Sunday, June 24, 2012

အက္ဆန္း ႏွင့္ အီေကြေဒါ (သာသာျပန္ေဆာင္းပါး)

ဝီကီလိခ္တည္ေထာင္သူ ႀသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား ဂ်ဴလီယန္အက္ဆန္း အဂၤလန္ရွိ အီေကြေဒါႏိုင္ငံသံရုံးသို႔ သြားေရာက္ကာ ခိုလွဳံခြင့္ေတာင္းခံခဲ့သည့္သတင္းသည္ သတင္းမီဒီယာေလာကတြင္ လတ္တေလာအႀကီးမားဆံုး ေခါင္းႀကီးသတင္းျဖစ္ေနေလသည္။ အီေကြေဒါသံရုံးမွ အက္ဆန္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ ေၾကျငာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေလသည္။ `ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္းက မစၥတာဂ်ဴလီယန္အက္ဆန္းသည္ အီေကြေဒါသံရုံးသို႔ေရာက္ရွိလာကာ အီေကြေဒါ အစိုးရထံ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့ေလသည္။ သူ၏ေလွ်ာက္လႊာကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သံရုံးမွ တစ္ဆင့္ အီေကြေဒါႏိုင္ငံ က်ဴအီတိုၿမိဳ႕ရွိ သက္ဆုိင္ရာဌာနသို႔ ခ်က္ျခင္းပို႔ေဆာင္ေပးလိုက္သည္။ မစၥတာအက္ဆန္း၏ ေလွ်ာက္ထားမႈကို အီေကြေဒါအစိုးရက လက္ခံစဥ္းစားေနစဥ္တြင္ မစၥတာအက္ဆန္းသည္ အီေကြေဒါသံရုံးအတြင္း အီေကြေဒါအစိုးရ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနပါသည္။` ယခုသတင္းသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း အက္ဆန္းေဖါက္ခ်ခဲ့သည့္ ဝီကီလိခ္သတင္းမ်ားကို ျပန္ေျပာင္းအမွတ္ရေစ ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ဧၿပီလအတြင္းက ဝီကီလိခ္သည္ အီရတ္တြင္ အေမရိကန္စစ္သားမ်ားက အရပ္သား ၁၈ ေယာက္ကို ပစ္သတ္ခဲ့ပံုကို ေလယာဥ္ေမာင္းခန္းအတြင္းမွ ရိုက္ကူးထားသည့္ ဗီြဒီယုိဖိုင္ကို ေဖၚျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္လအနည္း ငယ္အၾကာတြင္ အီရတ္၊ အာဖဂန္စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္အစိုးရ၏ အတြင္းေရးလွ်ဳိ႕ဝွက္စာရြက္ စာတမ္းမ်ားကို ေဖါက္ခ်ေဖၚျပခဲ့ျပန္သည္။ ဆက္လက္၍ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ကမၻာတစ္ဝွမ္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သံတမန္ ဆက္သြယ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ သေဘာထားဆက္ဆံမႈမ်ားအေၾကာင္း ပါဝင္ေသာ အတြင္းက်က်စာရြက္စာတမ္းမ်ား အျဖတ္အေတာက္မဲ့ ေဖၚထုတ္ခဲ့ျပန္သည္။ ယင္းႏွစ္ထဲမွာပင္ မစၥတာအက္ဆန္းကို ဆီြဒင္အစိုးရက အလိုရွိေနခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၿဗိတိန္ကလည္း အလိုတူအလိုပါ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျဖစ္ရပ္မွာ ၂၀၁၀ ၾသဂုတ္လအတြင္းက မစၥတာအက္ဆန္း ဆီြဒင္သို႔သြားေရာက္ကာ သင္တန္းတစ္ခုပို႔ခ်စဥ္အခါက အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို မုဒိန္းျပဳက်င့္ခဲ့ၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မေတာ္မတရားျပဳမူက်င့္ႀကံခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဆီြဒင္က အလိုရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဥေရာပမွ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္လိုက္ေသာအခါ ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ အက္ဆန္းကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ သူ႔ကိုေထာင္တြင္း ၈ ရက္ၾကာခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီးေနာက္ ေဒၚလာ ၃၁၅ ၀၀၀ တန္အာမခံျဖင့္ ျပန္လည္အျပင္ထြက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ထို႔အခ်ိန္မွစ၍ ၿဗိတိန္ရွိ ေနအိမ္ႏွစ္လံုးတြင္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ သူ႔ကို ထားရွိခဲ့သည္။ သူ႔ကိုတရားရုံးမွ စစ္ေဆးေနစဥ္ေနကာလအတြင္း အက္ဆန္းက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအမႈမွာ အကြက္ဆင္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ သူ႔ကို ဖမ္းဆီးျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဆြီဒင္အစိုးရက သူ႔ကို အေမရိကန္သို႔လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္မည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္အစိုးရက