Tuesday, January 17, 2012

အင္တာနက္မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒျပ႒ာန္းမည့္အေပၚ ဝီကီပီးဒီးယား မေက်နပ္

ဝီကီပီးဒီးယားတည္ေထာင္သူ ဂ်င္မီေဝးလ္

အင္တာနက္ေပၚတြင္ လြတ္လပ္စြာကူးယူေဖၚျပခြင့္မ်ားအား ႏွိမ္နင္းႏိုင္ရန္ျပ႒ာန္းမည့္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ မူပိုင္ခြင့္ခ်ဳိးေဖါက္မႈတားဆီးေရးဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ေသာအားျဖင့္ ဝီကီပီးဒီးယားဝက္ဘ္ဆိုက္ (Wikipedia.org)အား ၂၄ နာရီၾကာ ရပ္ဆိုင္းကာ ဆႏၵျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္တည္ေထာင္သူ ဂ်င္မီေဝးလ္က ေျပာသည္။ အဆိုပါဥပေဒသည္ အနာဂတ္အင္တာနက္လြတ္လပ္မႈအား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူကဆိုသည္။ ဝီကီပီးဒီးယားသည္ လူႀကဳိက္ မ်ားေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဖတ္ရွဳသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ေရးသားတည္းျဖတ္ႏိုင္ သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည္။

မူပိုင္ခြင့္ခ်ဳိးေဖာက္မႈတားဆီးေရးဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပေနၾကသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား အားေပးသည့္အေနျဖင့္ ဝီကီပီးဒီးယားက ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေရွ႕တိုင္းစံေတာ္ခ်ိန္ျဖင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ညသန္းေခါင္ယံမွစတင္ ပိတ္ထား မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အြန္လိုင္းမူပိုင္ခြင့္ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားရပ္တန္႔ေရး (SOAP) ႏွင့္တတ္သိပညာထုတ္ကုန္မ်ား မူပိုင္ခြင့္အကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒ (PIPA) တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ေတြ႔ျမင္ဖတ္ရွဳၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ဥပေဒအားကန္႔ကြက္မဲေပးရန္မိမိတို႔ေဒသတြင္းရွိလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို တိုက္တြန္းၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ဝီကီလိအသံုးျပဳသူမ်ားအား ႏႈိးေဆာ္ထားသည့္ စာကိုေတြ႔ၾကရမည္။ အျခားဝက္ဘ္ဆိုက္ငယ္မ်ား ျဖစ္ေသာ Reddit.com ႏွင့္ Cheezeburger တို႔လည္း ဥပေဒဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဦးေဆာင္က႑မွ ပါဝင္ လ်က္ရွိသည္။

“အင္တာနက္လြတ္လပ္မႈအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ဂ်င္မီေဝးလ္က အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။

ဝက္ဘ္ဆိုက္အား ၂၄ နာရီပိတ္ထားဆႏၵျပရန္ ဝီကီပီးဒီးယားတြင္ ေရးသားေနသူမ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ားက သေဘာတူ ညီခဲ့ေၾကာင္း သူကဆိုသည္။ comScore မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ဝီကီပီးဒီးယားအဂၤလိပ္ဘာသာ က႑သို႔ ေန႔စဥ္ လူေပါင္း ၂၅ သန္းခန္႔တက္ေရာက္ဖတ္ရွဳေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒမ်ားသည္ Googles ႏွင့္ Facebook တို႔ကဲ့သုိ႔နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားကို တိုက္ခိုက္ထိုးႏွက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဟာလီးဝုဒ္စတူဒီယိုမ်ားႏွင့္ ေတးဂီတနယ္ပယ္မ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားက သူတို႔ဖန္တီးထုတ္လုပ္လုိက္ေသာ တတ္သိ ပညာထုတ္ကုန္မ်ားအား အင္တာနက္ေပၚတြင္ အကာအကြယ္ရရွိေစရန္ ျပ႒ာန္းမည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေထာက္ခံၾက ေလသည္။

