Saturday, October 8, 2011

ေဝါလ္စထရိလႈပ္ရွားမႈ ႏိုင္ငံအဝွမ္းပ်ံ႕ႏွံ႔


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ လက္ဝါးအုပ္မႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေသာအားျဖင့္ ဝါရွင္တန္ဒီစီ တြင္ လူေပါင္းရာေပါင္းမ်ားစြာ လမ္းမေပၚထြက္ဆႏၵျပလ်က္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ဖရီးဒမ္းပလာဇာ တြင္ ေနရာယူ၍ ထိေရာက္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနၾကသည္။
ၾကာသပေတးေန႔တြင္ အလုပ္သမားသမဂၢအပါအဝင္ “ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၁” ဟုအမည္ေပးထားေသာ အဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ ေသာ “Stop the Machine” လႈပ္ရွားမႈအုပ္စုအဖြဲ႔မ်ားပါ “ေဝါလ္စထရိ” လႈပ္ရွားမႈတြင္ လူေပါင္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ ၾကသည္။
“ဆင္းရဲသားေတြ ေနာက္ထပ္သီးမခံႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး” ဟု ဝစၥကြန္ဆင္ ကေျပာသည္။ ဝစၥကြန္ဆင္သည္ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္အနီး “ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲသူမ်ားျဖစ္သည္” ဟူေသာစာတမ္းခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ စင္ေပၚတြင္ တက္ေရာက္ စကားေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။
“ျဖစ္ေနတာၾကာပါၿပီ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သီးခံႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ပါ။” ဟု မန္စကီက နားေထာင္ေနေသာလူအုပ္ႀကီး ေျပာၾကားခဲ့ သည္။
“ဒါအင္မတန္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့လႈပ္ရွားမႈႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္စံနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ မိန္းမေတြမဲေပးခြင့္၊ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ စတဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ဒီလႈပ္ရွားမႈေတြလိုပဲ အခုလႈပ္ရွားမႈလည္း အႏိုင္ရမွာပါ။”

ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈကို ေလးရက္ခြင့္ျပဳထားၿပီး အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမားက ေဝါလ္စထရိလႈပ္ရွားမႈသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား တို႔၏ မေက်နပ္မႈမ်ားကို ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
“လူေတြဟာ ေပါက္ကြဲေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ေျပာေနတဲ့ အသံေတြအရ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေရးစံနစ္ ဘယ္ေလာက္ယုိယြင္းပ်က္စီးေနသလဲဆိုတာသိရပါတယ္။” ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအားေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူ႔၏ ေဒၚလာ ၄၄၇ ဘီလီယံတန္ အလုပ္သမားဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ယင္းဥပေဒအရ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမို၍ ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။
“ဒီဥပေဒကို ကန္႔ကြက္မယ့္ ဘယ္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မဆို အခုလို အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ စီးပြားေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ႏိုင္မယ့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ဘာျဖစ္လို႔ ကန္႔ကြက္မွာလဲ ဆိုတာ အတိအက်ေထာက္ျပ ရွင္းလင္းခ်က္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။” ဟု အိုဘားမားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒကို ယခုလကုန္မတိုင္မီ ကြန္ဂရက္တြင္ မဲခြဲဆံုး ျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွစတင္၍ စိတ္တူကိုယ္တူလူမ်ားစုစည္းကာ “ဝါရွင္တန္ဒီစီကို သိမ္းပိုက္ျခင္း” လႈပ္ရွားမႈစတင္ခဲ့ၿပီး လူ ၃၀ ခန္႔စုစည္းကာ ေန႔စဥ္ မက္ဖာဆန္ရင္ျပင္သို႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပလ်က္ရွိသည္။ ၎ရင္ျပင္သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ရုံးမ်ားမွ အနီးအနားတြင္တည္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ “Stop the Machine” လႈပ္ရွားသူမ်ားအင္အားေကာင္းလာခဲ့သည္။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ အာဖဂန္က်ဴးေက်ာ္စစ္ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း အီရတ္စစ္ပြဲဆန္႔ က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

“အဖြဲ႔ေပါင္းစံုရွိေနၿပီး အသံမ်ဳိးစံုၾကားရပါတယ္။” ဟု အယ္လ္ဂ်ာဇီယာသတင္းေထာက္ အလန္ဖစ္ရွာက သတင္းေပးပို႔ ခဲ့သည္။
“စစ္ဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႔ေတြ၊ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႔ေတြ၊ အရင္းရွင္စံနစ္ဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႔ေတြ စသည္ျဖင့္ အဖြဲ႔စံုပါတယ္။ ဘ႑ာေရးစံနစ္ကေတာ့ ပ်က္စီးသြားၿပီလုိ႔ လူေတြကေျပာေနၾကပါတယ္။”

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။