Friday, June 1, 2012

ေဆးလိပ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး အားၿပိဳင္ပြဲ (ေဆာင္းပါး)

ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ားတင္းၾကပ္ျခင္း၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားတိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားျခင္း၊ ရံပုန္ေငြလက္ခံတိုက္ဖ်က္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း စသည့္နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွား မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကလည္း အန္တုမႈပိုမိုျပင္းထန္လာေၾကာင္း ေဆးလိပ္တိုက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ဆိုသည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက ေဆးလိပ္ကုမၸဏီမ်ားကို အစိုးရမ်ားက တင္းႀကပ္လာခ့ဲေလသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈ၊ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို အစုိးရမ်ားက တင္းႀကပ္ေနသည့္ၾကားမွ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုး သူဦးေရ တိုးတက္လာခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူထုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑တြင္ အကုန္အက်မ်ားခဲ့ၿပီး ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရွဳံးရသည့္ ဦးေရလည္း တိုးပြားလာခဲ့ေလသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူစာရင္း ျမင့္တက္လာသည္။ ေဆးလိပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေရာဂါမ်ား ျဖင့္ ေသဆံုးရသူ ႏွစ္စဥ္ ၆ သန္းရွိေနၿပီး ၂၀၃၀ တြင္ ၈ သန္းအထိ တိုးတက္ေသဆံုးမည္ဟု တြက္ခ်က္ ထားၾကသည္။ ေဆးလိပ္အၿမဲစြဲေသာက္သံုးသူ ႏွစ္ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္ႏႈန္းျဖင့္ သက္လတ္ပိုင္းတြင္ အသက္ဆံုးရွဳံးမည္ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ၎တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာကတည္းကပင္ ကာကြယ္ထားၾကၿပီး လူမ်ားကို ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးတတ္ေစရန္ စြဲေဆာင္စည္းရုံးထားၾကသည္။ ကုလသမဂၢကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး (WHO) က ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ကို ကမၻာ့ေဆးလိပ္ကင္းစင္ေန႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေဆးလိပ္ တုိက္ဖ်က္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဆးလိပ္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ကပ်က္ကယက္ျပဳလုပ္ေႏွာက္ယွက္ေန ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ေလသည္။ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီမ်ားက လူအမ်ားေဆးလိပ္စြဲမက္ေနေစရန္ႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကိုလည္း စတင္ေသာက္ သံဳးလာတတ္ေစရန္ အၿမဲတေစ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနၾကသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္းက WHO မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ သမိုင္းဝင္ ေဆးလိပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအေျခခံမူခ်မွတ္ေရး ညီလာခံႀကီးတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၄ ႏိုင္ငံမွ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ အစိုးရမ်ားက ေဆးလိပ္မ်ားအေပၚ အခြန္တိုးျမွင့္စည္းႀကပ္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ေဆးလိပ္ေၾကျငာမ်ားကို တားျမစ္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ျဖတ္လိုေသာ သူမ်ားကို ကူညီေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားေဖၚေဆာင္ျခင္း စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီမ်ားကလည္း စာခ်ဳပ္သစ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လာသည့္အတြက္ WHO အေထြေထြဒါရိုက္တာ မာဂရက္ခ်န္းက ဥရုေဂြး၊ ေနာ္ေဝ၊ တူရကီႏွင့္ ႀသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေထာက္ျပကာ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အေႏွာက္အယွက္ ေပးမႈကို ေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ `ကြ်န္မတို႔မွာ အင္မတန္ရက္စက္ႀကမ္းႀကဳတ္ၿပီး ရိုင္းစိုင္းတဲ့ ရန္သူရွိေနပါတယ္။ ေကာက္က်စ္ၿပီး ညစ္ပတ္တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေနတဲ့ အဲဒီကုမၸဏီႀကီးေတြက ကြ်န္မတို႔လူထုေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေတြပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း လုပ္ေနတာကို ခြင့္ျပဳလိုက္ရမွာ ဆိုတာ ေတြးေတာင္မေတြးရဲ ပါဘူး။` ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီမ်ားက ၎တို႔လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါေၾကာင္း ဆိုေလသည္။ ဖိလစ္ေမာရစ္ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ား ေမလ ၉ ရက္ေန႔ကနယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ေတြ႔ဆံုစည္းေဝးခဲ့ၾကၿပီးအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္လူးဝစ္ကမၼီလာရီ က ေဆးလိပ္ဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ား၏ ေဝဖန္မႈမ်ားကို စိန္ေခၚေျပာဆိုလိုက္ၿပီး ေဆးလိပ္ကုမၸဏီမ်ားကို အမုန္းပြားစိတ္သက္သက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေနႀကျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ `ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ ေရာဂါဘယေတြ ျဖစ္ရတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း သိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး တာဝန္ရွိရွိ၊ တာဝန္သိသိနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္လည္ပတ္ေနပါတယ္။` ဟု သူကေျပာသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈသိသိသာသာေလ်ာ့က်သြားၿပီး ဖြံ႔ၿဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူ တိုးပြားေနဆဲျဖစ္သည္။ အာဖရိကတိုက္ရွိ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္းလည္း ေဆးလိပ္ကုမၸဏီမ်ား အစြပ္စြဲခံေနရသည္။ ၂၀၃၀ တြင္ ေဆးလိပ္ ေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ား၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ဝင္ေငြနည္း၊ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္လူတန္းစားမ်ားတြင္ ျဖစ္မည္ဟု ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ထားႀကသည္။ `ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေစ်းကြက္သစ္လို႔ သူတို႔ေခၚတဲ့ေနရာေတြမွာ ထိုးေဖါက္ေရာင္းခ်ေနတယ္ လို႔စြပ္စြဲၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရာက္သြားမွ သူတို႔ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္သြားတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးေျပာဆို ေနၾကသည္။ အမွန္က အဲဒီကလူေတြက ဟိုးရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးလာ ႀကတဲ့လူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။` ဟု အာဖရိကတိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈကို ကမၼီလာရီက ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။ ေဆးလိပ္တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဦးဆံုး `မ်က္ႏွာေျပာင္ေဆးလိပ္ဗူးခြံ`(Plain Packaging Law) ဥပေဒကိုခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၈ တြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈ ၃၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀၁၀ တြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈ ၁၅.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုသည္။ မွတ္ခ်က္။ ။ `မ်က္ႏွာေျပာင္ေဆးလိပ္ဗူးခြံ` ဆိုသည္မွာ ေဆးလိပ္ဗူးတြင္ ကုမၸဏီမ်ားက မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလို အေရာင္အေသြး၊ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ရိုက္ႏွိပ္ခြင့္မျပဳဘဲ မည္သည့္ေဆးလိပ္ ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္သည္ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ထားေသာ နီညိဳေရာင္အတိုင္း တစ္ပံုစံတည္းထုတ္လုပ္ရမည္၊ ကုမၸဏီတံဆိပ္ကို ထည့္ခြင့္မျပဳဘဲ အမည္ကိုသာ သတ္မွတ္အရြယ္အစား၊ သတ္မွတ္စာလံုး၊ သတ္မွတ္ ေနရာတြင္ ထည့္သြင္းရမည္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတိေပးတားျမစ္ခ်က္စာသားမ်ားကို ထည့္သြင္းရမည္ စသည္ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဗူးခြံျဖစ္ၿပီး ယင္းကို ဥပေဒျပဌာန္း သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒသစ္သည္ ၂၀၁၂ ေအာက္တုိဘာတြင္ စတင္အသက္ဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆးလိပ္ဗူးမ်ားအားလံုး တစ္ေသြးတစ္ေရာင္တည္းသာ ရွိေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး စြဲေဆာင္မႈအျပည့္ရွိေသာ အေရာင္ေတာက္ေတာက္မ်ား၊ ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ ပံုစံမ်ား၊ တံဆိပ္မ်ား အားလံုးကိုေဆးလိပ္ဗူးမ်ားေပၚမွ ဖယ္ရွားပစ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိန္-အေမရိကန္ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီ၊ အမ္ပရီရယ္ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီႏွင့္ ဖိလစ္ေမာရစ္ေဆးလိပ္ကုမၸဏီမ်ားက အဆိုပါ ၾသစေၾတးလ်ဥပေဒကို တရားရုံးတြင္ ရင္ဆိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီမ်ား၏ ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ တံဆိပ္ပုံစံမ်ားနွင့္ စြဲမက္ဖြယ္အေရာင္အဆင္းမ်ားေၾကာင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအား ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ စြဲေဆာင္ႏိုင္ စြမ္းေၾကာင္း ေဆးလိပ္ဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ားက ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆးလိပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကမူ ေဆးလိပ္ဗူးခြံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆုိပါစြပ္စြဲခ်က္သည္ အေၾကာင္းျပခ်က္ခိုင္လံုမႈမရွိေသာ စြပ္စြဲခ်က္သာျဖစ္ ၿပီး ဗူးခြံ၏ အေရာင္အေသြး၊ အဆင္တန္ဆာမ်ားက ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ မည္သို႔မွ် သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ထုတ္ၾကသည္။ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီမ်ားက ၾသစေၾတးလ်၏ ေဆးလိပ္ဥပေဒကို ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ေနေသာ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႔ႀကီး (WTO) အား ေထာက္ခံၾကေလသည္။ ဟူဒူးရပ္စ္ႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔က WTO တြင္ ယင္းဥပေဒအား ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသျဖင့္ ေဆးလိပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ေဆးလိပ္ဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ား ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရင္ဆိုင္ၾကေတာ့မည့္ အေနအထားျဖစ္ ေလသည္။ ၿဗိတိန္-အေမရိကန္ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက အယ္ဂ်ာဇီယာသတင္းဌာန သို႔ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ `ကြ်န္မတို႔ အစိုးရေတြရေတြနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း စကားေျပာေနပါတယ္။ ယူကရိန္း နဲ႔ ဟူးဒူးရပ္စ္အပါအဝင္ေပါ့။ ဒီဥပေဒကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ အျမင္ေတြ၊ ျဖစ္ခ်င္တာေတြေပါ့။ ယူကရိန္းမွာ ဆိုရင္ ကြ်န္မတို႔ကုမၸဏီကေန ငွားေပးထားတဲ့ေရွ႕ေနေတြနဲ႔ ဥပေဒေရးရာကိစၥေတြ၊ အႀကံျပဳ ခ်က္ေတြ ရယူေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဟြန္ဒူးရပ္စ္အတြက္လည္း ကြ်န္မတို႔ဘက္က ဘာေတြလုပ္ေပးရ မလဲ ဆိုတာ ကမ္းလွမ္းထားၿပီးပါၿပီ။` ဟု ဆိုသည္။ WHO မွ စြပ္စြဲထားေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ္ပရီရယ္ေဆးလိပ္ကုမၸဏီကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာ တြင္ ေျပာခြင့္ရ ဆိုင္မြန္အီဗန္က ၎တို႔ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ေဆးလိပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားသည္ အဓိပၸါယ္ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ `ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူေတြကို သိကၡာမဲ့ဖို႔ သက္သက္ရည္ရြယ္ၿပီး အက်ဳိးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္၊ မလိုအပ္တဲ့ ဥပေဒေတြထုတ္ျပန္ေနတဲ့အေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပန္လည္စိန္ေခၚသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တင္းၾကပ္တဲ့ ဥပေဒေတြျပဌာန္းလိုက္ရတဲ့ အေျခခံအခ်က္အလက္ေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ဘာမွမဟုတ္တဲ့ အခ်က္ေတြ၊ မခိုင္လံုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဗ်။` ဟု အီဗန္က နာနာက်ည္းက်ည္းေျပာ ေလသည္။ ထို႔သုိ႔ အျပန္အလွန္စြပ္စြဲမႈမ်ားျဖင့္ အျငင္းပြားေနစဥ္တြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ မ်က္ႏွာေျပာင္ဗူးခြံဥပေဒျပဌာန္း ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ ဤေနရာတြင္လည္း ေဆးလိပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားက ယင္းဥပေဒကို ဆန္႔က်င္သည့္ အုပ္စုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ဥပေဒျဖစ္မလာ ေရးအတြက္ ဖိအားေပးသည့္နည္းမ်ဳိးကို သံုးစြဲမည္ျဖစ္သည္။ လြပ္လပ္စြာေဆးလိပ္ေသာက္သံုးရွဳရွဳိက္ခြင့္ အဖြဲ႔၊ သို႔မဟုတ္ သစ္ေတာဟု အမည္ရေသာ အဖြဲ႔မ်ားက ယင္းဥပေဒကို အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိၿပီး `ေဆးလိပ္ဗူးခြံမ်ားကို မထိပါနဲ႔` ဟု အမည္ေပးထားေသာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ `မ်က္ႏွာေျပာင္ဗူးခြံဥပေဒ ဆိုတာ လူနည္းစုေတြရဲ႕ ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံေရြးခ်ယ္မႈအေပၚမွာ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ျခယ္လိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။` ဟု