Tuesday, September 20, 2011

ပါလက္စတိုင္း ႏိုင္ငံျဖစ္ခြင့္ေတာင္းဆို


ကုလသမဂၢတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အျပည့္အဝအသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ယခုအပတ္အတြင္းက်င္းပေနေသာ ကုလသမဂၢ အစည္းအေဝးတြင္ ပါလက္စတိုင္းေခါင္းေဆာင္ မာမြတ္အာဘက္က ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး “အလြန္ခက္ခဲေသာ အေျခအေန” ျဖစ္ေၾကာင္း တနလၤာေန႔ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပါလက္စတိုင္း၏ ႀကိဳးပမ္းအားပမ္းအားထုတ္မႈကို အေမရိကန္ႏွင့္ အစၥေရးလ္က အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္လ်က္ရွိသည္။
အာဘက္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားရာတြင္ ပါလက္စတုိင္းကို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ကုလသမဂၢတြင္ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း၊ ဥေရာပသမဂၢတြင္လည္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။
“အေရွ႕ေဂ်ရုစလင္ကို ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ထားၿပီးေတာ့ ၁၉၆၇ သေဘာတူညီခ်က္ပါနယ္နိမိတ္အတိုင္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ကုလသမဂၢမွာ ႀကိဳးပမ္းမႈေနာက္ပိုင္း ပါလက္စတိုင္းျပည္သူေတြနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အလြန္ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနေတြကို ျဖတ္သန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု အာဘက္က ေျပာသည္။
အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကို ေရွ႕တန္းတင္ေျပာဆိုၾကၿပီး ပါလက္စတုိင္း၏ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစရန္၊ ေနာက္ဆုတ္သြားရန္ အားထုတ္ၾကေလသည္။
ဂ်ဴးအေျခခ်ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ထားရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဘက္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းၾကသည္။
တနဂၤေႏြေန႔က ပါအေရွ႕အလယ္ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ကမကထျပဳမည့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ - အေမရိကန္၊ ရုရွ၊ ဥေရာပသမဂၢ ႏွင့္ ကုလသမဂၢ တို႔မွ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အေျခခံမူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရးရာအႀကီးအကဲ ကက္သရင္းအက္ရွတြန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး တိုနီဘလဲကလည္း ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သေဘာတူညီမႈတစ္ခုရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဘလဲကေျပာၾကားသည္။
“ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆံုေရးကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခုရွိမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါတယ္။” ဟု ABC သတင္းဌာန ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ ယခင္ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ယခုၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး တိုနီဘလဲက ေျပာသြားသည္။
သို႔ေသာ္အာဘက္က ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီအထိ တက္ေရာက္ေျပာဆိုသြားမည္ဟု ေၾကျငာလိုက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား ေရွ႕တိုးမရ၊ ေနာက္ဆုတ္မရျဖစ္ေနသည့္အေပၚ အစၥေရးလ္ကို အျပစ္တင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဓိကထားၿပီးေတာင္းဆိုေနတာ ကုလသမဂၢမွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္အဖြဲ႔ဝင္ဖို႔ပါ။ အျခားကိစၥေတြကို မေဆြးေႏြးခ်င္ပါဘူး။” ဟု အာဘက္ကဆုိသည္။
“အစၥေရးလ္ရဲ႕ ေခါင္းမာမႈေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းမႈေတြ အားလံုး အရာမထင္ခဲ့လို႔ကုလသမဂၢကို တက္ေရာက္ ေျပာဆိုဖုိ႔ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။”

ပါလက္စတုိင္းတို႔က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္လုိ၍ ကုလသမဂၢသို႔တက္ေရာက္အေရးဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစၥေရးလ္ကလည္း တဖန္ျပန္လည္စြပ္စြဲလိုက္ျပန္သည္။ ကုလသမဂၢသို႔ ယခုကဲ့သို႔တက္ေရာက္အေရးဆိုမႈသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးေရး အသစ္မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္လည္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဟူသည့္ အဆင့္ျဖင့္ တန္းတူေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါလက္စတိုင္းတို႔ကဆုိသည္။
ပါလက္စတိုင္း၏ ႏိုင္ငံအျဖစ္ေတာင္းဆိုထားမႈကို အစၥေရးလ္တို႔ကလည္း ေထာက္ခံၾကရန္ အာဘက္ကေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံၾကရန္ တုိက္တြန္းလိုက္သည္။
“ပါလက္စတိုင္းကို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံတယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံယွဥ္တြဲရပ္တည္ေရးမူဝါဒ အေကာင္အထည္ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဲဒီအခြင့္အလမ္းကို လက္မလႊတ္ၾကပါနဲ႔။”
“အစၥေရးလ္လူထုကို ေျပာလိုတာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔လည္းလိုလားတယ္။ ေရွ႕မတိုး၊ ေနာက္မဆုတ္နဲ႔ အခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီးကုန္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ေရွ႕ကိုေရာက္ေအာင္ သြားခ်င္ပါတယ္။”

အာဘက္သည္ ပါလက္စတိုင္းလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (PLO) ၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ကုလသမဂၢတြင္ ေတာင္းဆို ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာႀကီး၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဘန္ကီမြန္းထံသို႔ ေတာင္းဆိုလႊာတင္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။

ေတာင္းဆိုလႊာသည္ ပါလက္စတုိင္းကို ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္ပါနယ္နိမိတ္အတိုင္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္အသိအမွတ္ၿပဳ ၿပီး ကုလသမဂၢတြင္ အဖြ႔ဲဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္လည္းပါဝင္ခြင့္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အေထြေထြညီလာႀကီးမွ အတည္ျပဳသေဘာတူညီမႈ ေပးႏိုင္ရန္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ကိုးႏိုင္ငံ၏ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရမည္၊ ဗီတိုအာဏာျဖင့္ပယ္ခ်ခံရမႈ မရွိ ျဖစ္ရမည္။
“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈက ေခ်ာက္ထဲကို ခုန္ခ်တဲ့အလုပ္မ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ လြတ္လပ္ေရးကို ေတာင္းဆိုတာပါ။ အကြဲကြဲ အျပားအျပားျဖစ္ေနတဲ့ ကမၻာႀကီးကို ေမးခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္ေထာင္ႏိုင္ခြင့္ဘယ္ေတာ့မွ ရမွာလဲ။” ဟု အာဘက္က ေျပာသည္။

Source: The Jakarta Globe

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။