Sunday, October 23, 2011

ေဆာ္ဒီ အိမ္ေရွ႕မင္းသားကြယ္လြန္


အသက္ ၈၃ ႏွစ္ရွိေဆာ္ဒီကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ေဆာ္ဒီအိမ္ေရွ႕မင္းသား ဆူလ္တန္ဘင္အဘၻဒူလ္-အာဇစ္ေဆာ့ဒ္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္၏။

`ေဆာ္ဒီအိမ္ေရွ႕မင္းသားဟာ နာမက်န္းျဖစ္ရာက ယခုစေနေန႔နံနက္တြင္ ႏိုင္ငံျပင္ပ၌ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး ေဆာ္ဒီဘုရင္ႀကီး အဘၻဒူလာဘင္ အဘၻဒူလာဇစ္သည္ သူ႔၏ညီေတာ္ႏွင့္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားျဖစ္သူအတြက္ ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲခဲ့ရပါတယ္။´ ဟု ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ေဖၚျပခဲ့သည္။
အိမ္ေရွ႕မင္းသား၏ အသုဘအခမ္းအနားကို အဂၤေန႔တြင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

သူသည္ အေရးႀကီးေသာ၊ ၾသဇာအာဏာရွိေသာ အိမ္ေရွ႕မင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေကြ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး ေကာင္စီတြင္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ေဆာင္ရြက္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အထူးသျဖင့္ယီမင္အေရးတြင္ အေရးပါသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း အက္၇ွ္ဟာ့ခ္အေလာဆက္ သတင္းစာတြင္ ေဆာင္းပါးရွင္ ဟူစိန္ရွဳိေဘာ့ရွီက ေရးသားေဖၚျပခဲ့သည္။
`ယီမင္ႏိုင္ငံမွာ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသား၊ လူထုလူတန္းစား စတဲ့နယ္ပယ္အသီးသီးက လူေတြနဲ႔၀င္ဆံ့ၿပီး ယီမင္ႏိုင္ငံရဲ႕တည္ၿငိမ္ေရးကို အဓိကထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔နဲ႔ ကူးေျပာင္းသြားၿပီး ေဆာ္ဒီကိုထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္ပါတယ္။´

ဆူလ္တန္အိမ္ေရွ႕မင္းသားကြယ္လြန္သြားျခင္းေၾကာင့္ သူ႔ညီ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ေနယက္ဖ္ဘင္အဘၻဒူလ္-အာဇစ္ သည္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိဘုရင္ႀကီးကြယ္လြန္သြားလွ်င္ ထီးနန္းအရိုက္အရာကိုဆက္ခံရ မည္ျဖစ္သည္။

အကဲျဖတ္သံုးသပ္သူမ်ားက ဆူလ္တန္အိမ္ေရွ႕မင္းသားသည္ ဦးေႏွာက္သိပ္မမွန္ေသာေရာဂါရွိၿပီး မတ္လ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အတြင္းက ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ
၀ီကီလိခ္တြင္ အေမရိကန္တို႔က သူ႔ကို `အမွန္တကယ္ေတာ့ သူသည္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္မရွိေသာသူ´ ဟု မွတ္ခ်က္ေပးထားေလသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အူမႀကီးကင္ဆာစတင္ခံစားလာခဲ့ရ သည္။

ဆူလ္တန္အိမ္ေရွ႕မင္းသားသည္ ဘုရင္အဘၻဒူလ္-အာဇစ္ဘင္ေဆာ့ဒ္၏ သား ၆၃ ေယာက္တြင္ သတၱမေျမာက္သား ျဖစ္သည္။ ဘုရင္အဘၻဒူလ္-အာဇစ္ဆိုသည္မွာ ၁၉၃၂ တြင္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ် ႏိုင္ငံေတာ္ကိုစုစည္းတည္ေထာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ဆူလ္တန္အိမ္ေရွ႕မင္းသားသည္ ေနယက္ဖ္ႏွင့္ ယခင္ဘုရင္ႀကီး ဖာ့ဒ္တို႔ကဲ့သို႔ပင္ ေဆာ္ဒီတြင္ အာဏာ ႀကီးသူ ခုႏွစ္ေယာက္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သူျဖစ္သည္။

ဆူလ္တန္မင္းသားသည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးရာထူးကို အႏွစ္ ၅၀ မွ်ယူခဲ့ၿပီးေဆာ္ဒီတြင္ သက္တမ္းအရွည္ဆံုး ၀န္ႀကီးတစ္ပါးလည္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔မွေခတ္မီလက္နက္မ်ားကို ေဆာ္ဒီတြင္ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

သူ႔သားမ်ားအနက္ မင္းသားခါလစ္သည္ ယီမင္သူပုန္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ႀကီးႀကပ္တာ၀န္ယူထားၿပီး ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ႏွင့္ပင္လယ္ေကြ႔စစ္ပြဲျဖစ္စဥ္က အာရပ္တပ္မ်ားကို ကြပ္ကြဲခဲ့သည္။ မင္းသားဘန္ဒါသည္ ၁၉၈၃ မွ ၂၀၀၅ အထိ အေမရိကန္ဆုိင္ရာ ေဆာ္ဒီသံအမတ္အျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ထီးနန္းဆက္ခံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ `သစၥာေတာ္ခံျခင္း ေကာင္စီ´ တစ္ရပ္ကို ဘုရင္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ထီးေမြနန္းလ်ာေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဘုရင့္သေဘာအတိုင္းအတုိင္းသာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား စီမံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာင္စီအေနႏွင့္ျဖင့္ မည္မွ်ပါ၀င္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ကို မသိရေပ။

လက္ရွိဘုရင္ အဘၻဒူလာရဲ႕ေနာက္မွာ ဘယ္သူပဲထီးနန္းဆက္ခံသည္ျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲမႈအသစ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ ရလိမ့္မည္ဟု ေဆာ္ဒီၿမိဳ႕ေတာ္ ရီယာ့ဒ္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ Arab News သတင္းစာရဲ႕ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ခါလက္ အယ္လ္-မအီးနားက ေျပာပါတယ္။
`အာရပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ယခုရွိေနတဲ့ေနာက္လိုက္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အာရပ္ေႏြဦးလို႔ေခၚတဲ့ပုန္ကန္မႈေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အာရပ္ေဆာင္းတြင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အေျပာင္းအလဲကိုလိုလားတဲ့ လူထုရွိ ေနတယ္ဆိုတာ ထည့္တြက္ထားဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။´

ကြယ္လြန္သူအိမ္ေရွ႕မင္းသားႀကီးကို ၁၉၂၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ အေနာက္တုိင္း ေလ့လာသူမ်ားက သူ႔ကို ၁၉၂၄ ခုႏွစ္တြင္ဖြားျမင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။