သစ္ေတာအဖြဲ႔၏ ဆိုင္မြန္ကလပ္ ကေျပာသည္။ သူတို႔အဖြဲ႔ကို ေဆးလိပ္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ယခုႏွစ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပါင္ ၃၃၀ ၀၀၀ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၁၈ ၀၀၀) ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Financial Times မဂၢဇင္းတြင္ ေဖၚျပထားေလသည္။ ေဆးလိပ္ဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ားက ေဆးလိပ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမွင့္တင္လိုက္လွ်င္ အထူးသျဖင့္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားၾကား ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈမ်ားေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပ လာခဲ့ၾကသည္မွာ ၾကျပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အံ့ၾသစရာေကာင္းလွစြာပင္ ယင္းအခ်က္ကို ေဆးလိပ္ကုမၸဏီ မ်ားက သေဘာမတူၾကေပ။ ေဆးလိပ္တစ္ဗူးလ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ေဒၚလာစီအခြန္တိုးျမွင့္ေကာက္ခံမည့္ ဥပေဒအဆိုျပဳခ်က္ ၂၉ ကို ျပဌာန္းရန္အတြက္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ မဲေပးဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအတည္ျပဳႏိုင္လွ်င္ ေဆးလိပ္မွ ရေသာ အခြန္ေငြပမာဏ တစ္ႏွစ္လွ်င္ေဒၚလာ ၇၃၅ သန္းရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေငြမ်ားကို ကင္ဆာသုေတသနအတြက္ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအဆိုျပဳခ်က္ ၂၉ အရ ကယ္လီဖိုးနီးယားတြင္ ေဆးလိပ္မွ ရေသာအခြန္ေငြ ႏွစ္စဥ္ ၁ ဘီလီယံ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားၾကသည္။ ထို႔ျပင္ လူမ်ားကို ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္၊ ေဆးလိပ္စမ္းသပ္ ေသာက္သံုးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ၾကရန္ တားျမစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားက အခြန္ေငြတိုးေကာက္ျခင္းျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈေလ်ာ့က်ေစမည္ ဟူေသာ အခ်က္သည္ မခိုင္လံုေၾကာင္း ေစာဒကတက္ၾကသည္။ ဥပေဒအရ အစိုးရဌာနအမ်ားအျပားကို ေငြေၾကးမ်ားေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ မဆုိင္ေသာ ကင္ဆာသုေတသနမ်ားသို႔ ေငြေၾကးမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိမႈကိုလည္း တားဆီးႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဥပေဒျပဳရန္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရသည့္ အေနအထားသည္ ေဆးလိပ္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အကုန္အက်ႀကီးမား စြာက်ခံေဆာင္ရြက္ေနရေၾကာင္း ျပသေနသည့္ ဥပမာေကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ေလသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ လည္း ဖိလစ္ေမာရစ္ႏွင့္ အာရ္.ေဂ် ေရးႏိုးလ္ဒ္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ဦးေဆာင္၍ ဥပေဒျဖစ္ေပၚမလာေစေရး စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားေၾကျငာကုန္က်စားရိတ္ ေဒၚလာ သန္း ၄၀ ခန္႔ သံုးစြဲၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ကယ္လီဖိုးနီးယားတြင္ စီးကရက္တစ္ဗူး ၂.၆၀ ေဒၚလာ အခြန္ေကာက္ခံေရး အလားတူ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္းရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ၌ ဘစ္စီးကရက္ကုမၸဏီက တန္ျပန္ေၾကျငာမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၆၇ သန္း သံုးစြဲခဲ့ရာ ဥပေဒမေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဥပေဒလိုလားသူ ေဆးလိပ္တိုက္ဖ်က္ေရးသမားမ်ားဘက္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ သံုးစြဲေငြ ၈.၆ သန္းရွိၿပီျဖစ္ ၿပီး ကင္ဆာေဝဒနာမွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သူ ယခင္ တိုးဒီဖရန္႔စ္ကားေမာင္းခ်န္ပီယံေဟာင္း လန္႔စ္အမ္းစထေရာင္းက ေဒၚလာ ၁.၅ သန္းထည့္ဝင္ခဲ့ေလသည္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ မိုက္ကယ္ ဘလြန္းဘတ္က ေဒၚလာ ၅၀၀ ၀၀၀ ထည့္ဝင္ခဲ့သည္။ ေဆးလိပ္တိုက္ဖ်က္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေဆးလိပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အၿပိဳင္စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ ေၾကာ္ျငာက႑အားၿပိဳင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွ အားသာေနသည္။ လတ္တေလာ ေကာက္ခံရရွိေသာ စစ္တမ္းအရ ဥပေဒေထာက္ခံမည့္ဘက္တြင္ တစ္ဝက္မွ်သာက်န္ရွိၿပီး မတ္လအတြင္းက သံုးပံု ႏွစ္ပံုရွိခဲ့ရာ ေထာက္ခံသူက်ဆင္းသြားခဲ့ေလသည္။ Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။