Monday, January 30, 2012

က်ဴးဘားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကက္စထရိုေျပာၾကား


က်ဴးဘားႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ဟာဗားနားတြင္က်င္းပေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွစ္ရက္ၾကာညီလာခံၿပီးေနာက္ သမၼတရာအူးလ္ ကက္စထရိုက ႏိုင္ငံေရးအဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားကို ၁၀ ႏွစ္အထိသာရယူႏိုင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္မည္ဟု ေၾကျငာလိုက္သည္။
တနဂၤေႏြေန႔က ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမျပဳလုပ္မီကပင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားတြင္ သူကိုယ္တိုင္အပါအ၀င္၊ ငါးႏွစ္သက္တမ္းႏွစ္ဆက္အထိသာ ရရွိႏိုင္မည့္ကန္႔သတ္ခ်က္ ထားရွိရန္ ရာအူးလ္ကက္စထရိုက ယခင္ကပင္ေျပာဆိုခဲ့ဖူးေလသည္။

`ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲေရးဆြဲၿပီးတဲ့အထိ ေစာင့္မေနဘဲ ဒါကိုတျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ က်င့္သုံးသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။´ ဟု ညီလာခံတြင္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံတြင္းတစ္ပါတီသာရွိၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ ၿပိဳင္ဘက္မရွိအာဏာကို ထိန္းေက်ာင္းလာခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳရန္ တိုက္တြန္းမႈမ်ား တိုးပြားလ်က္ရွိသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္းက အစ္ကိုျဖစ္သူ ဖီဒယ္လ္ကက္စထရို က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ အနားယူသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ရာအူးလ္ကက္စရို အာဏာရလာခဲ့ၿပီး တစ္ပါတီစံနစ္ကိုလည္း ကာကြယ္ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

`တစ္ပါတီစံနစ္ကိုအဆံုးသတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အရင္းရွင္စံနစ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ အစပ်ဳိးေပးလိုက္သ လိုျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။´ ဟု ဆို၏။

ခ်မ္းသာေသာလူတစ္စု၏လက္တြင္း၌သာ အာဏာဆုပ္ကိုင္ထားေသာ အေမရိကန္ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကိုလည္းေ၀ဖန္ေျပာ ၾကားသြားသည္။ က်ဴးဘားႏိုင္ငံသည္ တစ္ပါတီစံနစ္သာျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အစည္းအေ၀းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ လူထုအားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
`ပါတီနဲ႔အတူတူ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္´ ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိပါကလည္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုၾကရန္ ပါတီ၀င္မ်ားကို တိုက္တြန္းသြားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဧၿပီလအတြင္းကက်င္းပခဲ့ေသာ ပါတီထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကာလၾကာရွည္ စြာက်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ တံခါးပိတ္စီးပြားေရး၀ါဒကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ သေဘာထားေပးခဲ့ၾက ၿပီးေနာက္ ယခုညီလာခံကို က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရအေနႏွင့္ ကတိေပးထားသည့္အတိုင္း အိမ္၊ ကားေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထား ျခင္း၊ ပုဂၢလိကက႑မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ လယ္သမားမ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ား အား ေခ်းေငြမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအပတ္အတြင္း အေျပာင္းအလဲဆိုင္ရာ ေၾကျငာ ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

`ဒီညီလာခံက ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးျဖစ္ေပၚလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ေပၚလာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။´ ဟု ဒန္ဗာတကၠသိုလ္တြင္ နည္းျပလုပ္ေနသူ က်ဴးဘားလူမ်ဳိး အာတူရိုလိုပက္ဇ္-လယ္ဗီက ေျပာသည္။
`ဘာမွန္းမသိေသးေပမယ့္ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အေကာင္းျမင္မႈေတြေတာ့ရွိေနပါတယ္။´

မၾကာေသးမီက အစိုးရ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔မ်ားအတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလတ္တန္းအစိုးရရာထူးမ်ားအား လူငယ္မ်ားလက္သို႔ လႊဲေျပာင္းတာ၀န္ယူေစခဲ့ေၾကာင္း က်ဴးဘားအစိုးရအရာရွိတစ္ဦးက ေအပီသတင္းဌာနသို႔ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဤအတိုင္းသာမွန္လွ်င္ အစိုးရသည္ အေျပာင္းအလဲဆိုင္ရာ အေျခခံမ်ားကိုခ်မွတ္ေနေၾကာင္း၊ မ်ဳိးဆက္သစ္တစ္ခု ထံသို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းလႊဲေျပာင္းသြားေနေၾကာင္း ရာအူးလ္ကက္စထရို၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွန္ကန္သည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။

က်ဴးဘားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းသမားမ်ားကို ၀င္ခြင့္မေပးေသးဘဲ ႏိုင္ငံပိုင္စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္လည္း အကန္႔အသတ္ ျဖင့္သာ ေဖၚျပ ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသတင္းမ်ားမွန္မမွန္ကိုမူ မသိႏိုင္ေပ။

ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခန္းက႑၊ လူမည္းမ်ား၊ လူငယ္မ်ားအတြက္လည္း ပါတီတြင္းေနရာမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုး ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား စဥ္းစားေနေၾကာင္း က်ဴးဘားကြန္ျမဴနစ္ပါတီသတင္းစာ ဂရန္မာက ေရးသားေဖၚ ျပခဲ့သည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားအား စံနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေရး၊ လမ္းေၾကာင္းေဖၚ ေဆာင္သြားေရးမ်ားတြင္ ၎တုိ႔ အဆင့္ဆင့္ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္သည္ဟု ေရးသားထားသည္။

က်ဴးဘားတြင္ တစ္ခုတည္းရွိေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္အာဏာမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ပါတီ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ပါလီမန္က ဥပေဒမ်ားကိုျပ႒ာန္းသည္။

သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာလကပင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္လိုသူမ်ားအား ျပည္ပထြက္ခြါခြင့္ဗီဇာမ်ား အစိုးရက ထုတ္မေပးသျဖင့္ က်ဴးဘားအမ်ားအျပားစိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။


Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။