SOPA ဥပေဒကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ စဥ္းစားသံုးသပ္လ်က္ရွိၿပီး အေမရိကန္ရုပ္ရွင္မ်ား၊ ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ ႏွင့္ အျခား ပစၥည္းမ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ မူပိုင္ခြင့္မဲ့ေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ားကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ယင္းသို႔ေရာင္း ခ်ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားအား ပိတ္ပစ္ရန္ အင္တာနက္ကုမၸဏီမ်ားကို ဖိအားေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒကို ေထာက္ခံသူမ်ားက အေမရိကန္အေျခစိုက္ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွာမူ ဥပေဒေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

အေမရိကန္အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာကြန္ယက္မ်ားကိုလည္း ရပ္တန္႔ပစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရွာေဖြေရးအင္ဂ်င္မ်ားကိုလည္း မူပိုင္ခြင့္ခ်ဳိးေဖါက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းမျပဳႏိုင္ရန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒမ်ားသည္ အျဖစ္သည္းလြန္းၿပီး ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဂူးဂဲလ္ကုမၸဏီက ထပ္ခါတလဲ လဲေျပာဆိုေနသည္။ ဝါရွင္တန္ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔ျပ႒ာန္းမည့္ဥပေဒမ်ားအားျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ ၾကရန္ Yahoo, Facebook, Twitte, eBay ႏွင့္အျခားအင္တာနက္ကုမၸဏီအမ်ားအျပားက သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကျငာမ်ားထည့္သြင္းထားၾကသည္။

စေနေန႔က အိမ္ျဖဴေတာ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက SOPA ဥပေဒေၾကာင့္ အင္တာနက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒအကာအကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္းမဲ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားဝင္ကိစၥမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ခြင့္ကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
“ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အတုိက္အခံေတြေပၚလာတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဝမ္းသာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အိမ္ျဖဴေတာ္ကလည္း သတိထားမိလာပါၿပီ။” ဟု ေဝးလ္က ေျပာသည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းေရးကို ေထာက္ခံသူ News Corp အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ ရူးပက္မားေဒါ့ခ်္က အိုဘားမားအစိုးရကို ေဝဖန္ေျပာၾကားလိုက္သည္။
“ဒီလိုဆိုေတာ့ အိုဘားမားတို႔ အစိုးရက နည္းပညာေလာကမွာ မူပိုင္ခြင့္ေတြကို ခ်ဳိးေဖါက္အသံုးျပဳ၊ ခိုးယူအသံုးျပဳၿပီးေတာ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲဖန္တီးရွင္၊ မူပိုင္ရွင္ေတြကို ဒုကၡေပးေနတဲ့ အုပ္စုေတြဘက္က ရပ္တည္ေန တယ္ေပါ့။” ဟူ၍ စေနေန႔က သူ႔တြစ္တာအေကာင့္တြင္ေရးသားေဖၚျပခဲ့သည္။

News Corp သည္ Fox TV, Wall Street Journal တို႔မွစ၍ 20th Century Fox ရုပ္ရွင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ား အထိ ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္မႈအေပၚတြင္ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားေသာ ဝီကီပီးဒီးယားကဲ့သို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား ဖန္တီးႏိုင္ေရးမွာ SOPA ဥပေဒေၾကာင့္အလြန္ခက္ခဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝးလ္က ဆုိသည္။
မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ားကိုေရွာင္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်က္အလက္တစ္ခုကိုေဖၚျပမည္ဆိုလွ်င္ သက္ေသ အခ်က္အလက္အလက္အမ်ားအျပားထည့္သြင္းေဖၚျပရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစမည္ ဟု ေဝးလ္က ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားသည္။

“မူပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့လူေတြမွာ တရားဝင္ထုတ္ေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈ မရွိဘဲ ထုတ္လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေတြလည္းရွိပါတယ္။” ဟု ေဝးလ္က ဆုိသည္။

Source: Reuters

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။