Tuesday, November 1, 2011

အစၥေရးက ပါလက္စတိုင္းနယ္ေျမမ်ားမတရားရယူမႈ စစ္ရာဇ၀တ္ေျမာက္


အစၥေရးလ္က ပါလက္စတိုင္းမ်ားကို ေဂ်ရုစလင္အေရွ႕မွရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေမာင္းထုတ္ေနျခင္း မွာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေၾကာင္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ ထင္ရွားေသာအစၥေရးလ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွေျပာၾကားလိုက္ၿပီး ေဂ်ရုစလင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ယင္းအဆိုကို ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

အစၥေရးလ္က ပါလက္စတိုင္းတို႔၏ အိမ္ယာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားကိုရန္စျခင္း၊ လူမ်ား၏ဘ၀မ်ားကို နိမ့္ ပါးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္ျပဳစုေတြ႔ရွိထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို အစၥေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ အိမ္ယာဖ်က္ ဆီးမႈဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မီတီ (ICAHD) က ကုလသမဂၢသို႔တင္ျပကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ေတာင္းဆို ထားသည္။

`တိုင္းရင္းသားေတြကို ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းတာေတြအတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားေတြရွိပါတယ္။´ ဟု ၇၃ မ်က္ႏွာပါ အစီရင္ခံစာေရးရာတြင္ ပါ၀င္ကူညီခဲ့သူ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ မိုက္ကယ္ဆဖာ့က ဆုိသည္။
``အစၥေရးက အစီအစဥ္တက်နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို အႀကီးအက်ယ္ခ်ဳိးေဖါက္ေနတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေတာ့ လူဦးေရ၀ါးၿမိဳဖို႔ပါပဲ။ ´´

ေဂ်ရုစလင္ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္နီရာဘာကက္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ စတက္ဖန္မီလာက အဆိုပါအစီရင္ခံစာကို လက္မခံႏိုင္ ေၾကာင္းဆိုသည္။ အစီရင္ခံစာသည္ အခ်က္အလက္အမွားမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံကာေရးသားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လံုး၀လိမ္စဥ္သာျဖစ္ၿပီး ေဂ်ရုစလင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ ရွဳပ္ေထြးေအာင္ႀကံရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢကလည္းဤ အခ်က္မ်ားကုိ သိရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

၁၉၆၇ ခုႏွစ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းစစ္ပြဲတြင္ အစၥေရးလ္က ၿမိဳ႕ေဟာင္းအပါအ၀င္ အေရွ႕ေဂ်ရုစလင္ကို သိမ္းပိုက္ထား သည္။ ထို႔ေနာက္တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕လာကာ အေနာက္ဘက္ကမ္းပတ္၀န္းက်င္တစ္ခြင္ကို ေဂ်ရုစလင္နယ္ေျမ ထဲသို႔သြတ္သြင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တေပါင္းတစည္းတည္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစၥေရးလ္၏ ထာ၀ရၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒအရ ယင္းသို႔နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈသည္ တရားမ၀င္ဘဲ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားကလည္း အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ေပ။ ထို႔ျပင္ ပါလက္စတိုင္းတို႔က အေရွ႕ေဂ်ရုစလင္ကို ၎တို႔၏အနာဂတ္ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ထားလို သည္။ ၿမိဳ႕တြင္းေနထိုင္သူ ၃၀၀,၀၀၀ ခန္႔ (၃၅%) မွာ ပါလက္စတုိင္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အစၥေရးလ္တို႔သိမ္းပိုက္လုိက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ပါလက္စတိုင္းလူဦးေရတိုးတက္လာျခင္းကို စံနစ္တက်ဟန္႔တားခဲ့ေၾကာင္း ICAHD ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ပါလက္စတိုင္းတို႔အတြက္မူ လူဦးေရတိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ အညီအေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။
`သူတို႔အတြက္ေတာ့ အေရွ႕ေဂ်ရုစလင္ကေနထြက္ခြါသြားဖို႔က လြဲလို႔ဘာမွလုပ္လို႔မရပါဘူး။ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ ကြက္ေတြမွာဆိုးဆိုးရြားရြားစုတ္စုတ္ျပတ္ျပတ္ေနႏိုင္ရင္ေနဖို႔ပဲရွိပါတယ္။´ ဟု အစီရင္ခံစာကိုေရးသားသူ အမၼလီရွေခ် ဖာက ေရးသားထားသည္။

ထြက္ခြါသြားသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ၇ ႏွစ္ထက္ေက်ာ္လြန္သြားပါက ျပန္လည္၀င္ေရာက္ေနထိုင္ခြင့္ပင္မရွိေတာ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၇ ႏွင့္ ၂၀၁၀ အတြင္းျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္ဆံုးရွဳံးခဲ့ရသူပါလက္စတုိင္း ၁၅,၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္းဆို သည္။ ယင္းတို႔အထဲမွ တစ္၀က္ခန္႔မွာ ၂၀၀၆ ေနာက္ပိုင္းမွျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ရုပ္သိမ္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။
ေနထိုင္ခြင့္ရသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ အစၥေရးလ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသားအာမခံအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ခံစားခြင့္ရွိသည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွစ၍ အစၥေရးလ္အစိုးရက ပါလက္စတုိင္းအိမ္ယာေပါင္း ၂,၀၀၀ ခန္႔ကို အေရွ႕ေဂ်ရုစလင္တြင္ ဖ်က္သိမ္း ပစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ မွ ၂၀၁၁ အတြင္း အိမ္ေျခ ၇၇၁ လံုးဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္အိမ္ေျခ၁,၅၀၀ ဖ်က္ဆီးရန္ လည္း ရွိေသးသည္။
`ပါလက္စတိုင္းတို႔အေနႏွင့္ အကာအကြယ္မဲ့စြာျဖင့္ အေရွ႕ေဂ်ရုစလင္မွ ေမာင္းထုတ္ခံေနရတယ္။ ေသနတ္ ေတြ ၊ ထရပ္ကားေတြကို အသံုးျပဳျပီးၿခိမ္းေျခာက္ေမာင္းထုတ္ေနတာ မဟုတ္ေပမယ့္ သာမန္လူေနထိုင္မႈဘ၀မ်ဳိး မရွိ တဲ့အတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကရတယ္။´ ဟု ေရွ႕ေနမိုက္ကယ္ဆဖာ့က ဆုိသည္။

အေရွ႕ေဂ်ရုစလင္ကို နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕ေနျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္သျဖင့္ ယင္းေဒသတြင္ေနထိုင္ေသာ ပါလက္ စတိုင္းမ်ားအေနႏွင့္ သိမ္းပိုက္ခံဘ၀တြင္က်ေရာက္ေနသည္ ဟု ICAHD ကဆုိသည္။ အစၥေရးလ္က အေနႏွင့္ အိမ္ယာဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ား၊ ေနထိုင္ခြင့္ရုပ္သိမ္းျခင္းမ်ား စသည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမရွိေခ်။
`စစ္ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုက်ဴးလြန္ေနတယ္လို႔ သံသယျဖစ္ဖြယ္အေနအထားရွိပါတယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ဖို႔သင့္ပါတယ္။´ ဟု ဆဖာ့က ဆက္လက္ေျပာၾကားသြားသည္။

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။