Wednesday, September 14, 2011

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အျပည့္အဝအသိအမွတ္ျပဳေရး ကုလတြင္ ပါလက္စတုိင္းႀကိဳးပမ္း

မာမြတ္အာဘက္


ေနာက္လာမည့္ အပတ္အတြင္း ပါလက္စတိုင္းအာဏာပိုင္ (PA) အဖြဲ႔သည္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ အျပည့္အဝအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္က ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ပယ္ခ်မည့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိေနေသာ္လည္း ပါလက္စတိုင္းက ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက အဂၤါေန႔ကေျပာၾကားလိုက္သည္။
အဂၤါေန႔က ရာမာလာတြင္က်င္းပေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဖာတာဗဟိုေကာ္မီတီဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ မိုဟာမက္ရွေတယား ကေၾကျငာခဲ့သည္။ ယင္းေၾကျငာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လုိက္သျဖင့္ PA ၏ သံတမန္ေရးရာနည္းဗ်ဴဟာအရ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ကိုရပ္တန္႔ လုိက္ၿပီဟုယူဆရသည္။
“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုလသမဂၢကို တက္ၿပီး လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ အေရးဆိုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္စာခ်ဳပ္ပါ ပါလက္စတိုင္း နယ္နိမိတ္အတုိင္း အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေသာၾကာေန႔ညတြင္ ရာမာလာ၌ PA ၏ ဥကၠ႒ မာမြတ္အာဘက္က ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္ မိန္႔ခြန္းကို ေျပာၾကားမည္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢက ပါလက္စတိုင္းကို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အျပည့္အဝအသိအမွတ္ျပဳလုိက္လွ်င္ ပါလက္စတိုင္းအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢတြင္ မဲေပးခြင့္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တရားရုံးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ အျခားေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္က ပါလက္စတိုင္းကို အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ေထာက္ခံေပးမည္ဟု ကတိကဝတ္ေပးထားေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ေထာက္ခံမဲ သံုးပံုႏွစ္ပံုရရွိရန္ အနည္းငယ္အခက္အခဲရွိေနေသးေၾကာင္း ပါလက္စတိုင္းေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရး မွဴး ဆာအက္ဘ္အီရာကက္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ အေမရိကန္အိမ္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိလည္း အေမရိကန္က ဗီတို အာဏာသံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၿပီးျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ပါလက္စတိုင္းအေနႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္ေသာ ေလ့လာသူႏိုင္ငံအျဖစ္ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ တန္းတူေသာ အခြင့္အေရးမ်ဳိး ရရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မည္သို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရမည္ကိုမူ အေသအခ်ာမသိႏိုင္ေပ။ အခ်ဳိ႕က အေမရိကန္၏ ဗီတိုအာဏာသံုးစြဲမႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ပါလက္စတိုင္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အေနႏွင့္ အေထြေထြညီလာခံကို တုိက္ရိုက္တက္ေရာက္အေရးဆိုသင့္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ကုလသမဂၢမွ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္လွ်င္ေတာင္မွ ပါလက္စတုိင္းတို႔အေနႏွင့္ အေျပာင္းအလဲႀကီးႀကီးမားမားႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳရဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွေတယာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ အမ်ားႀကီးေျပာင္းလဲမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းအရပဲ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္မွာပါ။ ပါလက္စတုိင္းက ကုလသမဂၢမွာ ပါဝင္ခြင့္ရမယ္။ ပါလက္စတိုင္းနယ္ေျမေတြကိုလည္း အျငင္းပြားနယ္ေျမအျဖစ္သတ္ မွတ္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပဲ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ခံနယ္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရမွာပါ။”
ပါလက္စတုိင္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အေနႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ဗီတိုအာဏာ သံုးစြဲလာလွ်င္ မည္သို႔တုံ႔ျပန္ရမည္ကို မသိ ေသးေၾကာင္းဆို ရွေတယာက ဆိုသည္။ အေထြေထြညီလာခံၾကီးတြင္ အသည္းအသန္ေတာင္းဆိုရဖြယ္ရွိၿပီး သို႔မဟုတ္ပါက လည္း လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုရမည့္အေနအထားျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားက ေနာက္ဆံုးမိနစ္အထိ ကပ်က္ကယက္ျပဳေနေသာ္လည္း ပါလက္စတိုင္းက ဆက္လက္ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုေၾကျငာခ်က္အားျဖင့္အသိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။
ေနာက္တစ္ပတ္တြင္ ဥကၠ႒အာဘက္ နယူးေယာက္သို႔ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္ ဒုကၡသည္အေရး၊ နယ္စပ္အေရး၊ အေနာက္ဘက္ကမ္း တြင္ အစၥေရးလ္တရားမဝင္အိမ္ယာမ်ားေဆာက္လုပ္ေနေသာ အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။
ဂါဇာရွိ ဟားမားအဖြဲ႔ တာဝန္ရွိသူ ဆာလာဘာဒါဝီက အာဘက္သည္ ဟားမားႏွင့္ ေျပာဆိုတုိင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ ယခုေတာင္းဆိုလႈပ္ ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု အျပစ္တင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပါလက္စတုိင္း၏ ေဆာင္ရြက္မႈကို အစၥေရးလ္က တိုက္ရိုက္ေျပာၾကားျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ မာ့လ္ရီဂတ္ဗ္က ပါလက္စတိုင္း၏ အေရးဆိုမႈကို ဆန္႔က်င္ေျပာၾကားလိုက္သည္။
“ကုလသမဂၢကေနၿပီးေတာ့ စာရြက္ေလး တစ္ရြက္ႏွစ္ရြက္ေလာက္ပဲ သူတို႔ရမွာပါ။ လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳမႈေတာ့ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။” ဟု အယ္လ္ဂ်ာဇီယာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခန္းတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အဂၤါေန႔က ေၾကျငာခ်က္ခပ္တိုတို တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး “ဒီေဆာင္ရြက္မႈဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးစားပြဲဝုိင္းေပၚကို ျပန္ေရာက္ဖို႔ အတြက္ ဘယ္လိုမွ အေထာက္အကူမျပဳပါဘူး။” ဟုဆိုသည္။

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။