Monday, December 5, 2011

ဝီကီလိခ္ တည္ေထာင္သူ အယူခံဝင္မည္


ဝီကီလိခ္တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴလီယန္အက္ဆန္းအား ဆီြဒင္သို႔လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ၿဗိတိန္တရားရုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္ ေသာ္လည္း ဗဟုိတရားရုံးတြင္ အယူခံဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစြဲခ်က္တစ္ခုျဖင့္ သူ႔ကိုဆီြဒင္က အလိုရွိ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၀ အတြင္း ဆီြဒင္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနစဥ္ ဝီကီလိခ္တြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္ရြက္ေနသူ အမ်ဳိး သမီးႏွစ္ဦးကို ဗလကၠာယျပဳမႈျဖင့္ ဆီြဒင္က အက္ဆန္းကိုအလိုရွိေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က အက္ဆန္းကို ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အက္ဆန္းက စြဲဆိုထားေသာျပစ္မႈကို မက်ဴးလြန္ ေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က အက္ဆန္းကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ဝန္းစ္ဝါ့သ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၉ ရက္တာထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ခရစ္စမတ္မတုိင္ခင္အာမခံျဖင့္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး အဂၤလန္အေရွ႕ပိုင္းရွိ ခ်မ္းသာေသာမိတ္ေဆြ တစ္ဦးထံတြင္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

အေမရိကန္ထိပ္တန္းသံတမန္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားလွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ေဖါက္ခ်ၿပီး ေနာက္ မ်ားမၾကာမီသူ႔ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည။္

သူ႔ကိုဖမ္းဆီးျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အက္ဆန္းက စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူ႔ကို ဆီြဒင္သို႔လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အဂၤလန္အထက္ရုံးႏွစ္ရုံးက ႏုိဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ဗဟုိတရားရုံးသို႔ အယူခံဝင္မည့္အခ်က္မ်ားမွာ သူ႔ကိုဖမ္းဆီးျခင္းမွာ တရားဝင္ဟုတ္မဟုတ္ႏွင့္ သူ႔ကို ဆီြဒင္ႏိုင္ငံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ကိစၥမွာ မည္သည့္စြဲခ်က္ႏွင့္မွ် တရားစီရင္ထားျခင္းခံရျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ လႊဲေျပာင္း၍ တရားမွ်တမႈရွိ၊ မရွိ ဆိုသည့္ ကိစၥမ်ားေပၚတြင္ အေျချပဳကာ အယူခံဝင္မည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ဗဟုိတရားရုံးတြင္ အယူခံရွဳံးနိမ့္ခဲ့ပါက အက္ဆန္းသည္ ဥေရာပ စထရာေဘာ့ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးတရားရုံး တြင္ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ အတြင္းက အက္ဆန္းတည္ေထာင္ေသာဝီကီလိခ္မွ အီရတ္စစ္ပြဲ လွ်ဳိ႕ဝွက္စာရြက္စာတမ္း ၃၉၁,၈၃၂ ေစာင္ ႏွင့္ အာဖဂန္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္လွ်ဳိ႕ဝွက္စာရြက္စာတမ္းေပါင္း ၇၇,၀၀၀ ေစာင္ ကိုဖြင့္ခ်ေဖၚထုတ္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ကမၻာအႏွံ႔အေမရိကန္သံတမန္ဆက္သြယ္မႈထားရွိသည့္ ေနရာ ၂၇၀ မ် စာရြက္စာတမ္းေပါင္း ၂၅၀,၀၀၀ ခန္႔ ကိုဖြင့္ခ်ခဲ့သည္။

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။