Friday, October 14, 2011

ဆႏၵျပသူမ်ားကို ပန္းၿခံတြင္းမွဖယ္ရွားရန္ႀကိဳးပမ္း


စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ေ၀ါလ္စထရိဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပသူမ်ားမွ သိမ္းပိုက္ထားေသာ ေအာက္မက္ဟန္တန္ပန္းၿခံ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဇပ္ကိုတီပန္းျခံအား သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္သက္ဆိုင္ရာမွ စီစဥ္ေနမႈကို ပန္းၿခံတြင္းဆႏၵျပသူမ်ားက တားဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။
အဆုိပါပန္းၿခံသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ပန္းၿခံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဘရြတ္ဖီးရုံးခန္းအပိုင္ပန္းျခံျဖစ္သည္။ ပန္းၿခံပိုင္ရွင္ ဘရြတ္ဖီးလ္ရုံးမွ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား ဆႏၵျပသူမ်ားအားဖယ္ရွားရန္ အႀကံအစည္ျဖင့္ ပန္းၿခံသန္႔ရွင္းေရးလုပ္မည္ဟု အေၾကာင္းျပလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဘရြတ္ဖီးလ္ရုံးမွ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ပန္းၿခံသည္ ညစ္ပတ္ေနၿပီး လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ျပန္လည္မြန္းမံျပင္ဆင္ၿပီးမွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ဆိုသည္။
ဆႏၵျပသူမ်ားက ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းၿမိဳ႕ႀကီး ၁၄,၀၀၀ တြင္ လူထုဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားေစခဲ့ေသာ လႈပ္ရွားမႈကို ရပ္တန္႔သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ မိုက္ကယ္ဘလြန္းဘတ္၏ လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲၾကလ်က္ရွိသည္။
`ဟိုတုန္းက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဆႏၵျပမႈေတြကို ဘလြန္းဘတ္က ဘယ္လိုၿဖဳိခြင္းခဲ့တယ္ဆိုတာ ၾကည့္ၿပီး သတိထားၾကပါ။ ၿပီးေတာ့ အခုလိုဆႏၵျပမႈေတြ ဥေရာပမွာေပၚေပါက္တုန္းက ဘယ္လိုနည္းလမ္းမ်ဳိးေတြနဲ႔ ၿဖဳိခြင္းခံခဲ့ရတယ္ဆိုတာ သတိထားၾကပါ။´ ဟု ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ဦးေဆာင္သူမ်ားက ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားထက္တြင္ ေရးသားၾက သည္။ ေ၀ါလ္စထရိလႈပ္ရွားမႈႀကီးမွ ဆႏၵျပသူမ်ား ပန္းၿခံအားသိမ္းပိုက္ထားမႈကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ ေသာၾကာေန႔က လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ျပင္ စေနေန႔တြင္ တကမၻာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ဆႏၵျပရန္ `အတူတကြသိမ္းပိုက္ျခင္း´ အဖြဲ႔ႏွင့္ `ကမၻာ့ေျပာင္းလဲေရး အစည္းအရုံး´ အဖြဲ႔မ်ားက လႈံ႔ေဆာ္ထားၾကသည္။
တက္ႁကြေသာ အဖြဲ႔တစ္ဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ MoveOn.org ကလည္း ေထာက္ခံသူမ်ားအား ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး ၀န္းရံေပးၾကရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္ ပန္းၿခံပိုင္ရွင္ ဘရြတ္ဖီးလ္ကုမၸဏီက ပန္းၿခံသည္ ညစ္ပတ္နံေစာ္ေနေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပေနထုိင္ေနသူမ်ားထံမွ အနံ႔ဆိုးမ်ားခံရေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္မွတိုင္တန္းသျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဘရြတ္ဖီးလ္မွ လႊတ္လိုက္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ား ရဲမ်ားျဖင့္ၿခံရံလ်က္ ပန္းၿခံကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္၍ ထြက္ခြါေပးရန္ သတိေပး အေၾကာင္းၾကားသည့္စာမ်ားကိုလိုက္လံေ၀ငွခဲ့ၾကသည္။
ပန္းၿခံျပန္ဖြင့္လွ်င္သတ္မွတ္မည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ စခန္းခ်ေနထိုင္ျခင္း၊ တဲမ်ား သို႔မဟုတ္အျခားအမိုးအကာမ်ားျဖင့္ေဆာက္ လုပ္ျခင္း၊ ေျမႀကီးေပၚတြင္လွဲေလ်ာင္းျခင္း၊ အိပ္ယာခင္းတာေပၚလင္စမ်ား၊ ေတာတြင္းအိပ္ယာအိတ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အျခား သိုေလွာင္အသံုးျပဳေသာပစၥည္းမ်ား၊ တကိုယ္ေရအသံုးျပဳပစၥည္းမ်ားထားရွိျခင္း စသည္တို႔ကို တားျမစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပန္းၿခံတြင္းဆႏၵျပေနသူမ်ား အသံုးျပဳေနၾကေသာ ပစၥည္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ဘရြတ္ဖီးလ္က လြတ္လပ္စြာေဖၚထုတ္ခြင့္၊ စုရုံးခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခြင့္တို႔ကို ေလးစားပါေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ရဲမ်ားကယင္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘရြတ္ဖီးလ္ကုမၸဏီ၏ သေဘာအတိုင္းသာ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားရွိမွသာ ရဲက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မည္ျဖစ္ၿပီး ပန္းၿခံပိုင္ရွင္ဘရြတ္ဖီးလ္ ကတိုင္ၾကားလွ်င္လည္း အေရးယူမည္ျဖစ္သည္။

ေ၀ါလ္စရိလႈပ္ရွားမႈ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားၿပိဳခ်ိန္တြင္ ဘဏ္မ်ားကို အသက္ဆက္ႏိုင္ရန္ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ အစိုးရက ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းအေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းဆက္ လက္ျမင့္မားဆဲျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ခုိင္မာျခင္းလည္းမရွိေပ။
အေမရိကန္တြင္ အခ်မ္းသာဆံုးလူတစ္စုျဖစ္ေသာ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက ရားမွ်တစြာအခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းမရွိဟု ဆႏၵျပသူမ်ားက ဆိုသည္။ ဆႏၵျပသူ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ၿပီး ရဲမ်ားက ႏွိမ္နင္းရာတြင္ ငရုပ္ေကာင္း ဖ်န္းေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳ ႏွိမ္ နင္းခဲ့ေၾကာင္းဆိုသည္။ လြန္ခဲ့ေသာရက္သတၱမ်ားအတြင္း ေဘာ့စ္တြန္၊ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ ခ်ီကာကို၊ ေအာ္စတင္ႏွင့္ ဆန္ဖရန္စစၥကို ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားစြာဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

ထို႔အတူ `ေကာလိပ္မ်ားကိုသိမ္းပိုက္ျခင္း´ လႈပ္ရွားမႈမွ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္နယ္ ၂၅ ခုတြင္ ေကာလိပ္ ၂၅ ခုတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။