Saturday, October 8, 2011

ဒလိုင္းလားမား ေတာင္အာဖရိကဗီဇာမရျခင္းမွာ တရုတ္ဖိအားေၾကာင့္ျဖစ္


ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စ္မြန္တူးတူး၏ အသက္ ၈၀ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ပြဲသုိ႔သြားရန္အတြက္ တိဘက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုင္းလားမား ကို ေတာင္အာဖရိကမွ ဗီဇာထုတ္မေပးျခင္းမွာ တရုတ္အစိုးရ၏ ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားထြက္ေပၚလာ ၿပီး ဒလိုင္းလားမားက တရုတ္အစိုးရ၏ က်င့္ဝတ္ေကာင္းမညီညြတ္မႈအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ဒက္စမြန္တူးတူး၏ ေမြးေန႔ပြဲသို႔ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခြင့္မရသည့္အတြက္ ေမြးေန႔ပြဲအၿပီးေနာက္တစ္ေန႔ စေနေန႔တြင္ အြန္လိုင္းဗြီဒီယို မွတစ္ဆင့္ ဒလိုင္းလားမားသည္ ေမြးေန႔ရွင္ ဒက္စမြန္တူးတူးႏွင့္ စကားေျပာခဲ့ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆိုခဲ့သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးဒလိုင္းလားမားသည္ ကိပ္အေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္တြင္က်င္းပေသာ ဒက္စမြန္တူးတူး၏ ေမြးေန႔ပြဲသို႔တက္ေရာက္ ဂုဏ္ျပဳကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားေဟာၾကားမည္ဟု ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ အတြက္သူ႔အတြက္ ခံုလြတ္ တစ္ေနရာထားကာ အမွတ္အသားျပဳခဲ့ၾကသည္။

ဒလိုင္းလားမားကို ဒက္စမြန္တူးတူးက အဘယ္ေၾကာင့္ တရုတ္သည္ သူ႔ကိုေၾကာက္ရြံ႕သနည္းဟုေမးျမန္းရာ ဒလိုင္းလားမားက အခ်ဳိ႕ေသာတရုတ္အရာရွိမ်ားက သူ႔ကို မေကာင္းဆိုးဝါးဟုေခၚေၾကာင္း ၊ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ မေကာင္းဆိုးဝါးကို ေၾကာက္ တတ္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္အာဏာရွင္စံနစ္တြင္ သူေတာ္ေကာင္းဟန္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လိမ္ညာတတ္သူမ်ားႀကီးစိုးၿပီး အမွန္တရားေျပာဆိုေသာ သူမ်ားအနားမကပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဒလိုင္းလားမားက ဆိုသည္။
“ဒက္စမြန္တူးတူးကို ဘုန္းႀကီးမၾကာခဏေျပာဖူးပါတယ္။ တရုတ္လူမ်ဳိး ၁.၃ ဘီလီယံမွာ အမွန္တရားကို သိခြင့္ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘယ္ဟာအမွန္၊ ဘယ္ဟာအမွားဆိုတာ သူတုိ႔ဘာသာသူတို႔ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဆင္ဆာေတြ ျဖတ္ေတာက္တယ္ ဆိုတာ က်င့္ဝတ္နဲ႔ မညီပါဘူး။” ဟု ဆိုသည္။

တိဘက္ေခါင္းေဆာင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးဒလိုင္းလားမားသည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တရုတ္လူထုအံုႁကြမႈျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ တရုတ္ႏိုင္ငံမွထြက္ ေျပးတိမ္းေရွာင္ၿပီး အိႏၵိယတြင္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ တရုတ္၏ တရားေရးစံနစ္ကိုႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အညီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးဒလုိင္းလားမားကို ဗီဇာေပးရန္ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခင္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ ဒက္စမြန္ တူးတူးက ေတာင္အာဖရိက သမၼတယာကုပ္ဇူးမားအစိုးရအား တရုတ္၏ ဖိအားေပးမႈကို ေၾကာက္ရြံ႕မႈအတြက္ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ ခဲ့သည္။

