Wednesday, September 21, 2011

တစ္ဖက္သတ္ဗီတိုအာဏာပိုင္ရွင္ အေမရိကန္


အကယ္၍ပါလက္စတုိင္းကို ကုလသမဂၢမွ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့လ်င္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထိုးႏွက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ရွဳျမင္၍ အေမရိကန္က ဗီတိုအာဏာသံုးစြဲကာ ပယ္ခ်သြားမည္လို႔ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားက ဆံုးျဖတ္ထား တယ္။
အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ အင္အားလြန္ဆြဲမႈအရွဳပ္အေထြးမ်ားကို ဥေပကၡာျပဳၿပီး တစ္ကုိယ္ေတာ္ဆႏၵျဖင့္ လုိရာကိုေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈ ျဖင့္သာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရႏိုင္ေၾကာင္း အိုဘားမားအစိုးရက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ပဋိပကၡကို ဆြဲဆန္႔ထားျခင္းျဖင့္ ဆံုးရွံးမႈ ပိုမ်ားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံမွသာ ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ေနေသာ ႏွစ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ ေၾကာင္း သမိုင္းသက္ေသမ်ားကရွိထားၿပီးျဖစ္၍ နမူနာယူရန္ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အစၥေရးရဲ႕က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္မႈမ်ားအတြက္ အစၥေရးလ္က ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမႈဆိုတာအနည္းငယ္သာရွိခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အိုဘားမားေျပာေနတဲ့ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရႏိုင္ဆိုတဲ့ အခ်က္ ကို လက္ခံမည္ဆိုရင္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အစၥေရးလ္-ပါလက္စတိုင္းအေရးက အစၥေရးလ္ရဲ႕ ငါ့ျမင္းငါစိုင္း(တစ္ကိုယ္ေတာ္ဝါဒ) လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြကို ေလ့လာသိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိႏိုင္ပါတယ္။

အေရးႀကီးတဲ့ သမိုင္းအစိတ္အပိုင္းကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ အစၥေရးလ္နဲ႔ ပါလက္စတိုင္းတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ စပိန္ႏိုင္ငံ မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕မွာ ပထမဦးဆံုးေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကတယ္။ မက္ဒရစ္ညီလာခံရဲ႕ အေျခခံမူက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ စစ္ပြဲအတြင္းအစၥေရးလ္သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ ပါလက္စတိုင္းနယ္ေျမေတြကို ျပန္ေပးဖို႔ ကုလသမဂၢေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၂၄၂ ႏွင့္ ၃၃၈ တို႔ေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့ အစၥေရးလ္က မည္သည့္ေၾကျငာခ်က္၊ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ကိုမွ် လိုက္နာျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ထင္ရာစိုင္းလိုက္သည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကေၾကာရိုးကို မေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ပါလက္စတုိင္းေျမမ်ားကို သိမ္းပိုက္ျခင္း၊ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ ျခင္း၊ သိမ္းပိုက္ထားေသာ ေျမမ်ားေပၚသို႔ ဂ်ဴးမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေနထိုင္ေစျခင္း၊ စတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း အေမရိကန္ အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။

စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကုန္မွာ အေရွ႕ေဂ်ရုစလင္မွာ ဂ်ဴးအေျခခ် ၁၃၂,၀၀၀ ဦးေရရွိၿပီးေတာ့ အေနာက္ဘက္ကမ္းမွာ ၈၉,၈၀၀ ဦးေရရွိတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ ၂၀ အၾကာမွာေတာ့ အေရွ႕ေဂ်ရုစလင္မွာ ဂ်ဴးအေျခခ် ၄၀% တိုးပြားလာၿပီးေတာ့ အေနာက္ ဘက္ကမ္းမွာ ၃၀၀% အထိတက္လာတယ္လို႔ အစၥေရးလ္စာရင္းအင္းဗဟိုဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ့ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရပါ တယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ဂ်ဴး သန္းဝက္ေလာက္က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ေနပါတယ္။