သူ႔အတြက္ ဂြါတာနာမိုတြင္ အခ်ဳပ္ခန္း တစ္ခန္း နာမည္တပ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ၿဗိတိသွ်တရားရုံးက သူ႔ကိုဆီြဒင္အစိုးရသို႔ လႊေျပာင္းေပးအပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ အက္ဆန္းသည္ ၿဗိတိသွ်တရားရုံးသို႔ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အယူခံဝင္ၿပီး ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ ေနခဲ့ရသည္။ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ၿဗိတိသွ် တရားရုံးခ်ဳပ္က အက္ဆန္းအား ဆြီဒင္သို႔လႊေျပာင္းေပးေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ တရားသျဖင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံလိုက္ေလေတာ့သည္။ အက္ဆန္းအတြက္ ၿဗိတိန္တြင္ တရားေရးအရ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုန္ဆံုးသြားၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္းနာက္ဆံုးႀကိဳးတစ္စ က်န္ရွိေနေသးသည္။ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးတရားရုံးသို႔ အယူခံဝင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး အက္ဆန္းတြင္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအခြင့္အေရးကို အက္ဆန္း လက္မလွမ္းေတာ့ဘဲ အီေကြေဒါသံရုံးသို႔သြားေရာက္ကာ ႏိုင္ငံေရးခိုလွဳံခြင့္ေတာင္းခံလိုက္ေတာ့သည္။ အီေကြေဒါကို အက္ဆန္းေရြးခ်ယ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ အေမရိကန္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက အီေကြေဒါက အေမရိကန္သံအမတ္ ဟီသာေဟာ့ဂ်္၏ သံတမန္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ အီေကြေဒါရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ သူမကို ႏွင္ထုတ္ရန္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ သံတမန္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ေရးသားသူမ်ားက လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည္ဟူေသာ အထင္ျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေရးသားထားမႈမ်ားကို ဝီကီလိခ္မွ ဖြင့္ခ် လိုက္ေသာအခါ အားလံုးျမင္သာထင္ျဖစ္သြားၿပီး သိရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္းက အေမရိကန္က အက္ဆန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခ်ိန္တြင္ အီေကြေဒါ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက အက္ဆန္းကို အကာအကြယ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ပထမဆံုးေျပာၾကားခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းေလာက္က အက္ဆန္းကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားေသာ ေနအိမ္သို႔ ဝီကီလိခ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ျပဳလုပ္ေသာပြဲတစ္ခုသို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေရာက္ခဲ့ဖူးသည္။ အျခားသူအမ်ားအျပား စကားေျပာခဲ့ၾကေသာ္ လည္း ထိုအထဲမွ တစ္ဦးေျပာေသာစကားကို ကြ်န္ေတာ္ေကာင္းေကာင္းမွတ္မိေနသည္။ ထိုသူက အီေကြေဒါလူမ်ဳိးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ လန္ဒန္ အီေကြေဒါသံရုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုသူေျပာသြား ေသာစကားမွာ `အေမရိကန္ ဝါရွင္တန္အစိုးရက ကြ်န္ေတာ္တို႔ အီေကြေဒါသမၼတကို လက္မခံဘူးဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္။ အလားတူ ဟူဂိုေခ်ဗက္ဇ္အပါအဝင္ အျခားလက္တင္အေမရိကရဲ႕ လက္ဝဲေခါင္းေဆာင္ေတြအားလံုးကိုလည္း သူတို႔လက္မခံပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံကိစၥေတြကိုေတာ့ အေမရိကန္က ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ယ္အက်ယ္ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနသလဲဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္မသိပါဘူး။ ဝီကီလိခ္န႔ဲ သူ႔ရဲ႕ ေဖါက္ထုတ္လိုက္တဲ့ သံတမန္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ထဲက