Saturday, October 15, 2011

တူနီးရွားတြင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနတစ္ခုကို ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားက ဆႏၵျပ

ပါစပိုးလစ္ ရုပ္ရွင္ပိုစတာ

တူနီးရွားရုပ္သံလုိင္းတစ္ခုက ဘာသာေရးအရေစာ္ကားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ျပသသည္ဟုယူဆေသာအခ်ဳိ႕ အုပ္စုမ်ားကကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေသာအားျဖင့္ ၿမဳိ႕ေတာ္ တ်ဴးနစ္တြင္ လူေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကရာ ရဲက မ်က္ရည္ယို ဗံုးမ်ားအသံုးျပဳ၍ ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။
တ်ဴးနစ္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ အယ္လ္-ဖာတာဗလီမွ ဆုေတာင္း၀တ္ျပဳသူမ်ားအပါအ၀င္လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ နက္စ္မာ ရုပ္သံလိုင္းမွ ထုတ္လႊင့္ျပသသြားေသာ Persepolis* ကာတြန္းရုပ္ရွင္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကျခင္းျဖစ္သည္။

* ပါစပိုးလစ္ (Persepolis) ဆိုသည္မွာ အီရန္ရွိေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု၏ အမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအမည္ကို ယူ၍ အီရန္ႏြယ္ဖြား ျပင္သစ္စာေရးဆရာမ မာဂ်ိန္းစထရာပီ၏ ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပၸတၱိကို ျပင္သစ္က ကာတြန္းရုပ္ရွင္ ျဖင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္းရိုက္ကူးထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ကင္းနက္စ္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ဆုရရွိခဲ့သည္။ ယင္းရုပ္ရွင္ထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ရုပ္ပံုမ်ားထည့္သြင္းရိုက္ကူးခဲ့ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာအစြန္းေရာက္မ်ားက
အစၥလာမ္ဘာသာေရး ရွဳေထာင့္အရ မေလ်ာ္ကန္ေသာလုပ္ရပ္ဟု ရွဳျမင္ခဲ့ၾကသည္။
အစၥလာမ္မ်ားကိုေဒါသထြက္ေစေသာဇါတ္၀င္ခန္းတစ္ခန္း


အယ္လ္-ဖာတာဗလီ၏ ၀တ္ျပဳဆရာက ယင္းရုပ္ရွင္ကားကို `မြတ္စလင္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္သည္။´ ဟု ေျပာဆိုကာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရွံဳ႕ခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဆႏၵျပသူမ်ားက နက္ဆမ္ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနသို႔ခ်ီတက္သြားေရာက္ၾက ရာတြင္ ရဲမ်ားကမ်က္ရည္ယုိဗံုးမ်ားအသံုးျပဳကာ တားဆီးၿဖိဳခြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
တူနီးရွားတြင္ ၾကာရွည္အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ သမၼတ ဘင္အလီ ဇန္န၀ါလအတြင္းက ရာထူးမွျပဳတ္က်ၿပီးေနာက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပကာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲရမည္ျဖစ္သည္။

ပါစပိုးလစ္ ရုပ္ရွင္ကိုတူနီးရွား၌ ယခင္က ျပင္သစ္စကားေျပာျဖင့္ ရုံတင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ျပႆနာမွမရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ တူနီးရွားစကားေျပာျဖင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ျပသေသာအခါမွ ေ၀ဖန္မႈမ်ားအျပင္းအထန္ခံရၿပီး ျပႆနာ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

နက္ဆမ္ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန အႀကီးအကဲ နဘီးလ္ကာရူးက အဆိုပါရုပ္ရွင္ကို ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည့္အတြက္ မွားယြင္းေၾကာင္း ေတာင္းပန္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။
`ဒီရုပ္ရွင္ေၾကာင့္ စိတ္ထိခိုက္ခံစားရတဲ့လူေတြအားလံုးကို ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း တုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခားမိပါတယ္။´ ဟု အဂၤါေန႔က ေရဒီယိုတစ္ခုသို႔ေျပာၾကားေတာင္းပန္စကား ဆိုသည္။
`ဒီရုပ္ရွင္ကို ထုတ္လႊင့္လုိက္မိလို႔ျဖစ္လာတဲ့ အက်ဳိးဆက္က မွားယြင္းသြားပါတယ္။ ဘာသာတရားကိုေစာ္ကားေမာ္ကား ျပဳလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ အလ်င္းမရွိပါဘူး။´

ေဆာ့ဆီ၊ ဆီဒီဘိုဇစ္ ႏွင့္ ဘယ္ဂ်ီၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနကို ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္သမဂၢ (UPL) ႏွင့္ တိုးတက္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (PDP) တို႔က ဆႏၵျပသူမ်ားအား ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ား သည္ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန၏လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚတင္ျပခြင့္ကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပၾကသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။

အစၥလာမ္အစြန္းေရာက္မ်ားသည္ ဇြန္လအတြင္းက ယင္းရုပ္ရွင္ကို ျပသေသာ ရုပ္ရွင္ရုံကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္ကလည္း မ်က္ႏွာအျပည့္အုပ္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ လက္ခံရန္ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ လည္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။