တရုတ္အစိုးရသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဒလိုင္းလားမားသြားေလရာႏိုင္ငံမ်ားအေပၚဆက္ဆံေရးပ်က္ျပားေစမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ကာ အၿမဲဖိအားေပးေလ့ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ားက ဒလိုင္းလားမားကို လက္ခံေတြ႔ဆံုမည္ကို တရုတ္အစိုးရက လံုးဝႏွစ္သက္ျခင္းမရွိေပ။

ဗီဇာထုတ္ေပးေရးအစီအစဥ္မွာ အခ်ိန္အခက္အခဲႏွင့္ လိုအပ္သည့္ပံုစံမ်ားျဖည့္စြက္မႈမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနသျဖင့္ ၾကန္႔ၾကာ သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။
သို႔ေသာ္ ဒက္စမြန္တူးတူးႏွင့္ ဒလိုင္းလားမားတို႔၏ ရုံးမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုအပ္သည့္ပံုစံမ်ားျဖည့္စြက္ရာတြင္မျပည့္စံုျခင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္ ေနာက္က်ျခင္းအလ်င္းမရွိေၾကာင္းျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဒက္စမြန္တူးတူးကလည္း တိဘက္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ တရုတ္တို႔၏ မတရားဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈကိုခံစားေနရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေတာင္အာဖရိက အစိုးရသည္ ထိုသူမ်ား၏ မ်က္ႏွာကိုမငဲ့ကြက္ဟု စြပ္စြဲေျပာၾကားလိုက္သည္။ တရုတ္သည္ ေတာင္အာဖရိက၏ အဓိကကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
ဒက္စမြန္တူးတူးႏွင့္ ဒလိုင္းလားမားတို႔သည္ အလြန္ရင္းႏွီးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ႏွစ္ေယာက္သားစကားေျပာ ၾကရာတြင္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး က်ီစယ္ေနာက္ေျပာင္ေျပာဆိုၾကေလသည္။

“အမွန္တရားဘက္ေတာ္သား၊ ဘုရားဘက္ေတာ္သားႀကီး … အသက္ရွည္ရွည္ေနေပးစမ္းပါဗ်ာ။” ဟု ဒလိုင္းလားမားက ေျပာေသာအခါ ဒက္စမြန္တူးတူးက လည္း
“အရွင္ဘုရားရဲ႕ ၉၀ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ကိုလည္း တပည့္ေတာ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။ အဲဒီက်ရင္ တပည့္ေတာ္ကိုလည္း ဖိတ္စမ္းပါ။ ၿပီးေတာ့ အရွင္ဘုရားရဲ႕ တရုတ္အစိုးရကို စမ္းၾကည့္ရတာေပါ့။” ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒက္စမြန္တူးတူးသည္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ အသားေရာင္ခြဲျခားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အၾကမ္းမဖက္တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၄ တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရရွိခဲ့သည္။ ဒလိုင္းလားမားသည္ တိဘက္လူမ်ဳိးမ်ား၏ သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ကိုထိန္းသိမ္းခဲ့သူအျဖစ္ ၁၉၈၉ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရရွိခဲ့သည္။

Source: Al Jazeera

2 comments:

နန္း ရွင္ said...
This comment has been removed by the author.
နန္း ရွင္ said...

ကိုမ်ိဳးေဇာ္ေရ........အခ်ိန္ရမယ္ဆိုရင္ ..........တစ္လတစ္ၾကိမ္ျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္လတစ္ၾကိမ္ျဖစ္ျဖစ္..........ေဆာင္းပါးေတြ သတင္းေတြကို ဘာေၾကာင့္ဘယ္လိုဘာသာျပန္ရတယ္ဆိုတဲ့ သခၤန္းစာပို႕စ္ေလးေတြပါ
တင္ေပးပါလားဗ်ာ...။က်ေနာ့္ရဲ႕ေဘာ္ေဘာ္ေတြေရာ က်ေနာ္ပါ ေမွ်ာ္လင့္မိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္
ခ်က္တစ္ခုပါ...။ဘာသာျပန္နည္းေလးေပါ့...။လုပ္လိုက္ပါေနာ္....။ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္။

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။