Tuesday, March 20, 2012

ဆီးရီးယား အစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္စာရြက္စာတမ္းမ်ားေပါက္ၾကား


ဆီးရီးယားေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအႀကီးအကဲမ်ားက သမၼတအာဆက္ထံတင္ျပေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္စာရြက္ စာတမ္းမ်ားအား အယ္ဂ်ာဇီယာသတင္းဌာနမွ ရရွိခဲ့ေလသည္။
အဆိုပါလွ်ဳိ႕၀ွက္စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ သမၼအာဆက္၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းၿဖဳိခြင္းရန္အစီအမံမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အမာခံေနရာမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အစီအမံမ်ားပါ၀င္ေလသည္။

စာရြက္စာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဆီးရီးယားအစိုးရသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဒမတ္စကက္ အတြင္းဆႏၵျပမႈမ်ားေပၚ ေပါက္ျခင္းမရွိေစရန္ အမိန္႔ေပးထားၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းေနရေၾကာင္းသိရသည္။
အလီပိုႏွင့္ အစ္ဒလစ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ လံုၿခံဳေရးအေသးစိတ္အစီအမံမ်ားကိုလည္း ေဖၚျပထား ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ အလီပိုၿမိဳ႕ရွိ အာဆက္ေထာက္ခံသူမ်ားအား ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးရန္၊ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအားေပးျမွင့္တင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ညႊန္ၾကားထား ေၾကာင္း ေရးသားထားေလသည္။

ယင္းလွ်ဳိ႕၀ွက္စာတမ္းမ်ားကို ယူေဆာင္လာသူမွာ မၾကာေသးမီအခ်ိန္ကအထိ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရ ေသာ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အဘၻဒယ္မာဂ်စ္ဘာရာကက္ ျဖစ္ၿပီး အယ္ဂ်ာဇီယာသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။
သူသည္ ယခင္ကလည္း ဘားသ္ပါတီအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဆီးရီးအႏွံ႔ခ်ိတ္ဆက္အလုပ္လုပ္ေနေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ သတင္းစုေဆာင္းေရး အဖြဲ႔ငယ္မ်ားတြင္ ဒမတ္စကက္ အဖြဲ႔ခြဲမွျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တူရကီသို႔ ထြက္ေျပးေရာက္ရွိ ေနၿပီျဖစ္သည္။

`တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔အျပားခ်ိတ္ဆက္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာဌာနမ်ဳိးမွာ အတိုက္အခံေတြဟာ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ သူလွ်ဳိတစ္ေယာက္ကို ထည့္ထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။´ ဟု အယ္ဂ်ာဇီယာသတင္းေထာက္ ဂ်ိမ္းစ္ေဘးက တူရကီမွ သတင္းေပးပို႔ခဲ့သည္။
`ဒီလူဟာ အစိုးရသတင္းေတြကို အတိုက္အခံေတြဆီ ပို႔ေပးေနခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရတာေၾကာင့္ ဆီးရီးယားကေနထြက္ေျပးလာခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီလိုထြက္ခြါလာရာမွာ သူနဲ႔အတူ လွ်ဳိ႕၀ွက္စာရြက္စာတမ္းေတြ ယူေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္။´ ဟု သတင္းေထာက္က ေျပာျပခဲ့သည္။

စာရြက္တစ္ခုတြင္ အစိုးရသံအမတ္မ်ားအား ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားက ေသြးေဆာင္ေနျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးကို သတိေပးထားသည့္ အေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။
`ဒမတ္စကက္နာရီ ညေန ၇ နာရီဆိုရင္ ေထာက္လွမ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရးအႀကီးအကဲေတြ အစည္းအေ၀းထိုင္ၿပီး ဒီေန႔ႏိုင္ငံတြင္းဘာေတြျဖစ္ခဲ့သလဲဆိုတာျပန္လည္သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ေန႔အတြက္ အစီအစဥ္ေတြဆြဲၿပီး အမိန္႔ ေတြ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။´ ဟု သတင္းေထာက္က ဆိုသည္။

`ေနာက္ေန႔မနက္မွာ အဲဒီအမိန္႔စာေတြကို သမၼတရုံးခန္းကိုပို႔ၿပီး သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးေပးလိုက္ပါ တယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီအတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။´

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက အစိုးရက အာရပ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေစလႊတ္ေသာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ကို သူလွ်ဳိ လုပ္ ေထာက္လွမ္းခဲ့ေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ ဆႏၵျပပြဲမ်ားမည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားသည္၊ လူဦးေရမည္မွ်ပါ၀င္သည္ စသည္ျဖင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားေဖၚျပထားသည္။ အစ္ဒလစ္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ႀကီးမားေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားအေၾကာင္းလည္းပါ၀င္သည္။

စာရြက္စာတမ္းမ်ားယူေဆာင္လာသူ ဘရာကက္က `ဒီစာရြက္စာတမ္းေတြကို ဖတ္မိတဲ့ဘယ္သူမမဆို အံ့ႀသတုန္လႈပ္သြားမွာပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဆီးရီးယားမွာ သတ္ျဖတ္မႈေတြ၊ ရာဇ၀တ္မႈေတြ၊ ႏွိမ္နင္းၿဖဳိခြင္းမႈေတြနဲ႔ တကယ္ပဲ အၾကပ္အတည္းဆိုက္ေနတယ္ဆိုတာ နားလည္သြားပါလိမ့္မယ္။´ ဟု အယ္ဂ်ာဇီယာသို႔ေျပာသည္။

`ဒါေပမယ့္ သမၼတကိုတင္ျပတဲ့ေနရာမွာ အေျခအေနအျဖစ္အပ်က္အမွန္ေတြကို ဖယ္ရွားၿပီး သမၼတစိတ္သက္သာရာရေအာင္ ေလွ်ာ့ေပါ့ၿပီး၊ စကားလွလွေလး ေတြ သံုးၿပီး တင္ျပထားတာေတြရွိပါတယ္။´

အယ္ဂ်ာဇီယာသတင္းေထာက္ဂ်ိမ္းစ္ေဘးက အဆိုပါစာရြက္စာတမ္းမ်ား စစ္မွန္ေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
`ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီစာရြက္စာတမ္းပါ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္အားလံုးကို ေလ့လာရုံမွ်မက၊ စာရြက္ေခါင္းစည္းေတြကအစ၊ လက္မွတ္ေတြကအစ ေလ့လာၾကည့္ၿပီးပါၿပီ။ ဆီးရီးယားလူမ်ဳိးေတြ ၊ ဆီးရီးယား အတိုက္အခံေတြနဲ႔လည္း စကားေျပာၾကည့္ၿပီးပါၿပီ။´
`အစစ္အမွန္ေတြပဲလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။´ ဟု ဂ်ိမ္းစ္ေဘးက တင္ျပသြားသည္။

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။