Monday, October 24, 2011

ဂ်ပန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအိမ္ေထာင္ျပဳရန္ ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာ


အြန္လိုင္းမဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ ရီခရုမွျပဳစုၿပီး ၎၏ ဇက္ဇီမဂၢဇင္းတြင္ေဖၚျပခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ မတ္လ ၁၁ ရက္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားၾကားတြင္ အိမ္ေထာင္ေရးကို အျပဳသေဘာရွဳျမင္ လာသူ ၃၆% ရွိေၾကာင္းဆိုသည္။
စစ္တမ္းအရ လက္မထပ္ရေသးေသာ အမ်ဳးိသမီးမ်ား (သို႔) ေစ့စပ္ထားေသာ အမ်ဳိးသမီးၾကားတြင္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သူတို႔စိတ္မ်ားေျပာင္းလဲလာေၾကာင္းသိရသည္။ ဆူနာမီႏွင့္ ငလ်င္မ်ားဒဏ္ကို အလူးအ လဲခံစားရၿပီးေနာက္ ဘ၀ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားအေပၚ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းျဖင့္ ကုစားႏိုင္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။
အြန္လိုင္းမွျပဳစုေသာ စစ္တမ္းတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၁၈၀ ေယာက္ပါ၀င္ေျဖဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း ၊ ထိုအထဲမွ ၃၆% က ဆူနာမီၿပီးေနာက္ လက္ထပ္ရန္အတြက္စတင္စဥ္းစားလာၾကေၾကာင္း၊ လက္ထပ္ရန္အတြက္ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားေနေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။
မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာက `ကြ်န္ေတာ္တို႔စစ္တမ္းကို ေျဖဆိုခဲ့တဲ့အမ်ဳိးသမီးအေတာ္မ်ားမ်ားက – ကြ်န္မမွာသာ ခင္ပြန္း ရွိခဲ့ရင္ တစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာနဲ႔ ကြ်န္မဆီကို အၿမဲဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ အားေပးႏွစ္သိမ့္ႏိုင္လိမ့္မယ္။ ဒီအခါ ကြ်န္မလည္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈကို ခံစားရလိမ့္မယ္လို႔ - ေတြးထင္ပုံရတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္ေလ။ ဟု မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ေလသည္။
မတ္လ ၁၁ ရက္ေနာက္ပိုင္း မဂၤလာေဆာင္စားရိတ္မ်ားလည္း တက္သြားၿပီး ယန္း ၂၀၀,၀၀၀ အထိကုန္က်ေၾကာင္း သိရသည္။ တုိင္းျပည္တြင္း ၀မ္းနည္းေၾကကြဲေနရေသာအခ်ိန္တြင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုအခမ္းအနားတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ပိုမို အားစိုက္လုပ္ေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ မဂၤလာစားရိတ္မ်ားတက္သြားျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း မဂၢဇင္းက သံုးသပ္ ထားသည္။

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။