စာရြက္စာတမ္းေတြကို ဖတ္ရမွ အားလံုးသိရေတာ့တယ္။ အရင္က မႈန္ဝါးဝါး၊ ထင္သာျမင္သာမရွိတဲ့ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကိစၥေတြ အားလံုးကို ၾကည္ၾကည္လင္လင္ထင္ထင္ရွားရွားျမင္လိုက္ရေတာ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက အက္ဆန္းကို အၿမဲတမ္း ေက်းဇူးတင္ေနမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ကြ်န္ေတာ္ဒီေနရာကို ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အက္ဆန္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ဝီကီလိခ္အဖြဲ႔အစည္းကို ေထာက္ခံပါတယ္။` လြန္ခဲ့ေသာလက ရုရွႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္ျမင္သံၾကား RTV မွ ထုတ္လႊင့္ေသာ စကားေျပာခန္းအစီအစဥ္တြင္ အက္ဆန္းက အီေကြေဒါသမၼတ ရာေဖးလ္ေကာ္ရီယာကို အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေကာ္ရီယာသည္လည္း ေခ်ဗက္ဇ္ကဲ့သို႔ပင္ လက္ယာသမားမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာမီဒီယာမ်ား၏ ဝိုင္းဝန္းႏွိပ္ကြပ္မႈကို ခံေနရေသာ သမၼတတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အက္ဆန္းႏွင့္ ေကာ္ရီယာတို႔၏၂၅ မိနစ္ၾကာ အြန္လိုင္း စကားေျပာခန္းမွာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ခဲ့ေလသည္။ ေကာ္ရီယာကို အက္ဆန္းက `အီေကြေဒါႏိုင္ငံ စာမ်က္ႏွာသစ္ကို လႊင့္ခဲ့သည့္ လက္ဝဲသမား` ဟု ေခၚဆိုခဲ့သည္။ စကားေျပာခန္းအဆံုးတြင္ ေကာ္ရီယာက အက္ဆန္းကို ``ဝမ္းသာစရာႀကီးေဟ့ ။ ေမာင္ရင့္ကို ႏွိပ္ကြပ္မယ့္ အဖြဲ႔က ႀကိဳဆုိပါတယ္ကြာ။`` ဟု ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေနာက္ေျပာင္ ေျပာသြားခဲ့ေသးသည္။ ယင္းသို႔ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာေျပာဆိုသြားေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ခိုလွဳံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ကိစၥကို အစိုးရတစ္ရပ္ အေနႏွင့္ စဥ္းစားရမည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သို႔စဥ္းစားမည္နည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဂ်ဴလီယန္အက္ဆန္းဆိုသည္မွာ အီေကြေဒါအစိုးရအေနႏွင့္ အစိမ္းသက္သက္မဟုတ္။ သာမန္ႏိုင္ငံေရးခိုလွဳံခြင့္ေတာင္းခံသူလည္းမဟုတ္။ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးက်ဲေတာက္ေအးဆက္ ေသာ အေနအထားေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ေနထိုင္လာခဲ့ရသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ဝီကီလိခ္သက္ ေရာက္မႈ မည္မွ်ျဖစ္ခဲ့သည္ကိုလည္း အသိပင္။ အက္ဆန္းသည္ ဥေရာပတြင္ သင္းကြဲေနသူ ျဖစ္၏။ သူ၏ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈသည္ မည္မွ်အထိတာသြားႏိုင္သည္ကို လည္းအက္ဆန္းတစ္ေယာက္ သိရွိမွာထားမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းက အယ္ဂ်ာဇီယာသတင္းဌာန Listing Post က႑အတြက္ သူ႔ကို ကြ်န္ေတာ္အင္တာဗ်ဴး စဥ္က ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းမ်ားအရ သူ႔အတြက္ ထြက္ေပါက္မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။ ငါးႏွစ္မွ် မည္သည့္ ေနရာတြင္ သြားေနရမည္ဟု ထင္သနည္းဟု ကြ်န္ေတာ္က ေမးျမန္းေသာအခါ `အေျခအေနေတြက အခုလိုအတိုင္းျဖစ္ေနတာ ကြ်န္ေတာ္ဘာလုပ္လို႔ရမွာလဲ။ က်ဴးဘားမွာသြားၿပီး ဒုကၡသည္အျဖစ္ခိုလွဳံရင္ေကာင္းမလားလို႔ေတာင္ ဟိုတစ္ေန႔ညက ကြ်န္ေတာ္ေနာက္ေနေသးတယ္။` ဟု ေျဖ၏။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ေတြးမိသည္က က်ဴးဘားသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းပင္ျဖစ္ေလသည္။ အက္ဆန္းအတြက္ ေနရာမွန္ေတာ့ မဟုတ္ေသး။ အနည္းဆံုး ေလယာဥ္ေပၚမွ ေန၍ ဂြါတာနာမိုကို လွမ္းျမင္ႏိုင္ေသးသည္။ အေမရိကန္ေလေၾကာင္းပိုင္နက္ကို ျဖတ္သန္းရဦးမည္ျဖစ္၍ အက္ဆန္းအတြက္ေတာ့ သိပ္ေနရာမက်လွေသးေပ။ Source: Al Jazeera Assange's appeal to Ecuador is no surprise by Richard Gizbert

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။