Saturday, October 15, 2011

နယူးဇီလန္ပင္လယ္ျပင္ဆီယိုဖိတ္မႈ


ဆီသယ္ကြန္တိန္နာသေဘၤာတစ္စင္း သႏၱာေက်ာက္တန္းကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မိရာ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံပင္လယ္ျပင္တြင္ အဆိုး ၀ါးဆံုးပင္လယ္ျပင္ဆီယိုဖိတ္မႈအႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သေဘၤာမွာ ျဖတ္လမ္းကို အသံုးျပဳ၍ခုတ္ေမာင္းခဲ့ပံုရေၾကာင္းဆိုသည္။ သေဘၤာ၏ အမည္မွာ ရီနာ ျဖစ္ၿပီးသေဘၤာသည္ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔က ေက်ာက္ေဆာင္ႏွင့္၀င္တိုက္မိခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ေရေၾကာင္းၾကည့္သေဘၤာ ကပၸိတိန္အား မလိုလားအပ္ေသာအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစမႈအတြက္ တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္အထိက်ခံရမည္ျဖစ္သည္။
သေဘၤာသည္ နယူးဇီလန္ေျမာက္ဘက္ကြ်န္း ေျမာက္ဘက္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ရွိ တာအူရန္ဂါ အပန္းေျဖကမ္းေျခအလြန္ သႏၱာေက်ာက္တန္းေပၚတြင္ ေသာင္တင္ေနၿပီး ဆီမ်ားယိုစိမ့္ထြက္ဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔က စေနေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
နယူးဇီလန္ပင္လယ္ျပင္လံုၿခံဳေရးဗိုလ္မွဴး နစ္ခရူးအင္းသည္ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ေရာက္ရွိေနၿပီး ရီနာ၏ ပဲ့ပိုင္းသည္ ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚတင္ကာ သေဘၤာမွာ ၿငိမ္သက္စြာပင္ရွိေၾကာင္းဆိုသည္။
ေလယာဥ္ပံ်မ်ားကလည္း ေကာင္းကင္မွပ်ံ၀ဲကာ အေျခအေနကိုေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ထပ္ဆီမ်ားေပါက္ ထြက္လာသည္ကို မေတြ႔ရေၾကာင္း ခရူးအင္းက ဆိုသည္။

ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားသည္ သေဘၤာေပၚသို႔တက္ေရာက္ကာ ဆီစုပ္ထုတ္သည့္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနၾကၿပီး အလြန္ ခက္ခဲစြာလုပ္ေဆာင္ေနရေၾကာင္း ၊ အခ်ိန္မေရြးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ရာသီဥတုဆိုး၀ါးမႈေၾကာင့္လည္း ယခင္ေန႔မ်ားက ယိုစိမ့္ထြက္ခဲ့ေသာ ဆီမ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေနရာတြင္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနေၾကာင္းဆိုသည္။ သေဘၤာေပၚတြင္ က်န္ရွိေနေသးေသာဆီမ်ားကို ဆီစုပ္စက္မ်ားျဖင့္ အျခားသေဘၤာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းလုပ္ငန္း ယေန႔အၿပီး သတ္ႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။
သေဘၤာေပၚမွ ဆီမ်ားကို အျခားသေဘၤာမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္စုပ္ထုတ္ေရႊ႕ေျပာင္းရာတြင္ အဓိကအခက္အခဲမွာ ရာသီဥတုေအးေန ေသာေၾကာင့္ ဆီမ်ားပ်စ္ခဲေနၿပီး သေဘၤာအင္ဂ်င္မွလည္း အပူဓါတ္မေပးႏိုင္ေတာ့ေပ။
ရီနာသေဘၤာေပၚတြင္ ဆီတန္ခ်ိန္ ၁,၃၄၆ တန္က်န္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္တြင္းသို႔ တန္ ၃၃၀ ခန္႔စိမ့္ထြက္သြားၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းပင္လယ္ျပင္တြင္ ေ၀လငါးမ်ား၊ လင္းပိုင္မ်ား၊ ပင္ဂြင္းငွက္မ်ား၊ ပင္လယ္ဖ်ံမ်ား ႏွင့္ ရွားပါးပင္လယ္ငွက္မ်ားေနထိုင္က်က္စား ႀကၿပီး သဘာ၀သားရိုင္းတိရစာၧန္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာအေျခအေနျဖစ္၏။
သေဘၤာေပၚတြင္ ပါေသာ ဆီကြန္တိန္နာ ၈၈ လံုးပင္လယ္တြင္းသို႔ ျပဳတ္က်သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ယင္းအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ နယူးဇီလန္သားမ်ားကို ေဒါသထြက္ေစခဲ့သည္။ လူအမ်ားအပန္းေျဖသြားလာေလ့ရွိေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ားကိုလည္း ယိုစိမ့္ဆီမ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ထားရသည္။ ဆီမ်ားျဖင့္ေပလူးၿပီး ေသဆံုးေနေသာ ငွက္ေကာင္ေရ တစ္ရာခန္႔ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။