Tuesday, December 6, 2011

ကမၻာႏွင့္ တူေသာ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးေတြ႔


ကမၻာႏွင့္ အလင္းႏွစ္ ၆၀၀ အကြာတြင္ ကမၻာႏွင့္အလြန္တူေသာ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးေတြ႔ရွိရၿပီး သက္ရွိမ်ားေနထိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆက္လက္ေလ့လာသြားရမည္ဟု သိပၸံပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းၿဂိဳဟ္ကို ကပၸလာ-၂၂ဘီ (Kepler-22b) ဟု အမည္ေပးထားၿပီး ကမၻာ့ေနအဖြဲ႔အစည္းအလြန္ အျခားၾကယ္မ်ား ကိုပတ္ေနေသာ ၿဂိဳဟ္ေပါင္း ၅၀၀ အတြင္းတစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ယခုေတြ႔ရွိရေသာ ၿဂိဳဟ္မွာ အရြယ္အစား အေသးဆံုးျဖစ္ၿပီး သက္ရွိတုိ႔ျဖစ္တည္ရန္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရရွိႏိုင္မည့္အေနအထားျဖစ္သည္။
“ကြ်န္မတို႔က အရြယ္အစားမွန္၊ ေနထိုင္လို႔သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ ကမၻာၿဂိဟ္ေပၚမွာေနထိုင္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ဆန္းဟို႔စ္ျပည္နယ္ တကၠသုိလ္မွ နကၡတပညာရွင္ နာတာလိုင္းဘာတယ္လ္ဟာက တနလၤာေန႔က ေျပာသည္။

ဘာတယ္လ္ဟာသည္ နာဆာ၏ ကပၸလာအာကာသမွန္ေျပာင္း ႏွင့္ေလ့လာေသာ သိပၸံအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။
ကပၸလာအာကာသမွန္ေျပာင္းကို လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္က လႊတ္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခိ်န္အထိ ဆိုင္းဂနပ္စ္ ႏွင့္ လိုရာ ၾကယ္တာရာမ်ားအတြင္းရွိ ၾကယ္ေပါင္း ၁၅၀,၀၀၀ ကိုရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကပၸလာမွ ျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ လမ္းေၾကာင္းအတြင္းရွိ အခ်ိန္အတိုင္းအတာႏွင့္ ျဖတ္သြားျဖတ္လာျပဳေလ့ရွိေသာ ၾကယ္မ်ားကို လည္းရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။
ကပၸလာမွရွာေဖြေတြ႔ရွိလာေသာ မစ္ကီးေဝးၾကယ္စုအတြင္း အၿမဲေနထိုင္ေသာၾကယ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ကမၻာႏွင့္အရြယ္အစားတူၿဂိဳဟ္မ်ားရွိႏိုင္၊ မရွိ ႏိုင္ကို တြက္ခ်က္သည္။

ယခုေတြ႔ရွိမႈသည္ ေနႏွင့္တူညီေသာ ၾကယ္တစ္လံုးကို ပတ္ေနသည့္ သက္ရွိမ်ားရွိႏိုင္မည့္ ၿဂိဟ္တစ္လံုးကုိပထမဦး ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ေတြ႔ရွိရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအေၾကာင္းကို နကၡတရူပဂ်ာနယ္ (Astrophysical Journal) တြင္ ပံုႏွိပ္ ေဖၚျပမည္ျဖစ္သည္။ ကပၸလာသည္ အလင္းႏွစ္ ၆၀၀ ၊ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ မိုင္ေပါင္း ၆ ထရီလီယံ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။

ကမၻာမွ ေနႏွင့္ အကြာအေဝးကဲ့သို႔ အလားတူ မိမိတို႔၏ မိခင္ၾကယ္ႀကီးမွ ကြာေဝးေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားသည္ယင္းၾကယ္ ကိုတစ္ပတ္ပတ္မိရန္ အႀကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ပင္ၾကာတတ္ေလသည္။

အရံၾကယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ၾကယ္၏အလင္းေရာင္ မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္၊ ၾကယ္ျဖစ္သည္ကို အေသအခ်ာသိရွိႏိုင္ရန္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ အနည္းဆံုး တစ္ေထာက္နားအဆင့္သံုးဆင့္ခန္႔ ျဖတ္ေက်ာ္တြက္ခ်က္ရသည္။

