Monday, May 28, 2012

တိဘက္တြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မီးရွဳိ႕ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြား

တိဘက္ၿမိဳ႕ေတာ္ လာဆာတြင္ တိဘက္အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦး မိမိကိုယ္ကိုယ္မီးရွဳိ႕ဆႏၵျပသတ္ေသခဲ့ရာတြင္ တစ္ဦး ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း တရုတ္အစိုးရပိုင္ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေၾကျငာခဲ့သည္။ လာဆာၿမိဳ႕သည္ တရုတ္အစိုးရက လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပ္စြာခ်ထားေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး တနဂၤေႏြေန႔ ကမီးရွဳိ႕ဆႏၵ ျပမႈတြင္ ရဲမ်ားက မိနစ္ပိုင္းအတြင္း လာေရာက္မီးၿငိမ္းသတ္ခဲ့သျဖင့္ တစ္ဦးအသက္ရွင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အေျခ အေန ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းဌာနက ေၾကျငာခဲ့သည္။ အေမရိကန္အေျခစိုက္ လြတ္လပ္ေသာ အာရွေရဒီယိုဌာန RFA က အေစာပိုင္းေၾကျငာခ်က္တြင္ အဆိုပါ ပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ဦးမွာ ဘုန္းႀကီးႏွစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာရွာၿမိဳ႕တြင္ ဗုဒၶဘာသာဘုရားဖူးမ်ားျဖင့္ စည္ကားေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္မီးရွိဳ႕ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ အသက္ရွင္သူတစ္ဦးမွာ အဘာဟု အမည္ရၿပီး တိဘက္ႏွင့္ နယ္ခ်င္းစပ္ ေနေသာ တရုတ္အေနာက္ေတာင္ပိုင္း စီခြ်မ္ျပည္နယ္မွ ျဖစ္၍ ေသဆံုးသြားသူ တစ္ဦးမွာ တို႔ဘ္ဂ်ဳိင္းဇီတန္း အမည္ရၿပီး တရုတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ဂန္ဆုျပည္နယ္မွ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ေဒသတြင္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဌာနမွ အေျခအေနကို အလ်င္အျမန္ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းလိုက္ႏိုင္ၿပီး ေအးေဆးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာက ေၾကျငာခဲ့ေလသည္။ အဘာမွာ ခါတီ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေရာက္ရွိေနလ်က္ရွိသည္။ ယင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသည္ တိဘက္တြင္ တရုတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပစဥ္ကာလအတြင္းက အဓိကက်သည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ ခဲ့သည္။ တိဘက္တြင္ တရုတ္တို႔က ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရးအရဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ကို မေက်မနပ္ဆႏၵျပမႈမ်ားစတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ မတ္လမွ စတင္၍ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ားအပါအဝင္လူေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ခန္႔မိမိကုိယ္ကိုယ္ မီးရွဳိ႕သတ္ေသဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ မီးရွဳိ႕ဆႏၵျပမႈအမ်ားစုမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္း တိဘက္အမ်ားစုေနထိုင္ေလ့ရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တိဘက္နယ္တြင္း၌ တစ္ခုသာျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးၿပီး ယခုကဲ့သို႔ တိဘက္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္း တစ္ၾကိမ္မွ်ျဖစ္ ပြားဖူးျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ တရုတ္အစိုးရကမူ အခ်ဳိ႕ေသာမီးရွဳိ႕ဆႏၵျပမႈမ်ားကိုသာ အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ၿပီး အားလံုးကို အတည္ျပဳေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း လာဆာတြင္ တရုတ္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ဆႏၵျပပြဲအဓိကရုဏ္းမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕တစ္ခုလံုးတြင္ လံုၿခံဳေရးမ်ား တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ခ်ထားၿပီး အၿမဲေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိျခင္း ေၾကာင့္ တိဘက္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ လာဆာၿမိဳ႕တြင္း ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း အလြန္ရွားပါးေလသည္။ မီးရွဳိ႕ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ လာဆာ၌ ရဲမ်ား၊ ျပည့္သူ႔စစ္မ်ားျဖင့္လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပ္ ထားၿပီး အေျခအေနတင္းမာလ်က္ရွိေၾကာင္း RFA က တနလၤာေန႔က ေၾကျငာခဲ့သည္။ ေဒသတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားျဖစ္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ယင္းအျဖစ္အပ်က္သည္ ခြဲထြက္ေရးသမားတို႔၏ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ဆင္ဟြာက ေၾကျငာသည္။ `တိဘက္ေတြေနထိုင္တဲ့ အျခားေနရာေတြမွာလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မီးရွဳိ႕ဆႏၵျပမႈေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီး ဒါေတြက တိဘက္ကို တရုတ္ကေနခြဲထြက္ခ်င္ေနတဲ့ ခြဲထြက္ေရးသမားေတြရဲ႕ ဆႏၵျပလုပ္ေဆာင္မႈေတြျဖစ္ပါတယ္။` ဟု တိဘက္ေကာ္မတီ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဟာအိုပန္းက ေျပာဆိုသြားေၾကာင္း ဆင္ဟြာက ေၾကျငာခဲ့သည္။ တရုတ္အစိုးရက တိဘက္နယ္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္း ကာလၾကာျမင့္စြာကပင္ ပါဝင္ေနခဲ့ေသာနယ္ေျမ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၿပီး တိဘက္တို႔ကမူ ၎တို႔၏ ဟိမဝႏၱာေဒသသည္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကပင္ လြတ္လပ္ေသာနယ္ေျမအျဖစ္တည္ရွိေနခဲ့ၿပီး ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ မွ တရုတ္တို႔က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္မႈကို ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။ တရုတ္အစိုးရက ျပည္ပေရာက္ တိဘက္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဒလိုင္းလားမားကို တရုတ္ဆန္႔က်င္ေရး ေသြးထိုးလွဳံ႕ေဆာ္မႈျဖင့္ အၿမဲအျပစ္တင္ေျပာၾကားေလ့ရွိၿပီး ဒလိုင္းလားမားႏွင့္ တိဘက္လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အားေပးေထာက္ခံေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ားကို အခါအား ေလ်ာ္စြာ ဝင္ေရာက္ရွင္းလင္းေလ့ရွိသည္။ Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။