Sunday, January 8, 2012

အာဖဂန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႔မ်ား အက်ဥ္းသားမ်ားကို ညွဥ္းပမ္းေၾကာင္း စြပ္စြဲ


အေမရိကန္တို႔တည္ေထာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ အႀကီးဆံုးအက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ အက်ဥ္းသား မ်ားအား ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းမႈမ်ား၊ သက္ေသအေထာက္အထားမရွိဖမ္းဆီးထားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း အာဖဂန္အစိုးရ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ကဘူးေျမာက္ဘက္ ဘာဂရမ္ေလယာဥ္ကြင္းအတြင္း အေမရိကန္တို႔ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အက်ဥ္းေထာင္အား အာဖဂန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အာဖဂန္သမၼတ ဟာမစ္ခါဇိုင္းမွ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ရက္မ်ားမၾကာမီ စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာဂရမ္ကို ေရာက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ အက်ဥ္းသားအခ်ဳိ႕က တိုင္တန္းၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ႕က အႏွိပ္စက္ခံရတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။” ဟု တနဂၤေႏြေန႔က ကဘူးလ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေကာ္မရွင္ အႀကီးအကဲ ဂူးလ္ရာမန္ခါဇီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္းေပါက္မ်ားအား ထိုးႏွဳိက္ရွာေဖြျခင္း၊ အလြန္ေအးခဲေနေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အျပင္၌ပစ္ ထားျခင္း စသည့္နည္းမ်ားအပါအဝင္ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ဳိးစံုခံစားၾကရေၾကာင္း အက်ဥ္းသားမ်ားက တိုင္ၾကားသည္ ကို ခါဇီၾကားသိလာခဲ့ရသည္။

အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အဘၻဒူလ္ဂ်ဘာအား ေမွာင္မည္းေနေသာ အခန္းတြင္း၌ပစ္ထားျခင္း၊ သြားကြ်တ္ေအာင္ ထိုးႏွက္ခံရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ခါဇီက ကိုးကားေျပာဆိုခဲ့သည္။
ေနာက္အက်ဥ္းသားတစ္ဦးကလည္း သူ႔အိမ္ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၄၀၀ ခန္႔အကြာတြင္ က်ည္ဆန္မ်ားထည့္ထားေသာ အိတ္ငယ္တစ္ခုကို ေနတိုးတပ္မ်ားရွာေဖြရွာေတြ႔ရွိသြားရာမွ သူ႔ကိုဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအိတ္ သည္ သူ႔ပစၥည္းမဟုတ္ေသာ္လည္း မည္သူ႔ပစၥည္းျဖစ္သည္ဟု သူမေျပာျပနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႔ခ်ိန္တြင္ ေျပာျပခဲ့သည္။
အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ခႏၶာေပၚတြင္ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းထားသည့္ လကၡဏာဒဏ္ရာ၊ ဒဏ္ခ်က္မ်ား မေတြ႔ရ ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က အစီရင္ခံခဲ့သည္။
“သူတို႔ကိုယ္ခႏၶါေတြေပၚမွာေတာ့ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းထားတဲ့ လကၡဏာေတြမေတြ႔ရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အႏွိပ္ စက္ခံရတယ္လို႔ေတာ့ သူတို႔ကေျပာၾကတယ္။” ဟု ခါဇီကဆိုသည္။

ကဘူးလ္ရွိ အေမရိကန္သံရုံးမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ေကာ္မရွင္မွ အစီရင္ခံစာမိတၱဴတစ္ေစာင္လက္ခံရရွိထား ၿပီးအေသအခ်ာစံုစမ္းသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဖဂႏွင့္ အေမရိကန္ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား နည္းဗ်ဴဟာမဟာမိတ္မ်ားအျဖစ္ သေဘာတူညီခ်က္ရရန္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေနရာ ဖမ္းဆီးထားေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အေမရိကန္တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ကိစၥက အဓိကအတားအဆီးတစ္ရပ္ျဖစ္ ေနေပသည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္စစ္တပ္မ်ားက အာဖဂန္ေနအိမ္မ်ားအားညဘက္ဝင္ေရာက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို လည္း အာဖဂန္အာဏာပိုင္မ်ားက မေက်နပ္ေပ။ အာဖဂန္ႏွင့္ အေမရိကန္ၾကားျပဳလုပ္မည့္ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ၂၀၁၄ တြင္ ေနတိုးစစ္တပ္မ်ားအားလံုးရုပ္သိမ္းသြားၿပီးေနာက္ အာဖဂန္တြင္ အေမရိကန္စစ္တပ္အခ်ဳိ႕ဆက္လက္ ထားရွိေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။

ဘာဂရမ္အက်ဥ္းေထာင္ကို အာဖဂန္အာဏာပိုင္မ်ားလက္သို႔တစ္လအတြင္း ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ သမၼတခါဇိုင္းက ေတာင္းဆိုၿပီးေနာက္ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ကို ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔က ေစလႊတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အာဖဂန္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာျပန္လည္ရရွိႏိုင္ရန္ အေမရိကန္တို႔ထိန္းသိမ္းထားေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို မိမိတို႔ လက္ေအာက္သို႔ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ခါဇိုင္းကေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ခါဇီကလည္းထပ္မံေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
“အာဖဂန္မွာရွိတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ေတြကို ႏိုင္ငံျခားသားတပ္ေတြက ထိန္းသိမ္းထားတာကို ခြင့္မျပဳႏိုင္ေတာ့ ပါဘူး။ ဒါဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ အေျခခံဥပေဒေရးရာျပ႒ာန္းခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ခါဇီက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝါရွင္တန္အစိုးရက ယင္းေတာင္းဆုိခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္လႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိန္အတိအက်မသတ္မွတ္ရေသးေပ။

ကဘူးလ္ရွိ အေမရိကန္သံရုံးက အက်ဥ္းေထာင္ကိစၥအစီရင္ခံစာအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။
“စြပ္စြဲခ်က္ေတြ၊ အက်ဥ္းသားအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈေတြအေပၚ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေလးအနက္ထားၿပီး စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု သံရုံးေျပာခြင့္ရ ဂါဗင္ဆန္းဒဝဲက ရိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။