Sunday, October 30, 2011

ဂ်ပန္ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီး မ်ဳိးဆက္လိုအပ္


ဂ်ပန္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ားသည္ သူတို႔၏ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ဆက္လက္အေမြခံရန္အတြက္ ရွာေဖြ သည့္အေနျဖင့္ ေအာင္သြယ္ေတာ္ ပါတီမ်ားသို႔တက္ေရာက္ကာ ဇနီးမယားရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
ဂ်ပန္ဘုန္းႀကီးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ရွိၿပီး အိမ္ေထာင္ဘက္ရွာေဖြသည့္ ပြဲမ်ားကိုတက္ေရာက္သည့္ အေလ့အထမ်ား တုိက်ဳိတြင္ရွိသည္။ သားေယာက်ၤားေလးမထြန္းကားသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ သမီးမ်ားကလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးပါးကို လက္ထပ္ႏိုင္ရန္ ယင္းပြဲမ်ားသို႔တက္ေရာက္ၾကသည္။ ဂ်ပန္တြင္ သကႀကီး ရြယ္အိုတိုးပြားလာေနၿပီး ၊ လူဦးေရက်ဳံ႕၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို မ်ဳိးရိုးဆက္ခံထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၾကင္ယာဘက္ရွာေဖြေရးပြဲမ်ားကို နီခ်ီရန္ရွဴ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းရွိ အားေပးႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးေရး ရုံးမွ ကမကထျပဳကာ က်င္းပေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။
`အေကာင္းဆံုး အိမ္ေထာင္ဘက္ကုိရရွိသြားလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ က်ဳပ္တို႔အာမမခံႏိုင္ပါဘူး။´ ဟု နီခ်ီရန္ရွဴ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက တယ္လီဂရပ္သတင္းစာသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။