Sunday, June 3, 2012

အေမရိကန္သမၼတေဟာင္းဘုရွ္အား ဖမ္းဆီးေပးရန္ ေတာင္းဆို

လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ Amnesty International (AI) အဖြဲ႔က ကေနဒါ စီးပြားေရးထိပ္သီးစည္းေဝးပြဲသို႔ တက္ေရာက္မည့္ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္သည္ သမၼတျဖစ္စဥ္အခါက `အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရး`ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ကေနဒါအစိုးရအား ဘုရွ္ကို ဖမ္းဆီးေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ဘုရွ္သည္ လာမည့္ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ကေနဒါအေနာက္ပိုင္း ဘရစ္တစ္ရွ္ကိုလမ္ဘီယာ ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပမည့္ ထိပ္သီးစည္းေဝးပြဲသို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ကေနဒါအစိုးရအေနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းမႈမ်ားအပါအဝင္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား အတြက္တာဝန္ရွိေသာ သမၼတေဟာင္း ဘုရွ္ကို ဖမ္းဆီးေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာတာဝန္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔ထုတ္ ေၾကျငာခ်က္တြင္ AI အဖြဲ႔ႀကီးက ေတာင္းဆိုထားသည္။ လန္ဒန္အေျခစိုက္ AI အဖြဲ႔သည္ စာမ်က္ႏွာ ၂၇ မ်က္ႏွာရွိေသာ မွတ္တမ္းတစ္ခုကို စက္တင္ဘာလ အတြင္းက ကေနဒါေရွ႕ေနခ်ဳပ္ထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ `အေမရိကန္အာဏာပိုင္ေတြက ဘုရွ္ကို ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္ မပို႔ေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းက မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။` ဟု အေမရိကတိုက္ဆိုင္ရာ AI အဖြဲ႔ဒါရိုက္တာ ဆူဆန္ လီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ `အကယ္၍ ကေနဒါအစိုးရ ဘုရွ္ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဖမ္းဆီးၿပီး ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္ပို႔ေဆာင္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္တဲ့ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖါက္ၿပီး ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းျခင္း၊ ျပဳမူျခင္းမ်ားမျပဳရ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို အလိုတူအလိုပါ ခ်ဳိးေဖါက္လိုက္ ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။` ဟု ဆိုသည္။ အထက္ပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကေနဒါအစိုးရ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုလာျခင္း မရွိေသးေပ။ ေဖေဖၚဝါရီလအတြင္းကလည္း အလားတူ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆြစ္ဇာလန္သို႔ သြားမည့္ ဘုရွ္၏ ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္။ AI အေနႏွင့္ သမၼတေဟာင္း ဘုရွ္သြားေရာက္မည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သူ၏ ရာဇဝတ္မႈ မ်ားအတြက္ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဖဲ႔ြ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အဲလက္နိဗ္ က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ `ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းမႈျပဳခဲ့တယ္ဆိုရင္ ဥပေဒနဲ႔ညိစြန္းပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ရာဇဝတ္မႈေတြက အလြန္ဆိုး ရြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့သူေတြကို ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္ပို႔ေဆာင္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။` `မိတ္ေဆြျဖစ္ေစ ရန္သူျဖစ္ေစ၊ သာမန္အခ်ိန္မ်ဳိးမွာျဖစ္ေစ အေရးေပၚအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ျဖစ္ေစ၊ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္ေစ အင္အားငယ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ၊ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ျဖစ္ေစ အျခားၿခိမ္း ေျခာက္မႈမ်ားနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရသည္ျဖစ္ေစ ဘယ္လို အေျခအေန၊ ဘယ္လို အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးနဲ႔မွ လူတစ္ေယာက္ကို ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းမႈျပဳလို႔မရပါဘူး။` ဟု အဲလက္နိဗ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း CIA တြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား နည္းမ်ဳးိစံုျဖင့္ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ၿပီးစစ္ေဆးရန္၊ ေရႏွစ္၍ ႏွိပ္စက္ေမးျမန္းရန္ ဘုရွ္က ခိုင္းေစခဲ့ေၾကာင္း AI က ဆိုသည္။ AI အဖြဲ႔သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူထုလြတ္လပ္ခြင့္ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ႀကီးက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ဘုရွ္ကိုယ္တုိင္က ေရႏွစ္ႏွိပ္စက္ျခင္းနွင့္ အျခားႏွိပ္စက္နည္းလမ္းေပါင္းစံု အသံုးျပဳရန္ ညြန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာဆိုထားသည္။ AI ၏မွတ္တမ္းမ်ားမွာ အေမရိကန္ဌာနဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၊ လူထုထံမွ စစ္တမ္းမ်ား၊ ဘုရွ္၏ ကိုယ္ပိုင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၊ အေမရိကန္အစိုးရ၏ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္တိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႀကက္ေျခနီအဖြဲ႔မွ အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳစုထားျခင္းျဖစ္ သည္။ ေရတပ္အေျခစိုက္ စခန္းရွိေသာ ဂါြတာနာမိုအက်ဥ္းေထာင္၊ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ အီရတ္တို႔တြင္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအား ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းမႈမ်ား အမ်ားအျပားပါဝင္ေလသည္။ ထို႔ျပင္ စက္တင္ဘာ ၁၁ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္ဆရာႀကီးမ်ားဟု ဆိုကာ ပါကစၥတန္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ အဘူဇူေဘဒါးႏွင့္ ခါလစ္ရွိတ္မိုဟာမက္တို႔အား ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းသည့္ အေၾကာင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးအား ၂၀၀၂ ခုမွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ၾကားကာလအတြင္း ေရႏွစ္ႏွိပ္စက္ စစ္ေဆးမႈ ၂၆၆ ႀကိမ္ျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စီအိုင္ေအ အေထြေထြစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း AI က ေဖၚျပထားသည္။ Source: Al jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။