Friday, September 2, 2011

ကင္ဆာဖ်က္ ဗိုင္းရပ္စ္ျဖင့္ ကင္ဆာကုသႏိုင္ရန္နီးစပ္လာ


မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ထားေသာ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို ကင္ဆာေဝဒနာခံစားေနရေသာ လူနာ၏ အေၾကာတြင္းသို႔ ထုိးသြင္းျခင္းျဖင့္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ပစ္ႏိုင္ၿပီး အျခားေကာင္းမြန္ေနေသာ တစ္ရွဴးမ်ားကိုမူ ထိခိုက္မႈ မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ယင္းသို႔ ဗိုင္းရပ္စ္ထည့္သြင္းၿပီး ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို သတ္ပစ္မည့္ နည္းလမ္းအေပၚ စိတ္ဝင္တစားေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းက ကင္ဆာက်ိတ္မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ေပးႏိုင္ရန္ မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ထားေသာ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္သည္ဟူေသာနည္းလမ္းကိုေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

ကင္ဆာတိုက္ခုိက္ေရးဗိုင္းရပ္စ္ အြန္ကိုဗက္ (OncoVex) ကိုဖန္တီးႏိုင္ေရးအတြက္ ဘိုင္အိုဗက္ (BioVex) အဖြ႔ဲကို ဇီဝနည္းပညာဖန္တီးေရးအဖြဲ႔ Amgen Inc မွဇန္နဝါရီလအတြင္းက သုေတသနေထာက္ပံ့ေၾကး ေဒၚလာ သန္းတစ္ေထာင္ ေထာက္ပံ့ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကို အဟုန္ၿမွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

သို႔ေသာ္ အြန္ကိုလိုက္တစ္ ဗိုင္းရပ္စ္ တစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ တရုတ္ျပည္တြင္ ဦးေခါင္းႏွင့္
လည္ပင္း ကင္ဆာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ကုသေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဗိုင္းရပ္စ္ဖန္တီးေသာ ဌာနမွ ဆိုသည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔ထုတ္ Nature ဂ်ာနယ္တြင္ လက္ဦးပိုင္းအဆင့္ ကင္ဆာေဝဒနာအတြက္ ကင္ဆာ ဖ်က္ဗိုင္းရပ္စ္ JX-954 ေဆးျဖင့္ စမ္းသပ္ရာ ယာယီ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္ပြားမႈေတြ႔ရွိရေၾကာင္း အိုတာဝါ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ပုဂၢလိက ေဆးကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Jennerex Inc တို႔မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ စမ္းသပ္ဆဲ ကင္ဆာဖ်က္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားျဖင့္ အလယ္အလတ္ အဆင့္ အသဲ ကင္ဆာေရာဂါ ကုသမႈကို စမ္းသပ္မည္ ျဖစ္သည္။

“ဓါတုေဆးဝါးေတြရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးက အလြန္ႀကီးမားပါတယ္။ ဒီကုသနည္းကေတာ့ တုပ္ေကြး ေရာဂါလကၡဏာ ၂၄နာရီ ေလာက္ပဲ ခံစားရၿပီးေတာ့ ေနာက္ပိုင္းဘာမွ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။” ဟု Jennerex ကုမၸဏီ၏ သိပၸံပညာရွင္ ခ်ဳပ္ႏွင့္ အိုတာဝါေဆးရုံ သုေတသနဌာန အႀကီးတန္း သိပၸံပညာရွင္ျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာ ဂြ်န္ဘဲလ္က ေျပာသည္။

ကင္ဆာ အရင့္အမာအဆင့္ရွိ လူနာ ၂၃ ေယာက္ကို စမ္းသပ္မည့္ စမ္းသပ္မႈအတြက္ JX-954 ကို ပို၍ စိတ္ခ်ရေအာင္ ျပဳျပင္ထား သည္။ လူနာ ၈ ေယာက္တြင္ ၆ ေယာက္အား ေနာက္ဆံုး အဆင့္

