Monday, September 19, 2011

တိုနီဘလဲ ကဒါဖီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္သတင္းထြက္ေပၚလာ


ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တိုနီဘလဲသည္ ေလာ့ကာဘီဗံုးခြဲမႈတရားခံကို လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လစ္ဗ်ားေခါင္းေဆာင္ ကဒါဖီႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ဆန္းေဒးတယ္လီဂရပ္သတင္းစာက ေဖၚထုတ္ေရးသားလိုက္သည္။
ဘလဲသည္ ၂၀၀၇ ဇြန္လတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္မွ အနားယူခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ဇြန္ႏွင့္ ၂၀၀၉ ဧၿပီလမ်ားတြင္ ကဒါဖီ၏ ဂ်က္ေလယာဥ္ ျဖင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ကဒါဖီထြက္ေျပးသြားၿပီးေနာက္ ထရီပိုလီမွေတြ႔ရွိရေသာ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား မ်ားအရ သတင္းဌာနကေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေလာ့ကာဘီဗံုးခြဲမႈတရားခံကို လႊတ္ေပးျခင္းအားအတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကဒါဖီက သူ႔၏ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ေရးကိစၥတြင္ ဘလဲသည္ အဓိကပါဝင္ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး “ကႏၱာရတြင္းမွ သေဘာတူညီခ်က္” ဟု အမည္ေပးထားသည္။
ဘလဲ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ယင္းကိစၥမွန္ကန္ေၾကာင္းဝန္ခံခဲ့ၿပီး လစ္ဗ်ားက အဘၻဒယ္ဘာဆက္အလီမိုဟာမက္အယ္-မက္ဂရာဟီ ကိစၥကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေျပာဆိုခဲ့ရာ ဘလဲက မက္ဂရာဟီ ကိစၥသည္ စေကာ့တလန္အာဏာပိုင္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
မက္ဂရာဟီသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ပန္အန္ေလေၾကာင္းပိုင္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ ၁၀၃ ကို ေဖါက္ခြဲခဲ့သည့္ တရားခံတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ယင္းေလယာဥ္တြင္ အေမရိကန္အမ်ားစုပါဝင္ကာ စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံ ေလာ့ကာဘီၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေပါက္ကြဲခဲ့ကာ ၂၇၀ ဦးေသဆံုး ခဲ့ရသည္။
မက္ဂရာဟီသည္ ကင္ဆာကြ်မ္းေနေသာေရာဂါသည္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သံုးလသာေနရေတာ့မည္ဟု ဆိုသျဖင့့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈျဖင့္ စေကာ့တလန္အက်ဥ္းေထာင္မွ ၂၀၀၉၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။
တယ္လီဂရပ္သတင္းဌာနမွ အဆိုပါသတင္းကို ေဖၚထုတ္လိုက္သျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္မွ အနားယူသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ဘလဲအတြက္ ဖိအားမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဆီအာရာလီယြန္မွ ထရီပိုလီသို႔သြားရန္ ကဒါဖီ ၏ ဂ်က္ေလယာဥ္ကို အသံုးျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဆန္းေဒး တယ္လီဂရပ္သတင္းစာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ၂၀၁၀ ဇြန္လအတြင္းကလည္း ဘလဲသည္ ကဒါဖီႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသးေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္၊ စီးပြားေရးအတုိင္ပင္ခံႏွင့္ အလွဴရွင္ႀကီး စသည္ ျဖင့္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဘလဲ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း တယ္လီဂရပ္က သံုးသပ္ခဲ့သည္။

“တိုနီဘလဲဟာ တရားဝင္ျဖစ္ေစ၊ တရားမဝင္ျဖစ္ေစ၊ ပိုက္ဆံရသည္ျဖစ္ေစ၊ ပိုက္ဆံမရသည္ျဖစ္ေစ လစ္ဗ်ားရင္းႏွီးၿမွပ္ႏွံ မႈအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရနဲ႔ ဒါမွမဟုတ္ စီးပြားေရးကုမၸဏီေတြနဲ႔ အဆက္အစပ္လံုးဝမရွိပါဘူး။” ဟု ဘလဲ၏ ေျပာခြင့္ ရပုဂၢိဳလ္ကဆိုသည္။
“မစၥတာဘလဲသြားခဲ့တဲ့ အဓိကဦးတည္ခ်က္က အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အာဖရိကသမဂၢရဲ႕ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အာဖရိကကို အဓိကဦးတည္ခဲ့တာပါ။ ေနာက္ၿပီးလစ္ဗ်ားမွာ ဘယ္လိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြရွိလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ ပြင့္လင္းသလဲဆိုတာ ေတြကို သိရဖို႔ပါ။ လစ္ဗ်ားေတြကလည္း သူတို႔ထံုးစံအတိုင္းေပါ့ မက္ဂရာဟီကိစၥကို ေျပာခဲ့ၾကသလို မစၥတာ ဘလဲကလည္း သူ႔ထံုးစံအတိုင္းေပါ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္စဥ္တုန္းေရာ၊ အနားယူလိုက္တဲ့ေနာက္ပိုင္းေရာ မက္ဂရာဟီအမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဟာ စေကာ့တလန္ အစိုးရနဲ႔ သာ သက္ဆိုင္ပါ တယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာပါပဲ။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥေတြနဲ႔ ဘာမွမပတ္သက္ခ့ဲပါဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက တကမၻာလံုးက အစိုးရေတြလည္း လစ္ဗ်ားနဲ႔ ေစ့စပ္ေရးလုပ္ေနၾကတာပါပဲ။ ကဒါဖီကိုလည္း ဘရပ္ဆဲလ္၊ ေရာမနဲ႔ ပါရီၿမိဳ႕တို႔အပါအဝင္ ဥေရာပႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက သူနဲ႔ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈ မလုပ္ဖို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိခဲ့ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ မစၥတာဘလဲဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္စဥ္က ကဒါဖီရဲ႕ ဓါတုလက္နက္၊ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ အစီအစဥ္ေတြကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔၊ အၾကမ္းဖက္ ဝါဒကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
ေဖေဖၚဝါရီလအတြင္းက သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုတြင္လည္း ၿဗိတိန္အစိုးရသည္ မက္ဂရာဟီလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးပမ္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့ရာ ၿဗိတိန္၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟူေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

Source: Yahoo News

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။