ေတြ႔ရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားေျမျပင္မွ မွန္ေျပာင္းမ်ား၊ အာကာသမွ မွန္ေျပာင္းမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ ေလ့လာ အတည္ျပဳၾကရသည္။
ကပၸလာ-၂၂ဘီသည္ ကမၻာထက္ ၂.၄ ဆမွ်ပိုႀကီးၿပီး ၎၏ေနမွ သင့္တင့္မွ်တေသာ အကြာအေဝးတြင္တည္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ေရရွိႏိုင္ၿပီး သက္ရွိေနထိုင္၍ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထား သည္။ ေနာက္ပိုင္းေလ့လာေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကပၸလာ-၂၂ဘီသည္ ကမၻာကဲ့သို႔ အစိုင္ အခဲပင္ျဖစ္သလား၊ နက္ပကြ်န္းကဲ့သို႔ ဓါတ္ေငြ႔ထူေျပာသည့္ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္လားဟူသည္ကို စူးစမ္းမည္ျဖစ္သည္။

“ကမၻာ့အရြယ္အစားနဲ႔ နက္ပကြ်န္းၿဂိဳဟ္အရြယ္အစားႏွစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္မတို႔ဘာမွ မသိပါ ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ေနအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ဒီဟာေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ဖို႔ နမူနာမရွိပါဘူး။ ဘယ္အရာေတြက ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခဲေတြ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီးေတာ့ ဘယ္အရာေတြက ေရျဖစ္ႏိုင္တဲ့အရာေတြ၊ ဘယ္ဟာေတြက ေရခဲျဖစ္ႏိုင္တဲ့ဟာေတြဆိုတာကိုလည္း ကြ်န္မတုိ႔မသိပါဘူး။ နမူနာတစ္ခုခုကိုေတြ႔ၿပီးမွ ကြ်န္မတို႔ သိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ဘာတယ္လ္ဟာက ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ေမာ့ဖက္ဖီးလ္ရွိ နာဆာ ေအမီးစ္ သုေတသနဌာန သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အကယ္၍ ကပၸလာ-၂၂ဘီတြင္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ရွိၿပီး ေလထုအလႊာမ်ားမွာလည္း ကမၻာကဲ့သို႔ပင္ရွိပါက ကမၻာတြင္ ေႏြဦးေပါက္ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ၂၂ ဒီဂရီဆဲလ္ဆီးယပ္စ္ခန္႔ ပူေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ ကပၸလာမွန္ေျပာင္း သိပၸံပညာရွင္ အုပ္စုမွေလ့လာေနေသာ ၿဂဳိဟ္ေပါင္း ၂,၃၂၆ လံုးတြင္ ၁၀ လံုးခန္႔မွာ ကမၻာႏွင့္ အရြယ္အစားတူညီၿပီး ၎တို႔၏ ၾကယ္မ်ားကို လွည့္ပတ္ေနၾကရာတြင္လည္း သက္ရွိေနႏိုင္သည့္ အကြာအေဝးမွ လည္ပတ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အျခားပုဂၢလိက အေထာက္အပံ့ခံသိပၸံပညာရွင္အုပ္စုတစ္စုကလည္း ၿဂိဳဟ္မ်ားတြင္ သဘာဝအတိုင္းမဟုတ္ေသာ ေရဒီယိုလႈိင္းလႊင့္ထုတ္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ဖမ္းယူၾကည့္ရွဳေနၾကသည္။ ယင္းစီမံကိန္းကို စၾကၤာဝ႒ာစံုစမ္းေထာက္ လွမ္းေရး (SETI) ဟု အမည္ေပးထားသည္။
“စႀကၤာဝ႒ာရဲ႕ တစ္ေနရာရာမွာ ထူးျခားတဲ့၊ သီးျခား၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရပ္တည္ေနတဲ့ အျခားသက္ရွိ တစ္ခုခုကို ေတြ႔ခဲ့မယ္ဆိုရင္ စႀကၤာဝ႒ာအႏွံ႔အျပားမွာလည္း အလားတူပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိေနႏိုင္တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ဆြဲလို႔ရပါၿပီ။” ဟု ေမာင္တိန္းဗ်ဴးရွိ SETI စီမံကိန္းဒါရုိက္တာ နကၡတပညာရွင္ ေဂ်းလ္တာတာက ေျပာသည္။

ယခုအပတ္အတြင္း ကပၸလာသိပၸံပညာရွင္အုပ္စုသည္ ပထမဆံုးသိပၸံညီလာခံကို က်င္းပေနၾကသည္။

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။