ေဆးႏွစ္ႀကိမ္ တုိက္ေကြ်းခဲ့ရာ သူတို႔ ကင္ဆာက်ိတ္မ်ား တိုးပြားမႈ ရပ္တန္႔သြားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ က်ဳံ႕ဝင္သြားျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရသည္။ လူနာ ၇ ေယာက္တြင္မူ အျခား တစ္ရွဴးမ်ားအတြင္း၌မူ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းမရွိဘဲ ကင္ဆာက်ိတ္မ်ား အတြင္း၌သာ စမ္းသပ္ကုထံုး၏ ကင္ဆာဖ်က္ပိုး မ်ားပြားလာျခင္းကို ေတြ႔ရသည္။

ေနာက္တစ္ဆင့္ စမ္းသပ္မႈမွာ အသည္းကင္ဆာ လက္ဦးအဆင့္ လူနာ ၁၂၀ ကို အဆင့္ 2b ေခၚ စမ္းသပ္မႈ
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဘဲလ္က ေျပာသည္။ အေစာပိုင္း စမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္ JX-954 သည္ အသည္းကင္ဆာ အတြက္ အလြန္ ထိေရာက္မႈရွိ ေၾကာင္းဆိုသည္။ အခ်ဳိ႕ အသည္းကင္ဆာမ်ားမွာ အသဲေရာင္အသားဝါ ဘီပိုးကဲ့သို႔ေသာ ပိုးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အက်ိတ္ဆဲလ္မ်ားကို ဒုတိယပိုးမ်ား အျဖစ္ ယူဆႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

JX-954 ဗိုင္းရပ္စ္တြင္ ေျပာင္းလဲ ဓါတ္ျပဳႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားကို ဖယ္ရွားထားၿပီးျဖစ္၍ မ်ဳိးဗီဇႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ အလြန္ စိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာဘဲလ္က ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ Jennerex ကင္ဆာဖ်က္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို အေၾကာမွတစ္ဆင့္ ထိုးသြင္း၍ ရႏိုင္သည့္အတြက္ ေသြးေၾကာမ်ား မွတစ္ဆင့္ ေရာဂါပ်ံ႕ပြားႏိုင္ေသာ အေျခအေနကို ဟန္႔တားေပးႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ကင္ဆာဖ်က္ ဗိုင္းရပ္စ္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို အျခား ေဆးဌာနမ်ားတြင္လည္း စမ္းသပ္လ်က္ရွိၿပီး ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားအတြင္းသို႔ တုိက္ရိုက္ ထိုးသြင္းရသည့္ နည္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ဓါတုေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေရာစပ္ အသံုးျပဳရသည့္ နည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကင္ဆာဆဲလ္အတြင္း တုိက္ရိုက္ ထိုးသြင္းမည့္ Amgen’s OncoVex မွ ျပဳလုပ္မည့္ အဆင့္ ၃ အေရျပား ကင္ဆာစမ္းသပ္မႈကို ေနာက္ႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆသည္။

အြန္ကိုလိုက္တစ္ ဇီဝသိပၸံ ကုမၸဏီမွ ဦးေခါင္းႏွင့္ လည္ပင္းကင္ဆာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ဓါတုေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေရာစပ္အသံုးျပဳရ သည့္ Reolysin ကင္ဆာဖ်က္ ဗိုင္းရပ္စ္ စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ လ်က္ရွိသည္။

“ပံုမွန္ကုထံုးေတြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နည္းလမ္းေတြက ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။” အြန္ကိုလုိက္တစ္ အဖြဲ႔မွ စမ္းသပ္မႈ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ မက္ေကာ္ေဖးက ေျပာသည္။ Jennerex ကို အဓိကအားျဖင့္ ကေနဒါႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးမွ ရင္းႏွီးၿမွပ္ႏွံ သူမ်ားက ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ရွိသည္။ JX-954 ကို ဥေရာပ မူပိုင္ခြင့္အရ Transgene တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည္။ တရုတ္ျပည္တြင္ Lee’s Pharmaceutical Ltd ႏွင့္ ကိုရီးယားတြင္ Green Cross Corp တို႔တြင္ မူပိုင္ခြင့္ရရွိထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔တြင္ မွတ္ပံုတင္မထားေပ။

Source: Al Jazeera


0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။