Friday, January 6, 2012

မူဘာရက္အား ေသဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း


အီဂ်စ္သမၼတေဟာင္းမူဘာရက္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း အပါအဝင္ အျခားအစိုးရအရာရွိေဟာင္းမ်ားအား ေသဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ အီဂ်စ္အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
“အစိုးရတရားစီရင္ေရးက အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ျဖစ္တဲ့ ႀကိဳးမိန္႔ေသဒဏ္ကို မူဘာရက္နဲ႔ အျခားတရားခံေတြ အေပၚခ်မွတ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။” ဟု တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မူစတာဖာခါတာက ကိုင္ရိုၿမိဳ႕တြင္ ၾကားနာေသာ တရားခြင္အတြင္း ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ေဖေဖၚဝါရီလအတြင္းက ႏိုင္ငံအဝွမ္းဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ဆႏၵျပသူ ၈၀၀ ခန္႔ကုိ အစိုးရမွသတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ မူဘာရက္ကို တရားစြဲဆိုထားသည္။ တရားခြင္တြင္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ မူစတာဖာဆူေလမန္က ၁၈ ရက္ၾကာဆႏၵျပမႈ မ်ားအတြင္း သတ္ျဖတ္ မႈမ်ားျဖင့္ မူဘာရက္ကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္း အရထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း တရားရုံး သို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အစိုးရထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဘာေတြျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို မသိပါဘူးလို႔ သူေျပာလို႔မရပါဘူး။”
“ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ၊ ဥပေဒအရေရာ သူ႔မွာတာဝန္ရွိပါတယ္။” ဟု ဆူေလမန္က ေျပာသည္။
“ႀကိဳတင္ႀကံစည္သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ ဥပေဒအရ ေသဒဏ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။” ဆူေလမန္က ေျပာခဲ့ၿပီး မူဘာရက္ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကို ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ထိုစဥ္က သူ႔ေနာက္လိုက္မ်ား၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းမ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တိုင္းျပည္တြင္း မည္သို႔ျဖစ္ပြားေနသည္ကို မူဘာရက္သိရွိခဲ့ေသာ္လည္း တားဆီးရန္ မႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း ဆူေလမန္က ဆိုသည္။

မူဘာရက္ႏွင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ ဟာဘစ္အယ္အက္ဒလီသည္ မူဘာရက္၏ အမိန္႔ျဖင့္ က်ည္ဆန္အစစ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆူေလမန္ကဆိုသည္။ ပစ္မႈထင္ရွားပါက ႏွစ္ဦးစလံုး ေသဒဏ္က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္ရဲအရာရွိ ေျခာက္ဦးလည္းအလားတူပင္စြဲဆြဲထားခံရသည္။ မူဘာရက္သားမ်ားျဖစ္ေသာ အလာႏွင့္ ဂမၼာ ကိုလည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဆႏၵျပသမားမ်ားအား လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက အကူအညီေပးရန္စစ္တပ္မွ ျငင္းဆန္ၿပီးေနာက္ မူဘာရက္သည္ ရာထူးမွဆင္းေပးရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟုထြက္ဆိုခဲ့ ေၾကာင္း ဆူေလမန္က ဆိုသည္။

“ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ မူဘာရက္သိလ်က္နဲ႔ ဘာမွ မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။” ဟု ဆူေလမန္က ဆိုသည္။

မူဘာရက္၊ သူ၏လံုၿခံဳေရးအႀကီးအကဲ ေျခာက္ဦးႏွင့္ ထိပ္တန္းရဲအရာရွိ ၆ ဦးတို႔သည္ လူသတ္မႈတြင္ အမွန္တကယ္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔ကဆိုသည္။ သူတို႔အဖြဲ႔တြင္သာ က်ည္ဆန္အစစ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနသူမ်ားကို အေသပစ္သတ္ခြင့္ေပးႏိုင္ေသာ အာဏာမ်ားရွိေၾကာင္း ဆူေလမန္က ေျပာသည္။
ယင္းသို႔ပစ္ခတ္ခြင့္ကို ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပသူမ်ားၿပိဳကြဲသြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ပစ္ခတ္ခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆူေလမန္က ေျပာသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးအာဏာပိုင္မ်ားအားပါဝင္ကူညီေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈအားမသိက်ဳိးကြ်ံျပဳေနျခင္း ေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔ကိုယ္တိုင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ေျပာသည္။
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ ရဲမ်ားထံမွ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို ယူ၍ အမႈကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ရ ေၾကာင္း ဆို၏။

တရားခြင္ကို ၾကာသပေတးက ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီး တနလၤာေန႔တြင္ ျပန္လည္စတင္မည္ျဖစ္သည္။
Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။