Tuesday, May 22, 2012

ကေနဒါႏိုင္ငံ မြန္ထရီရယ္ၿမဳိ႕တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵျပ

ကေနဒါႏိုင္ငံ မြန္ထရီရယ္ၿမိဳ႕တြင္ က်ဴရွင္လခမ်ားျမွင့္တင္လိုက္ျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား မေက်မနပ္ဆႏၵျပေနျခင္း ၃ လ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းဆႏၵျပမႈမ်ားရပ္ဆိုင္းေစရန္ဥပေဒထုတ္ျပန္တား ျမစ္ထားေသာ္လည္းဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ တနလၤာေန႔က ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ ၁၀ ေယာက္ခန္႔ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ၃၀၀ ေက်ာ္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသည္။ က်ဴးဘက္ျပည္နယ္အစုိးရက ေသာၾကာေန႔က ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးေပၚ ဥပေဒတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ဆႏၵျပလိုသူမ်ားသည္ ရဲကို ၈ နာရီ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားထားရမည္ျဖစ္ၿပီး လူ ၅၀ ထက္ေက်ာ္ပါက ခ်ီတက္ဆႏၵျပမည့္လမ္းေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္ အသိေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။ တနဂၤေႏြေန႔ညက ဆႏၵျပသူမ်ားက စတိုးဆိုင္ျပဴတင္းေပါက္မ်ားကို ရိုက္ခြဲခဲ့ၿပီး မီးသတ္ပိုက္ေရမ်ားဖြင့္ထုတ္ ခဲ့သျဖင့္ မြန္ထရီရယ္ၿမိဳ႕ ရုံးအေဆာက္အဦမ်ားအတြင္း ေရမ်ားဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ဆႏၵျပသူအေရအတြက္ မည္မွ်ရွိသည္ကို ထုတ္ေဖၚေၾကျငာျခင္းမရွိေပ။ မြန္ထရီရယ္ ေဒသတြင္းစာနယ္ဇင္းမ်ားက ဆႏၵျပသူဦးေရ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီရွိေၾကာင္း ေၾကျငာသည္။ ညဘက္ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားမႈတြင္ တာဝန္ရွိသူေလးဦး အနည္းငယ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၃၀၅ ဦးခန္႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ယင္းတို႔ထဲမွ အမ်ားစုမွာ ေနာက္ပိုင္းလိုက္လံဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ သည္။ ဥပေဒထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ မိနစ္ပိုင္းအၾကာတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား တရားမဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ား က ေၾကျငာခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒအရ ႀကိဳတင္အသိေပးရမည့္ အခ်က္မ်ား ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ ဆႏၵျပဥပေဒကို ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ရက္ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူထုသေဘာထားစစ္တမ္းအရ က်ဴးဘက္ျပည္နယ္သား သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔က ေထာက္ခံ ၾကေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ဆႏၵျပပြဲမ်ားစတင္ခဲ့သည့္ ရက္ ၁၀၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အဂၤါေန႔တြင္ ဆႏၵျပပြဲႀကီးတစ္ရပ္ အႀကီးအက်ယ္ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားၾကေလသည္။ ေဖေဖၚဝါရီလမွ စတင္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵျပလာခဲ့ ၾကရာ ယခုအခိ်န္အထိ ဆႏၵျပပြဲေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရဲက ေျပာသည္။ က်ဴးဘက္ျပည္နယ္သည္ ျပင္သစ္စကားေျပာေသာျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ကေနဒါႏိုင္ငံအျခားေနရာမ်ားထက္ ပိုမို ေသြးဆူေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ က်ဴးဘက္ျပည္နယ္တြင္ က်ဴရွင္လခအျဖစ္ တစ္ႏွစ္ ၂၅၄ ေဒၚလာျဖင့္ ၇ ႏွစ္တိုင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း က်ဴးဘက္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဂ်င္းခ်ားရက္စ္က ဆိုသည္။ က်ဴးဘက္သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးတြင္ က်ဴရွင္လခ အသက္သာဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ေစ်းတက္သြားေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လ်င္ ေစ်းအသက္သာဆံုးျဖစ္ၿမဲျဖစ္ လ်က္ပင္ရွိ၏။ ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵျပမႈကို မြန္ထရီရယ္နာမည္ႀကီး ေရာ့ခ္အဆိုေတာ္ အာခိတ္ဖိုင္းယားက ေထာက္ခံ သည့္အေနႏွင့္ စေနေန႔ညက က်င္းပခဲ့ေသာ စင္ျမင့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားအမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ေသာ အနီေလးေထာင့္ကြက္မ်ားပါဝင္သည့္ အဝတ္အစားကို ဝတ္ဆင္ၿပီး မိုက္ဂ်က္ဂါႏွင့္ အတူ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ေလသည္။ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈကို ေထာက္ခံသူမ်ားက အာခိတ္ဖိုင္းယားကို ခ်ီးက်ဴးၾသဘာ ေပးခဲ့ၾကၿပီး တြစ္တာလူမႈကြန္ယက္တြင္ အဆိုပါအနီေရာင္ေလးေထာင့္ကြက္ ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္း၏ ဆိုလိုခ်က္ အဓိပၸါယ္ကို ေမးျမန္းမႈမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာမိုက္ကယ္မိုးကလည္း ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံၿပီး သူ႔ကိုယ္ပိုင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ တြင္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးထား ေလသည္။ Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။