Sunday, November 20, 2011

ကဒါဖီသား ဆာအစ္အယ္-အစၥလာမ္ကို ဖမ္းဆီးရမိၿပီ


လစ္ဗ်ားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ကဒါဖီ၏ သား ဆာအစ္အယ္-အစၥလာမ္ကို ေတာင္ပိုင္း အိုဘာရီၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ပင္ တရားမွ်တစြာဥပေဒေဘာင္အတြင္း၌ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည္ဟု လစ္ဗ်ားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

စေန႔ေန႔ညပိုင္းတြင္ ဆာအစ္အယ္-အစၥလာမ္ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းတရားဝန္ေၾကျငာၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘၻဒူရာဟင္ အယ္လ္-ကီအစ္က ယခုကဲ့သို႔သူ႔ကိုဖမ္းဆီးမိျခင္းသည္ လစ္ဗ်ားေတာ္လွန္ေရးတြင္ စာမ်က္ႏွာသစ္ တစ္ရပ္ဖြင့္လွစ္လိုက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
လြပ္လပ္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျမင္သာထင္သာရွိမႈတို႔အတြက္ စတင္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း အယ္လ္-ကီအစ္က ေျပာလိုက္သည္။
“ျပည္သူလူထုနဲ႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးကို အေသအခ်ာအသိေပးေျပာၾကားလိုတာက ဆာအစ္နဲ႔တကြ အေပါင္းအပါေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္းတရားစီရင္ေရးစံနစ္ေတြအရ မွ်မွ်တတဆံုးျဖတ္အျပစ္ေပးသြားမွာျဖစ္ ပါတယ္။” ဟု အယ္လ္-ကီအစ္က အေနာက္ဘက္ ေတာင္ေပၚ ဇင္တန္းၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္က ကဒါဖီၿပီးလွ်င္ ဆက္ခံမည့္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ ဆာအစ္ကို ဇင္တန္းမွလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ မ်ားက ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ မလႊဲေျပာင္းမခ်င္း သူတို႔လက္ထဲတြင္ထိန္းသိမ္းထားမည္ဟု ဆိုသည္။

“သူ႔ကို လစ္ဗ်ားမွာပဲ တရားမွ်တေကာင္းမြန္စြာနဲ႔ တရားစီရင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ လစ္ဗ်ားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ယံုၾကည္ေနပါတယ္။” ဟု အယ္ဂ်ာဇီယာသတင္းေထာက္ အန္နီတာ မက္ေနာ့က ဇင္တန္းၿမိဳ႕မွေန၍ သတင္းေပးပို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“လစ္ဗ်ားေတြ ေျပာတာရွင္းပါတယ္။ ဆာအစ္က သူတို႔ႏိုင္ငံသားျဖစ္တယ္။ သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္းမွာပဲ ရာဇဝတ္ မႈက်ဴးလြန္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔တို႔ႏုိင္ငံတြင္းမွာပဲ သူတို႔ဘာသာ တရားစီရင္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားရွိ ပါတယ္။” ဟု သတင္းေထာက္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္ခံုရုံး (ICC) က ဆာအစ္ကို လြန္ခဲ့ေသာေဖေဖၚဝါရီလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လစ္ဗ်ားအံုႁကြမႈ မ်ားကို အႀကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈျဖင့္ အလိုရွိေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဆာအစ္က သူ႔ကိုဖမ္းဆီးသူမ်ားအား သူ႔အေနႏွင့္ အိုင္စီစီကို အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
အိုင္စီစီတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ လူးဝစ္ေမာ္ရန္ႏိုအိုကမ္ပိုက လာမည့္အပတ္အတြင္းလစ္ဗ်ားသို႔သြားေရာက္ကာ ဆာအစ္ကို တရားစီရင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
“ဆာအစ္ကို ဖမ္းဆီးမိၿပီဆိုတာ သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကိုအရွင္ဖမ္းမိျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားဥပေဒေရွ႕ ေမွာက္ ရင္ဆိုင္ရေတာ့မွာပါ။” ဟု အိုကမ္ပိုက စေနေန႔တြင္ အိုင္စီစီတည္ရွိရာ နယ္သာလန္ၿမိဳ႕ ေဟ့တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လစ္ဗ်ားမ်ားကလည္း ဆာအစ္ကို ႏိုင္ငံတြင္း၌ပင္တရားစီရင္လိုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ကဒါဖီမိသားစုက အပိုင္စီး ထားေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာမည္သည့္ေနရာတြင္ ထားရွိသည္ကို သိလိုၾကသည္။
ဆာအစ္ကို ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ ေသဒဏ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း လစ္ဗ်ားၾကားျဖတ္အစိုးရ၏ တရားေရးဝန္ႀကီး မိုဟာမက္ အယ္-အလာဂ်ီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ဆာအစ္ကို အျပစ္ေပးႏိုင္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ သူ႔အတြက္ တရားမွ်တတဲ့ စီရင္မႈျဖစ္ဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ တရားေရးဆိုင္ရာ အစီအမံဥပေဒေတြ ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ရွိေနပါၿပီ။”

ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းကလည္း ဆာအစ္ကို တရားစီရင္ေရးတြင္ တရားမွ်တစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ အကူအညီေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။
“ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းဥပေဒေတြနဲ႔ အညီ တရားစီရင္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ လစ္ဗ်ားအစိုးရက ဒီကေန႔ထပ္ ေျပာပါတယ္။” ဟု ကင္မရြန္းကေျပာသည္။
ဆာအစ္အယ္-အစၥလာမ္ကို ဖမ္းဆီးရမိလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္လစ္ဗ်ားအစိုးရေဟာင္းထဲမွ အႀကီးဆံုးဆို၍ ကဒါဖီ၏ ေထာက္လွမ္းေရးခ်ဳပ္ အဘၻဒူလာဆန္ႏူဆီသာ ဖမ္းဆီးရန္က်န္ရွိေတာ့သည္။

ႀသဂုတ္လအတြင္းကတည္းက ထရီပိုလီကို အမ်ဳိးသားအသြင္ကူးေျပာင္းေရးေကာင္စီက သိမ္းပိုက္ထားၿပီးေနာက္ ဆာအစ္ထြက္ေျပးေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ သူ႔ဖခင္ ကဒါဖီကို ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔၌ ဆာ့တ္ၿမဳိ႕တြင္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

Source : Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။