Sunday, October 23, 2011

အိႏၵိယ၏ လူမသိေသာစစ္ပြဲ

စစ္ပြဲေတြက အိႏၵိယအေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေတာအုပ္ေတြထဲမွာႏွစ္ေလးဆယ္ၾကာ ျဖစ္ပြားေနဆဲ။ ကမၻာေပၚမွာ အႀကီးဆံုးလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ အိႏၵိယရဲ႕ အျပင္ဘက္မွာေတာ့ လူမသိ၊ သူမသိပါပဲ။

ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္တိုက္ပဲြေတြၾကားမွာ ၾကားညပ္ေနတာကေတာ့ အိႏိၵယရဲ႕အေစာဆံုးလူမ်ဳိးစုအျဖစ္သတ္မွတ္ထား တဲ့ အဒီ၀သစ္လူမ်ဳိးစုေတြပါပဲ။ လူဦးေရ ၈၄ သန္းးသာရွိၿပီး အိႏိၵယလူဦးေရရဲ႕ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိတဲ့လူမ်ဳိးစုျဖစ္ပါ တယ္။

မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒီနယ္ေျမထဲမွာ လယ္ယာလုပ္ကိုင္စားေသာက္လာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေနထိုင္ရာနယ္ေျမတြင္းမွာ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ေတြ ေဒၚလာ ထရီလီယံနဲ႔ ခ်ီၿပီးတန္ေၾကးရွိေနပါတယ္။ သံထုတ္လုပ္စက္ရုံေတြနဲ႔ သတၱဳသန႔္စင္စက္ရုံေတြေဆာက္လုပ္ဖို႔ အတြက္ ေဒသခံရာေပါင္းမ်ားစြာကို အိႏိၵယအစိုးရက ေမာင္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလို အေျခအေနေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္လာရတဲ့ အဒီ၀သစ္လူမ်ဳိးေတြကို အိႏၵိယေမာ္၀ါဒီ သူပုန္ေတြကစည္းရုံးၿပီး သူတုိ႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ထဲကို ၀င္ေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္။ေမာ္၀ါဒီသူပုန္ေတြက နာဇာလိုက္ လို႔လည္း ေခၚၿပီး အဲဒီေတာ ေတာင္ေတြထဲမွာ အေျခစိုက္ပါတယ္။
ေမာ္၀ါဒီေတြက အိႏၵိယအစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေနတာ အိႏၵိယလြတ္လပ္ေရးရၿပီးစလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေလာက္ကတည္း ကျဖစ္ပါတယ္။အိႏၵိယရဲ႕ ကြန္ၿမဴနစ္၀ါဒီသူပုန္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ လက္ဦးပိုင္းပိုင္းက ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယရဲ႕အႀကီးမားဆံုး ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ သူပုန္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အိႏၵိယအစိုးရအေနနဲ႔ တုိင္းျပည္ကို ဘယ္လိုအုပ္ခ်ဳပ္ ေနလဲဆိုတဲ့ ပိုၿပီးအေျခခံက်တဲ့ မူ၀ါဒေတြေပၚမွာ ရပ္တည္တိုက္ခိုက္လာၾကပါတယ္။

အိႏိၵယအစိုးရရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ေတြ၊ ေက်ာင္းေတြ၊ ရထားလမ္းေတြကို ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီး ရာေပါင္းမ်ားစြာေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ေမာ္၀ါဒီသူပုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ႏွိပ္စက္မႈေတြကို အစိုးရကလည္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ေမာ္၀ါဒီေတြနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈေတြရွိလာမွာစိုးတဲ့ အတြက္ ရြာသူရြာသားေတြကို အေၾကာက္တရားနဲ႔ ေျခာက္လွန္႔အုပ္စိုးျခင္း နည္းလမ္းေတြကိုလည္း အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

၁၉၈၀ ခုႏွစ္က စၿပီးေတာ့ ေမာ္၀ါဒီေတြနဲ႔ အစိုးရတပ္ေတြတိုက္ခိုက္ၾကတဲ့ေနရာမွာ လူေပါင္း ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္အသက္ ဆံုးရွံဳးခဲ့ရၿပီးေတာ့ ၁၂ ေက်ာ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကရပါတယ္။ အဲဒီမွာၾကားညပ္ခံစားၾကရတဲ့ လူအမ်ားစုကေတာ့ ဘယ္ဘက္နဲ႔မွမပတ္သက္တဲ့ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားဆံုးျဖစ္တာကေတာ့ ႏွစ္ဘက္တိုက္ပြဲေတြၾကားမွာ ညပ္ၿပီးခံရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဘက္စလံုးက ထိုးစစ္ေတြ၊ တန္ျပန္ထိုးစစ္ေတြ ဆင္ႏႊဲ တိုင္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြျဖစ္ပြားၿပီး ရြာသားေတြခံၾကရပါတယ္။


အညႊန္း - အယ္လ္ဂ်ာဇီယာသတင္းေထာက္ အီမရန္ဂါဒါ ေရးသားေသာ India's silent war ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္သည္။

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။