသမဂၢကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) ဆိုမာလီဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာ စတက္ဖႏိုေပၚရက္တီက ကုလသမဂၢ၏ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ စံနစ္ေၾကာင့္ တတိယအုပ္စု
ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔မ်ားက အစားအစာမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္း ေဖၚထုတ္ ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ လွဴဒါန္းထားေသာ ဂ်ဳံအိတ္မ်ား၊ ေျမပဲေထာပတ္အိတ္မ်ား အခုိးခံရၿပီး ေစ်းကြက္ထဲတြင္ခ် ေရာင္းေနၾကေၾကာင္း AP သတင္းဌာနက ေဖၚျပခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ လွဴဒါန္းလာေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဆိုမာလီႏိုင္ငံတြင္း၌ စီးပြားေရးသမားမ်ားက ႀကီးၾကပ္ၾကသည္။ မိုဂါဒစ္ရွဴးရွိ စားေသာက္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ႏွံ႔စပ္ေသာ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေအပီသတင္းသို႔ေျပာျပခဲ့ရာတြင္ လွဴဒါန္းပစၥည္းတစ္ဝက္ခန္႔ အခိုးခံရေၾကာင္းဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ေပ်ာက္ဆံုးေသာ ပမာဏမွာ ဤမွ်ေလာက္ထိမမ်ားျပားေၾကာင္းWFP က ျငင္းခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။
ကုလသမဂၢကမူ အငတ္ေဘးဆိုက္ဒုကၡသည္မ်ားထံသို႔ လွဴဒါန္းလိုက္သည့္ အစားအစာ အမ်ားအျပား
ေရာက္ရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ ေၾကာင္းဆိုသည္။

WFP က ေအပီသတင္းတြင္ေဖၚျပထားေသာ အခိုးခံရသည့္ အိတ္ေပါင္း ေထာင္ဂဏန္းႏွင့္ ခ်ီသည္ဟူသည့္ ပမာဏမွာ တစ္လေဝငွသည့္ ပမာဏ၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ပင္မရွိေၾကာင္း ဆို၏။
 
ႏိုင္ရုိဘီအေျခစိုက္ ကာတူနီအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဂ်ဳိအာကင္ဂန္ဒဲလ္က “ခင္ဗ်ားတို႔က ငတ္ေနတဲ့လူေတြကို အစာေကြ်းေနတယ္ဆိုေပမယ့္ သူ႔တို႔ အက်ဳိးစီးပြားသူတို႔လုပ္ေနတဲ့ အာဏာလြန္ဆြဲေနတဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြကို လုပ္ေကြ်းေနတာနဲ႔ အတူတူပဲ။” ဟုဆိုသည္။

ယင္းပုဂၢဳိလ္သည္ ဆိုမာလီမွ အကူအညီမ်ားရုပ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း မၾကာခဏေျပာဆိုေနသူျဖစ္သည္။
“ခင္ဗ်ားတို႔ ဒီေန႔ေကြ်းလိုက္လို႔ ဒီေန႔အသက္ရွင္ေနတဲ့ လူေတြက မနက္ျဖန္ဆို ေသႏိုင္တာပဲ။” ဤသို႔ဆိုသည္။

ဆိုမာလီအစိုးရေျပာခြင့္ရ အဗၺဒီရာမန္အိုမာအိုစမာက ကုလသမဂၢအစားအစာမ်ား အခိုးယူခံရသည္ဟူေသာ ကိစၥကို မယံုၾကည္ ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ အမွန္တကယ္ အခိုးခံရသည္ဆိုလွ်င္ လုပ္ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာ အတြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားကို စစ္ခံုရုံးတင္ပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

မိုဂါဒစ္ရွဴးအႏွံ႔မြစာႀကဲေနေသာ ဒုကၡသည္တဲစခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ားထံသို႔ အစားအေသာက္မ်ား ေဝငွေရာက္ရွိသြားသည့္ တိုင္ေအာင္ပင္ အစားအစာမ်ားမွာ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိေသးေပ။

အလွဴရွင္ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားအျပား အစားအေသာက္ေဝငွေနသည့္ အစိုးရတည္ေထာင္ေပးထားေသာ ဘက္ဘာဒိုဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေဝငွေပးသူမ်ားက ဒုကၡသည္မ်ားကို သူတို႔ရရွိထား ေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္အတူသတင္းေထာက္က ဓါတ္ပံုရိုက္ယူၿပီးသည္ႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားကို ျပန္လည္ေတာင္းယူသိမ္း ဆည္းသြားေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

“အဲဒီအခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မေပးဘူးလို႔ ျငင္းလို႔မရဘူး ။ အဲလိုျငင္းရင္ စခန္းထဲကေနေမာင္းထုတ္လိမ့္မယ္။ ဒါဆို ဘာနဲ႔ စားရမွန္း သိမွာေတာင္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။” ဟု ဒုကၡသည္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဟာလီမာရွိတ္အဗၺဒီက ေျပာသည္။

မိုဂါဒစ္ရွဴးေစ်းမ်ားတြင္ WFP တံဆိပ္၊ အေမရိကန္အစိုးရတံဆိပ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ကူဝိတ္ႏိုင္ငံတံဆိပ္မ်ားျဖင့္လွဴဒါန္းထားေသာ ပစၥည္း မ်ားေတာင္ပံုရာပံုခ်ေရာင္းေနၾကသည္။

အကူအညီေပးအစားအေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်ေနသည္ကို ေအပီသတင္း ဌာနက ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔ထဲတြင္ ကူဝိတ္မွလာေသာ စြန္ပလြန္သီးမ်ား၊ ဘီစကစ္မုန္႔မ်ား၊ ေျပာင္း၊ ဂ်ဳံႏွင့္ ေျမပဲဆန္မ်ားပါဝင္ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေနာက္ထပ္ တစ္ေနရာျဖစ္ေသာ မုိဂါဒစ္ရွဴး ေရရုံးတြင္ အကူအညီေပး အစားအစာအိတ္မ်ား စုပံုထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ထိုရုံး၏ အျပင္ဘက္တြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ၅၀ ကီလိုဂရမ္ပါဝင္ေသာ အစားအစာအိတ္ကို ဖြင့္ကာ အထဲမွပစၥည္းမ်ားကို (အလြတ္) ထုတ္ ေရာင္းေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၿပီး ကုန္သည္မ်ားကလည္း လွည္းမ်ား၊ ကားမ်ားေပၚသို႔ ရုံးတြင္းရွိ အစားအစာအိတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္တာဝန္ရွိသူမ်ားေရွ႕ေမွာက္မွာပင္ တင္ေဆာင္ေနၾကသည္။

WFP ေဒသဒါရိုက္တာ ေပၚရက္တီကလည္း အစားအေသာက္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေရးအလုပ္မွာ သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ မ်ားေသာ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ဝန္ထမ္း ၁၄ ဦးေသဆံုးသြားၿပီးေနာက္ အာဖရိကသမဂၢလံုၿခံဳေရးစစ္တပ္မွ အေစာင့္ထူ ထပ္စြာခ်ေပးထားေသာ အဓိကဆိုက္ေရာက္ရာ ေလဆိပ္တြင္သာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႀကီးႀကပ္ရန္ ေစလႊတ္ေတာ့သည္။

“အစားအစာေတြကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အလုပ္ဆိုတာလည္း အင္မတန္အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ အလုပ္ပါ။” ဟု ေပၚရက္တီက ေျပာသည္။ ယခုအခါ WFP သည္ ဆိုမာလီအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ အစားအေသာက္ေဝငွေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကိုလုပ္ေဆာင္ေနရသည္။

အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ဂ်ဳိအာကင္ဂန္ဒဲလ္က ၁၉၉၂ ဆိုမာလီတြင္အငတ္ေဘးဆိုက္စဥ္က ကမၻာအဝွမ္းမွ အကူအညီစားစရာမ်ားကို စံနစ္တက် လုယက္ခိုးယူခဲ့ၾကရာ အေမရိကန္စစ္တပ္မွ ဝင္ေရာက္ၾကားဝင္ေျဖရွင္းရသည္အထိ ဆိုးဝါးခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္ကို အကူညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားက သင္ခန္းစာမယူၾကေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကာလတိုအေနႏွင့္ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔၏ အကူအညီေဝငွေရးကြန္ယက္မ်ားကို ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးထားသင့္ ေၾကာင္း၊ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို မၾကာခဏဆိုသလို စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း၊ သူတုိ႔အလုပ္လုပ္ေနရာ ေဒသရွိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို စည္းရုံးသင့္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အေရးေပၚအေျခေနမ်ား ေပၚေပါက္မလာမီ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

“အခုဆိုရင္ အလြန္႔အလြန္ကို လုပ္ရကိုင္ရခက္ခဲေနပါၿပီ။” သူက ေျပာသည္။

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။