Friday, December 2, 2011

ယီမင္တြင္ တိုက္ပဲြျပင္းထန္


ယီမင္ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတဆာလဲကို သစၥာခံေသာတပ္မ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံတိုင္းရင္းသားတပ္မ်ားအၾကား ဒုတိယအႀကီး ဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ တိုင္အစ္ဇ္ၿမိဳ႕တြင္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရာ အရပ္သား ၅ ဦးအပါအဝင္ ၁၂ ဦးေသဆံုးေၾကာင္း ေဆးဘက္ဆုိင္ရာႏွင့္ လံုၿခဳံေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အတုိက္အခံတပ္မ်ား တပ္စြဲထားေသာ ၿမိဳ႕လည္ေခါင္ေနရာကို ဆာလဲ၏ စစ္တပ္မ်ားက ဝင္ေရာက္စီးနင္းတုိက္ခိုက္ ရာမွ တုိက္ပြဲမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ဆုိသည္။

လံုၿခံဳေရးတပ္မ်ားက ယီမင္စစ္သား ငါးဦးေသဆံုးေၾကာင္းေျပာဆိုၿပီး ေဆးဘက္ဝန္ထမ္းမ်ားက အရပ္သား ငါးဦး အပါအဝင္ ၇ ဦးေသဆံုးၿပီး ၃၀ ဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္းဆို၏ ။
ဆာလဲ၏ အမွတ္ ၃၃ တပ္မက တိုင္အက္ဇ္ၿမိဳ႕အနီးဝန္းက်င္ပတ္လည္မွေန၍ အေျမွာက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕လည္သို႔ ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ္ ျပင္းထန္စြာျပန္လည္ခုခံမႈကို ခံရေလသည္။

ျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြဲေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ရာလမ္းမမ်ားအားလံုး ပိတ္ဆို႔သြားခဲ့သည္။ ယီမင္အစိုးရက အယ္လ္-အစၥလာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းစြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။ အယ္လ္-အစၥလာအဖြဲ႔သည္ ပါလီမန္ အတြင္း အင္အားအႀကီးဆံုး အတုိက္အခံပါတီျဖစ္ၿပီး လူထုဆႏၵျပမႈေနာက္ကြယ္မွေန၍ အားေပးခဲ့သည္။

အဂၤါေန႔က ဆာလဲတပ္မ်ားက တိုင္အက္ဇ္ၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္ေနရာအႏွံ႔အျပားကို အေျမွာက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး အိမ္ဒါဇင္ ေပါင္းမ်ားစြာပ်က္စီးခဲ့ၿပီး တစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္အဖြဲ႔မ်ားက ဆိုသည္။

ဆႏၵျပမႈမ်ားစတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ခ်ိန္မွ စ၍ ယီမင္တြင္ လူေပါင္းရာေပါင္းမ်ားစြာေသဆံုးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢမွ ကမကထျပဳ၍ ခ်ဳပ္ဆိုကာ ဆာလဲကိုယ္တုိင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ အာဏာလႊ႔ဲေျပာင္းေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။

ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း အမွားအယြင္းက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားအား ခြင့္လႊတ္ေၾကာင္း ဆာလဲက ေၾကျငာခဲ့ၿပီးေနာက္ တနဂၤေႏြ ေန႔တြင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက အိမ္ေစာင့္အစိုးရဖြဲ႔စည္းေရး ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ဆာလဲအစိုးရအတြင္း ယခင္ကပါဝင္ခဲ့ဖူးၿပီး ယခုအခါ အတိုက္အခံလုပ္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မိုဟာမက္ ဘာဆင္ဒါဝါ၏ ေဖေဖၚဝါရီလေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႔ စည္းေရးေၾကျငာခ်က္ေၾကာင့္ ဆာလဲအေနႏွင့္ အမွန္ပင္အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးေတာ့မည္ဆိုသည့္ အရိပ္လကၡဏာ ျဖစ္သည္။ ဆာလဲသည္ ယီမင္ႏိုင္ငံတြင္ ၃၃ ႏွစ္မွ် အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။

ဆာလဲႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ သူ႔ကိုလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အျပည့္အဝ ေပးေရးပါဝင္ေသာ္လည္း ဆာလဲအားတရားစြဲဆိုေရးေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ တနလၤာေန႔က ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ယီမင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားနွင့္ လူ႔အခြင့္ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ဴးလြန္သူတြင္ အျပစ္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။