Monday, October 24, 2011

အေျပာအဆိုမတတ္ေသာ ဂ်ပန္ဝန္ျကီးမ်ား


သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အလြန္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး၀န္ႀကီး တက္ဆုအိုဟီရာႏိုက ဆူနာမီေၾကာင့္ ေသဆံုးသြား သူမ်ားသည္ ေဘးလြတ္ရာသို႔အလ်င္အျမန္တိမ္းေရွာင္ျခင္းမျပဳခဲ့သည့္အတြက္ အသံုးမက်သူမ်ားဟု အဂၤါေန႔က ေျပာဆိုခဲ့ရာ သူ႔ကို အမ်ားက ေဒါသထြက္ေနၾကသည္။

နိဟြန္းမတ္ဆု၊ ဖူကူရွီမားနယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အာဏာရ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားအစည္းအေ၀း တြင္ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဟီရာႏို၏ ေျပာစကားကို ဖူဂ်ီရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။
`ေဘးလြတ္ရာအရပ္ကိုေျပာင္းေရႊ႕သြားတဲ့လူေတြကေတာ့ လြတ္ေျမာက္သြားၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ အတန္းေဖၚသူ ငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္လို အသံုးမက်တဲ့လူေတြကေတာ့ ေဘးလြတ္ရာကို ေျပာင္းေရႊ႕မသြားခဲ့ၾကပါဘူး။ သူအခုေတာ့ ေသၿပီေလ။ ´ ဟု ေျပာခဲ့သည္။
ဆူနာမီအေရးတြင္ တာေပါင္ရိုးကို ပိတ္ဆို႔ရန္ႀကိဳးပမ္းရင္းေနာက္ခ်န္ေနရစ္ခဲ့ေသာ မီးသတ္သမားအမ်ားအျပားလည္း ေသဆံုးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသူတို႔ကိုရည္ၫႊန္း၍ ဟီရႏိုက အဘယ္ေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပားထြက္ေျပးရန္တံု႔ဆိုင္းေနၾက ၿပီးေနာက္က်ေနခဲ့ရသည္ကို အစိုးရအေနႏွင့္ေလ့လာစံုစမ္းၿပီး ေနာက္ထပ္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားတြင္ ယင္းသို႔ မျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားရမည္ဟု ဆိုသည္။
သူ႔၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို ဂ်ပန္ရုပ္သံမီဒီယာမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ၿပီးေနာက္ သူက `ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းက ဘာေၾကာင့္ ေျပးလို႔မလြတ္ခဲ့သလဲဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာစဥ္းစားေနခဲ့မိတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္ကို ပါးစပ္ကေနလႊတ္ကနဲထြက္သြားတာပါ။ ထိခိုက္နစ္နာသြားတယ္ဆိုရင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။´ ဟု ေျပာဆိုေတာင္းပန္ျခင္းကိုလည္း ဖူဂ်ီရုပ္ျမင္သံၾကားမွထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။
ဟီရာႏိုသည္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ႏႈတ္ထြက္သြားခ့ဲေသာ ၀န္ႀကီး ရူးမတ္ဆုမိုတို၏ ေနရာကိုဆက္ခံရာထူးရယူထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္၀န္ႀကီး မတ္ဆုမိုတိုသည္ ဆူနာမီဒဏ္ခံ အေရွ႕ေျမာက္ကမ္းရိုးတန္းေဒသသို႔သြားေရာက္ခဲ့စဥ္ က မီယာဂီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အစည္းအေ၀းေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ေျပာဆိုႀကိမ္းေမာင္းကာ အကူအညီေပးမႈ မ်ားရပ္ဆိုင္းပစ္ဟူ၍ ေျပာဆိုခဲ့သည့္အျပင္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္းလည္း မျပဳခဲ့ေပ။ ယင္းအျပဳအမဴမ်ားအတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္ခံရကာ ႏႈတ္ထြက္ရန္ ဖိအားေပးခံရၿပီးေနာက္ ႏႈတ္ထြက္သြားရသူ ျဖစ္သည္။ မတ္ဆုမိုတို သည္ အီ၀ါတီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိုလည္း `ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အကူအညီေတြေပးတဲ့ေနရာမွာ အဲဒီ နယ္ေျမေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြ အသံုးမက်ဘူးဆိုရင္ ဘာမွမေပးဘူး။´ ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။