Sunday, March 25, 2012

ကေနဒါတြင္ ပင္လယ္ဖ်ံအမဲလိုက္ခြင့္ ျပန္လည္ေတာင္းဆို (ဗြီဒီယိုသတင္း)
ကေနဒါႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခ ႏိုဘာစကိုရွားတြင္ ပင္လယ္ဖံ်ဦးေရတိုးပြားလာၿပီး ၎တို႔စားေသာက္ပစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ငါးမ်ားရွားပါးသြားကာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားထိခိုက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသတြင္းငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ ၃၀,၀၀၀ ခန္႔ဆံုးရွဳံးခဲ့ေၾကာင္းဆိုသည္။
တစ္ခ်ိန္က ၎တို႔၏ သားေမြး၊ အဆီႏွင့္ အသားတို႔အတြက္ အမဲလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ မ်ဳိးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္ လုနီးပါးျဖစ္ခဲ့ရေသာပင္လယ္ဖံ်မ်ားအား အမဲလိုက္ျခင္းပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့သည့္အတြက္ ယခုအခါ ျပန္လည္မ်ဳိးပြားလာ ၿပီး အေကာင္ေရ ၃၀၀,၀၀၀ အထိတိုးပြားလာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သုေတသီမ်ားက ပင္လယ္ဖ်ံအမဲလိုက္ျခင္းကို မလိုလားၾကေပ။
ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္ဖ်ံဖမ္းဆီးခြင့္ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုေနၾကၿပီး တံငါသည္မ်ား၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးပညာရွင္မ်ား ယင္းကိစၥအတြက္ အျပင္းအထန္ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။