Wednesday, May 23, 2012

အီဂ်စ္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ

အီဂ်စ္တြင္ သမိုင္းဝင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး အီဂ်စ္အမ်ဳိးသားထုတစ္ရပ္လံုး ပါဝင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရွင္ေဟာင္းမူဘာရက္၏ လက္ထက္တြင္ အမႈထမ္းခဲ့ေသာ ဘာသာေရးအရိုးစြဲအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ ဒီမိုကရက္တစ္မ်ားလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံၾကမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ ၃၀ ၾကာအုပ္စိုးလာခဲ့ေသာ မူဘာရက္လက္ထက္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အေျဖရွိၿပီးသားပုစာၦမ်ားသာျဖစ္ၿပီး မလိုအပ္ပဲလူၾကားေကာင္းရုံက်င္းပခဲ့သည္မ်ားသာျဖစ္၍ ယခုက်င္းပမည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အီဂ်စ္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အသစ္အဆန္းသဖြယ္ျဖစ္ေနေပသည္။ မူဘာရက္ရာထူးမွ ဆင္းေပးၿပီးေနာက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတစ္ရပ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ဆႏၵျပ မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအရပိတ္မိေနျခင္းမ်ား စသည့္အေျခေနမ်ဳိးစံုျဖင့္ အုပ္ထိန္းလာခဲ့ေသာ စစ္တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ၏ အခန္းက႑ၿပီးဆံုးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အီဂ်စ္ျပည္သူမ်ားက ေခါင္းေဆာင္ကို ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူ အီဂ်စ္သန္း ၅၀ တုိ႔ အင္တိုက္အားတိုက္ မဲရုံမ်ားဆီသို႔ သြားေရာက္မဲေပးၾကမည္ျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ အႏိုင္ရပါတီအား ဂ်ဴလိုင္ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ `ဒါေပါ့ဗ်ာ ။ ကြ်န္ေတာ္မဲရုံကိုသြားၿပီး မဲထည့္ရမွာေပါ့။ ဒီလိုႏိုင္ငံေရးမတည္မၿငိမ္ေခတ္ပ်က္ႀကီးနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္သက္လံုးေနမသြားႏိုင္ပါဘူး။` ဟု မဲေပးရန္ အလုပ္မွ တစ္ရက္ခြင့္ယူၿပီး မဲရုံအျပင္ဘက္ လူတန္းၾကားတြင္ တန္းစီေနေသာ စာရင္းကိုင္အလုပ္ လုပ္ကိုင္သူ ဝါအယ္လ္အက္ဇ္မီက ေျပာသည္။ မဲေပးမည့္ အီဂ်စ္ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ သံုးပတ္ၾကာမဲဆြယ္စည္းရုံးမႈမ်ားကို ပါတီမ်ားက အလုအယက္ အလံုးအရင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး တနဂၤေႏြေန႔ကမွ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ေလသည္။ သမၼတေလာင္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း စကားရည္လုမဲဆြယ္စည္းရုံးပြဲမ်ားကိုလည္း အေမရိကန္ပံုစံအတိုင္း ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္ ျပသၿပီး ျပည္သူမ်ားကို ၾကည့္ရွဳေစခဲ့သည္။ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္လည္း အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ မဲဆြယ္ေၾကာ္ျငာ မ်ားျဖင့္ ေနရာယူထားၿပီး လမ္းႀကီးလမ္းငယ္အသြယ္သြယ္တြင္လည္း ပါတီအသီးသီးမွ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ မ်ားျဖင့္ ရွိေနၾကသည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔ ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတေလာင္း ၁၂ ေယာက္ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ရာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ဆႏၵမဲထက္ဝက္ခန္႔ရရွိၿပီး အျပတ္အသတ္ႏိုင္ေခ် မရွိေပ။ ေနာက္ဆံုးစကာတင္ သမၼတေလာင္းႏွစ္ဦးတည္းက်န္ရွိေတာ့မည့္ ရွဳံးထြက္ေရြးေကာက္ပြဲကိုမူ ဇြန္လတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ အီဂ်စ္တြင္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာအုပ္စိုးလာခဲ့ေသာ ဖါရိုဘုရင္မ်ား၊ ဆူလတန္ေစာ္ဘြားမ်ား၊ ဘုရင္မ်ား၊ အာဏာရွင္မ်ား၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ရပ္ဆိုင္းေစခဲ့ၿပီး သာမန္ျပည္သူလူထု မ်ားက ေခါင္းေဆာင္ကို မိမိတို႔ကုိယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ရမည့္ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူပင္အႏိုင္ရရ အီဂ်စ္ျပည္သူမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္ေနသည့္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရမည့္ ႀကီးေလးေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားက ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိ သည္။ မူဘာရက္လက္ထက္တြင္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားခဲ့ေသာ စစ္တပ္အေနႏွင့္ ဆက္လက္၍ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းအတန္ၾကာေအာင္ ႏိုင္ငံေရးအရွိန္အဝါရွိေနဦးမည္လည္းျဖစ္သည္။ ႀကီးမားေသာစီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြားမ်ား ရွိေနသည့္ အီဂ်စ္စစ္တပ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက အာဏာကို ဖက္တြယ္ထားရန္ ဆႏၵမရွိပါဟု ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။ `ဒီေရြးေကာက္ပြဲက အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲက ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။` ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိုဟာမက္အယ္လ္-အက္ဆာက ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႀကိဳတင္စစ္တမ္းမ်ားအရလည္း မည္သည့္သမၼတေလာင္း အႏိုင္ရရွိမည္ဟု ျပတ္ျပတ္သားသား ရလဒ္ထြက္ ေပၚခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အစၥလာမ္အုပ္စုမ်ား ထိုင္ခံုေနရာ အေတာ္ မ်ားမ်ားရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္၍ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ၎တို႔အႏိုင္ရရွိသြားပါက ၃၃ ႏွစ္ၾကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္အေပၚ တစ္စံုတစ္ရာထိခိုက္လာမည္ကို အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ အစၥေရးလ္တို႔က စိုးရိမ္ တႀကီးေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိၾကသည္။ အလားတူပင္ ပင္လယ္ေကြ႔ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ေဒသတြင္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အီဂ်စ္တြင္ မူဘာရက္လက္ထက္က မဟာမိတ္ျပဳထားၾကၿပီး ယခုအခါ အႏိုင္ရေခါင္းေဆာင္သည္ မိမိတို႔ႏွင့္ ေျပလည္ပါလားဟူေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနၾကသည္။ ပင္လယ္ေကြ႔ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ဘုရင္စံနစ္မ်ားျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ အုပ္စုိးလ်က္ရွိၿပီး အာရပ္ေတာ္လွန္ေရးကို ျဖစ္ပြားေစခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာအေျပာင္းအလဲမရွိေသး၍ အီဂ်စ္၏ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲက ၎တို႔ကို ေျခာက္လွန္႔ေန ခဲ့သည္။ ပင္လယ္ေကြ႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္ေနမႈမ်ား သက္သာရာရေစရန္ မြတ္စလင္ညီအစ္ကိုေတာ္မ်ား ပါတီမွ ပါတီကိုယ္စားျပဳ သမၼတေလာင္း မိုဟာမက္မာဆီက တနဂၤေႏြေန႔က လူထုစည္းရုံးေရးမိန္႔ခြန္းတြင္ `ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ အေျပာင္းအလဲေတြမ်ဳိးေတြ လုပ္ဖို႔ ဘယ္ႏိုင္ငံကိုမွ တိုက္တြန္းမွာမဟုတ္ ပါဘူး။` ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ညီအစ္ေတာ္မ်ားပါတီတြင္ ပထမေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ဖယ္ရွားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္ခ်ိန္တြင္မွ မာဆီကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မာဆီတြင္ ပါတီစြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲအလြန္ႀကီးမားပံုမရ ေသာ္လည္း ပါတီ၏ေထာက္ခံမႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ေလသည္။ မာဆီ၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္မ်ားမွာ လစ္ဘရယ္မ်ားမွသည္ ဘာသာေရးအရိုးစြဲမ်ားအထိ ေထာက္ခံမႈမ်ားရရွိ ေအာင္ စည္းရုံးထားႏိုင္ေသာ အဘၻဒယ္လ္မိုနီယမ္အဘိုလ္ဖိုတူး၊ နာမည္ပ်က္တစ္စံုတစ္ရာမရွိခဲ့ဘဲ လူထုၾကားႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ေရပန္းစားေနခဲ့ေသာ ယခင္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ အာရပ္အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေအမာမိုဆာ၊ ယခင္ေလတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ မူဘာရက္၏ ေနာက္ဆံုးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့ေသာ အာမက္ရွာဖစ္ တို႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးနာမည္ႀကီးတစ္ဦးမွာ ဟမ္ဒင္းဆဘာဟီျဖစ္သည္။ ဆဘာဟီသည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္က လြတ္လပ္ေသာစစ္ဗိုလ္မ်ား လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ဘုရင္ဖာရြတ္ကို ျဖဳတ္ခ်ကာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာပုဂၢဳိလ္မ်ား အီဂ်စ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ႏွစ္ ၆၀ ခန္႔ ႀကီးစိုးေစခဲ့ေသာ လက္ယာသမား ဂါမယ္အဘၻဒယ္နက္ဆာ ၏ဝါဒမ်ားကို လက္ခံထားသူျဖစ္သည္။ Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။