Monday, May 28, 2012

ေမာ္ရိုကို ဆႏၵျပမႈ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းျမင့္မားမႈေၾကာင့္ျဖစ္

အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာႏွင့္ အျခားေသာလူမႈဒုကၡမ်ားအား အစိုးရကေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေမာ္ရိုကိုႏိုင္ငံ ကာဆာဘလန္ကာၿမိဳ႕တြင္ လူအမ်ား တနဂၤေႏြေန႔က ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းဆႏၵျပပြဲကို ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢမ်ားက စည္းရုံးလႈပ္ရွားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရသစ္တက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အႀကီးမားဆံုးဆႏၵျပပြဲႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ လူမႈလူတန္းစားမွ်တေရးေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ကတိေပးၿပီး အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘၻဒယ္လီလာ ဘန္ကီရိန္း ႏိုဝင္ဘာလမွစ၍ အာဏာရရွိခဲ့ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ဆႏၵျပသူမ်ားက အျပစ္တင္ၾကသည္။ `လူထုဒုကၡအဝဝကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ လူထုနဲ႔ အစိုးရၾကား စစ္မွန္တဲ့ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳ လုပ္ဖို႔ လူေပါင္း ၅၀ ၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။` အတိုက္အခံဆိုရွယ္လစ္ ပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဟက္ဆန္တာရစ္ခ္က ဆိုသည္။ `ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢအဖြဲ႔က စည္းလံုးညီညြတ္ၾကၿပီးေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္ က ရွင္းလင္းပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕မူဝါဒေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႔လိုအပ္ေနပါၿပီ။` ဟု တာရစ္က AFP သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ တစ္ဝက္ခန္႔ရွိေသာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္ၾကားလူငယ္အမ်ားစုမွာ အလုပ္လည္းမရွိ၊ ေက်ာင္းလည္းမတက္ႏိုင္ဘဲ ရွိေနေၾကာင္း ယခုလထုတ္ျပန္ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္စစ္တမ္းက ေဖၚျပထားၿပီး လုပ္ခ လစာမ်ားတိုးျမွင့္ေပးရန္ႏွင့္ လူထုအၾကပ္အတည္းမ်ား ေျဖရွင္းေပးရန္ သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစိုးရကို ေတာင္းဆိုထားသည္။ ေမာ္ရိုကိုအစိုးရတြင္လည္း မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအႀကီးအက်ယ္က်ဆင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးအၾကပ္အတည္းဆိုက္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံ၏ အဓိကဝင္ေငြမွာ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ေမာ္ရိုကိုလူမ်ဳိးမ်ား တင္ပို႔ေငြႏွင့္ ေဖာ့စဖိတ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈတို႔မွ ရရွိေလသည္။ ၂၀၁၁ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အလယ္အလတ္ဆန္ေသာ အစၥလာမ္ပါတီျဖစ္သည့္ တရားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီက ပါလီမန္တြင္း ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားအႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအစိုးရ မဲဆြယ္စဥ္က အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းျမင့္မားျခင္း၊ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းက်ဆင္းေနျခင္းတို႔ကို တိုက္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာရရွိၿပီး ေျခာက္လၾကာျမင့္လာခဲ့ၿပီးသည့္အထိ အေျပာင္းအလဲတစ္စံုတစ္ရာ မေတြ႔ျမင္ရ ေသးသျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဘန္ကီရိန္းကို ၿငိဳျငင္လာၾကၿပီး ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္သည္။ `ဘန္ကီရိန္းနဲ႔ ဖူးအက္အလီအယ္ဟင္မာ ဆိုတာ ေခါင္းနဲ႔ပန္းလို ဟုိဘက္ဒီဘက္ပဲ။` ဟု ကာဆာဘလန္ကာ လမ္းမမ်ားထက္ ဆႏၵျပသူမ်ား ဟစ္ေအာ္ၾကသည္။ ဖူးအက္အလီအယ္ဟင္မာ ဆိုသည္မွာ ေမာ္ရိုကိုဘုရင္၏ အယံုၾကည္ဆံုး အနီးကပ္အၾကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဧၿပီလအတြင္းက ၂၀၁၂ အသံုးစားရိတ္အတြက္ ပါလီမန္တြင္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည္။ လူမႈဖူလံုေရး အသံုးစားရိတ္မ်ား ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးထားရန္ ပါဝင္ေလသည္။ Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။