Monday, November 28, 2011

ဂ်ပန္ အပ်ဳိ၊ လူပ်ဳိစစ္တမ္း

လူဦးေရႏွင့္ လူမႈဘဝလံုၿခံဳေရးသုေတသနဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ႀကီးက ျပဳစုေသာစစ္တမ္းတစ္ေစာင္အရ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃၄ ႏွစ္အၾကားရွိ အမ်ဳိးသား ၆၁.၄% တြင္ ရည္းစားမရွိ၊ ယင္းအသက္အရြယ္ၾကား အမ်ဳိးသမီး ၄၉% တြင္ လည္း ရည္းစားမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုေတသနအဖြဲ႔ႀကီးသည္ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံျဖစ္ ၿပီး ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ စစ္တမ္းျပဳစုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ျပဳစုခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုးစစ္တမ္းကို ၎တုိ႔ပုိင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္မထပ္ရေသးသူ ၁၄,၀၀၀ ထံသို႔ စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားေပးကာ ေျဖဆိုေစၿပီး လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ အယူအဆမ်ားကိုလည္း ေျဖဆိုေစကာ စစ္တမ္းျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္လက္မထပ္ဘဲေနရ သနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုၾကရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေရာ၊ အမ်ဳိးသားမ်ားပါ အမ်ားဆံုးတူညီသည့္ ေအာက္ပါအေျဖမ်ားကို ေပးၾကသည္။
“ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္တစ္ေယာက္နဲ႔ ဘယ္လိုစၿပီးအသိအကြ်မ္းဖြဲ႔ရမယ္ဆိုတာ မသိပါဘူး။”
“လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနခ်င္လို႔ပါ။”
“လက္ထပ္ဖို႔အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ေငြေၾကးမရွိေသးလို႔ပါ။”

သို႔ေသာ္ ေျဖဆိုသူ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ၈၀% ေက်ာ္က တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ္ဖူးစာဖက္ေတြ႔လ်င္ လက္ထပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၾကေလသည္။

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။