Monday, January 16, 2012

ရုရွအာကာသစူးစမ္းေရးယာဥ္ ဖိုဘိုစ္-ဂေရာင္း ပ်က္က်


မားစ္ၿဂိဳလ္သို႔ေစလႊတ္မည့္ ရုရွအာကာသစူးစမ္းေရးဒုံးပ်ံတစ္စင္း ကမၻာပတ္လမ္းေၾကာင္းအတြင္း ေျမျပင္ေပၚသို႔ျပန္ လည္ျပဳတ္က်ကာ ခ်ီလီအေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ ေတာင္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္းသို႔ က်ေရာက္သြားေၾကာင္း ရုရွသတင္းဌာနကေၾကျငာခဲ့သည္။

ဖိုဘိုစ္-ဂေရာင္းအမည္ရွိ ဒံုးပံ်ယာဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ GMT ၁၇၄၅ ရွိ ဝယ္လင္တန္ကြ်န္းအေနာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၁,၂၅၀ အကြာ ပင္လယ္အတြင္းက်ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရုရွအာကာသကာကြယ္ေရးတပ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ဗိုလ္မွဴးအလက္ဇီဇိုလိုတပ္ခင္က ေျပာသည္။
အပ်က္အစီးအစိတ္အပိုင္းအားလံုးယင္းတစ္ေနရာတည္းသို႔ က်ေရာက္ခဲ့သည္လားဆိုသည္မွာမူ အတိအက်မသိရေသးေပ။

ဖိုဘိုစ္-ဂေရာင္းအာကာသယာဥ္သည္ ေဒၚလာသန္း ၁၇၀ တန္ၿပီး ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ရုရွ၏ အကုန္အက်အမ်ားဆံုးႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အႀကီးမားဆံုး အာကာသယာဥ္ျဖစ္သည္။ ယင္းအာကာသယာဥ္သည္ မားစ္၏ ၿဂိဳလ္ရံလဖိုဘိုစ္ေပၚသို႔ ဆင္းသက္ကာ ေျမသားနမူနာမ်ားကို ကမၻာသို႔ျပန္ပို႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေနအဖြဲ႔ အစည္း၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုပိုမိုသိရွိနားလည္ေအာင္ ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကမၻာပတ္လမ္းေၾကာင္း အမ်ားစုမွာ သမုဒၵရာမ်ားအေပၚတြင္သာရွိၿပီး လူေနထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ပ်က္က်ႏိုင္ ဖြယ္နည္းပါးေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားက တြက္ခ်က္ထားၾကသည္။ ကမၻာပတ္လမ္းေၾကာင္းအတြင္း အာကာသစြန္႔ ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ၿဂိဳလ္တုအပ်က္အစီးအစိတ္အပိုင္းမ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိေနၾကၿပီး အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ား၊ ၿဂိဳလ္တုမ်ားအား အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ယင္းသို႔အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးမၾကားဖူးေသးေပ။

ဖိုဘိုစ္-ဂေရာင္းအာသယာဥ္သည္ ၁၃.၅ မက္ထရစ္တန္ေလးလံၿပီး ကမၻာသို႔ပ်က္က်ဖူးသမွ် အေလးခ်ိန္ႀကီးမားေသာ အာကာသယာဥ္မ်ားအတြင္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အဆိပ္အေတာက္သင့္မႈလည္း ႀကီးမားေလသည္။ အဆိုပါအာကာသယာဥ္၏ အေလးဆံုးေသာ အစိတ္အပိုင္းမွာ မားစ္၏ ၿဂိဳလ္ရံလ ဖိုဘိုစ္သို႔ခရီးအေရာက္သြားႏိုင္ရန္ အလံုအေလာက္ထည့္ေပးလိုက္ေသာ အဆိပ္သင့္မႈႏႈန္းျမင့္မားၿပီး ၁၁ တန္အေလးခ်ိန္ရွိေသာ ေလာင္စာကန္ျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က လႊတ္တင္ခဲ့ၿပီး ကမၻာပတ္လမ္းေၾကာင္းအတြင္းသို႔အေရာက္တြင္ ယင္းေလာင္စာကန္ကို ျဖဳတ္ခ်ထားခဲ့သည္။

၁၉၇၉ ခုႏွစ္က နာဆာစကိုင္းလက္ဘ္အာကာသစခန္း ေျမျပင္သို႔ပ်က္က်ခဲ့ၿပီး အေလးခ်ိန္ ၇၇ မက္ထရစ္တန္ေလး သည္။၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ရုရွမီယာအာကာသစခန္းပ်က္က်ခဲ့ၿပီး ၁၃၀ မက္ထရစ္တန္အေလးခ်ိန္ရွိသည္။

ရုရွအာကာသသိပၸံဌာနျဖစ္ေသာ ေရာ့စ္ေကာ့စေမာ့စ္ (Roscosmos) က ဖိုဘို႔စ္ဒံုးပ်ံယာဥ္ အစိတ္အပိုင္း ၂၀ မွ ၃၀ ခန္႔ အေလးခ်ိန္၂၀၀ ကီလိုဂရမ္ခန္႔သာ ကမၻာေပၚသို႔ျပန္လည္က်ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေလာင္စာအားလံုး ေလထုအတြင္းမွာပင္ ေလာင္ကြ်မ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ဖိုဘို႔စ္ခရီးစဥ္ကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ အမွားအယြင္းမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင့္ အာကာသသိပၸံအႀကီးအကဲက ဝန္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေရာ့စ္ေကာ့စေမာ့စ္ အေနႏွင့္ အမွားအယြင္းမရွိေအာင္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

၁၉၇၈ ခုႏွစ္အတြင္းက ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သံုး ေကာ့စ္မို႔စ္ ၉၅၄ ၿဂိဳလ္တု ကေနဒါအေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ပ်က္က်စဥ္က အဆိုးဝါးဆံုး ေရဒီယိုသတၱိႁကြမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးသည္။ ထိုစဥ္က ဆိုဗီယက္တို႔က ၿဂိဳလ္တုပ်က္ အစိတ္အပိုင္းအားလုံးေလထုထဲမွာ ပင္ေလာင္ကြ်မ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ကေနဒါ အာဏာပိုင္မ်ားက အပ်က္အစီးအစိတ္အပိုင္း တစ္ဒါဇင္ခန္႔ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔တြင္ ေရဒီယိုသတၱိႁကြေနေၾကာင္း လည္းေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ရွိခဲ့ဖူးသည္။

ယခုပ်က္က်ခဲ့ေသာ ဖိုဘိုစ္-ဂေရာင္းအာကာသယာဥ္တြင္ ကိုေဘာ့-၅၇ ေခၚေရဒီယိုသတၱိႁကြသတၱဳ အနည္းငယ္မွ် သာပါဝင္ၿပီး မည္သည့္အႏၱရာယ္မွ် မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေရာ့စ္ေကာ့စ္ေမာ့စ္က ေျပာၾကားထားသည္။

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။