အေနာက္ဘက္ကမ္းသုိ႔ ဂ်ဴးအျခခ်ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈကို ေလ့လာသူတစ္ဦးက အလယ္အလတ္လက္ဝဲပါတီမ်ား အာဏာရရွိ လာျခင္းႏွင့္ ဂ်ဴးအေျခခ်မ်ားတိုးပြားလာျခင္းသည္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေလဘာပါတီက ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႔ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ကာလေတြမွာ လီကြတ္ပါတီနဲ႔ ခါဒီမာပါတီေတြ အာဏာရတဲ့ အခ်ိန္ေတြထက္ ဂ်ဴးအေျခခ် ေတြ ပိုၿပီးမ်ားတယ္လို႔ေျပာလို႔မရရင္ေတာင္ မ်ားလာေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ထင္ရွားေအာင္ေျပာခ်င္တာက အစၥေရးလ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ဟာ အေနာက္ဘက္ကမ္းမွာ ဂ်ဴးအေျခစိုက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဘယ္သူဘာေျပာေျပာ လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ေနၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ပါလက္စတိုင္းနယ္ေျမျပန္ေပးေရးအေျခခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈ ေတြကိုလည္း လုပ္ေနျပန္တယ္။ဂ်ဴးက်ဴးေက်ာ္အေျခခ်လုပ္ငန္းေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးဆိုတဲ့ အေျဖအတြက္ အစၥေရးလ္ေတြဆီမွာ ဘာမွရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘူးဆိုတာ သိလာလို႔ ပါလက္စတိုင္းက ကုလသမဂၢကိုတက္ၿပီး ႏိုင္ငံျဖစ္တည္ေရး အတြက္ေတာင္းဆိုလာတာျဖစ္ပါတယ္။  ဒါဟာႏွစ္ႏွိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးဆိုတဲ့ မူဝါဒကို သမိုင္းအမွဳိက္ပံုထဲမလႊင့္ပစ္ လိုက္ခင္မွာ ပါလက္စတိုင္းတို႔အေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုးအားထုတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ေတာင္းဆိုမႈက ရိုးသားပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးဆိုတဲ့ မူဝါဒအရ နယ္ေျမႏွစ္ခုကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ထားေပး လိုက္ရင္ အစၥေရးလ္တို႔အေနနဲ႔ နယ္ေျမျပန္ေပးေရးကို အေျချပဳၿပီးေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးကတစ္ဘက္ျပၿပီး တစ္ဘက္ကလည္း က်ဴးေက်ာ္အေျခခ်တာ ေတြ ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္ေတာ့မွာလဲ။ အစၥေရးလ္က တစ္ကိုယ္ေတာ္ထင္ရာစိုင္းလုပ္ေနတာေတြက ပါလက္စတိုင္းအတြက္လည္း ေခ်ာင္ပိတ္မိေစၿပီးေရြးခ်ယ္စရာမရွိေတာ့ပဲ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ေတာင္းဆိုလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ ႏွစ္ဖက္ လံုးက လုပ္ေနၾကတဲ့ ေနရာမွာ ကြဲျပားတာက ပါလက္စတုိင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္လိုလားၿပီး၊ အစၥေရးလ္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ကိုဖ်က္ဆီးေနတာပါ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဂရုမစိုက္ဘဲ တစ္ေလွ်ာက္လံုးကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္လာတဲ့ အစၥေရးလ္အေပၚ အေမရိကန္က ဘယ္တုန္းကမွ ဗီတိုအာဏာသံုးဖို႔ မစဥ္းစားခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေတြကို ခ်ဳိးေဖါက္ၿပီးလုပ္ေနတဲ့ အစၥေရးလ္ အေပၚ ႏိုင္ငံတကာက ရွံဳ႕ခ်တဲ့ ကိစၥေတြ၊ အေရးယူဖို႔ ကိစၥေတြမွာေတာ့ ဗီတိုအာဏာကို အၿမဲသံုးၿပီး ကာကြယ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ အခုလည္း အိုဘားမားအစိုးရက ပါလက္စတုိင္းရဲ႕ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္တယ္ဆိုတဲ့ ဘက္မွားေန တဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ ဗီတိုအာဏာသံုးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တကယ္ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုက အေျဖတစ္ခုထြက္လာ ဖို႔အတြက္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဝါဒ က်င့္သံုးေတာ့ေရာ ဘာမ်ားမေကာင္းတာရွိလို႔လဲ။ အေျဖထြက္မလာဘဲ ဆိုးက်ဳိးေတြသာ ထြက္လာတဲ့ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဝါဒက်င့္သံုးခဲ့တာေတြအတြက္က်ေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့တာလဲ။

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားအေနနဲ႔ မွတ္ယူဆင္ျခင္သင့္တာက အခုလိုပါလက္စတိုင္းရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈက ႏွစ္ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးဆိုတဲ့ အေျဖကို ကယ္တင္ဖို႔ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာပါ။
ပါလက္စတိုင္းရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈကို အေမရိကန္က ဗီတိုအာဏာသံုးၿပီးဖယ္ရွားပစ္လုိက္ရင္ ေနာက္မလြဲမေသြျဖစ္လာမွာေတြက ႏွစ္ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းပ်က္စီးသြားမယ္။ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဝါဒေပၚေပါက္လာၿပီး လမ္းလြဲကိုေရာက္သြားလိမ့္ မယ္။


ေဆာင္းပါးရွင္ Neve Gordon (Israel’s Occupation စာအုပ္ကိုေရးသားသူ) ႏွင့္ Yinon Cohen (နယူးေယာက္၊ ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္၊ လူမႈေဗဒဌာန၊ အစၥေရး-ဂ်ဴးေလ့လာေရး ပါေမာကၡ) တို႔ေရးသားေသာ “The one-sided US veto” ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုေဖၚျပသည္။

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။