Wednesday, March 28, 2012

ၿဗိတိန္အဓိကရုဏ္း လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းျမင့္မားမႈေၾကာင့္ျဖစ္


မိဘ၏ ဆိုဆံုးမမႈ၊ ထိန္းေက်ာင္းပဲ့ျပင္မႈအားနည္းခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ အေထာက္အပံ့ေပးခံရမႈမရွိဘဲ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ လူငယ္မ်ားဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ၿဗိတိန္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဓိကရုဏ္းကို ေလ့လာသံုးသပ္ထားေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထြက္ရွိလာခဲ့သည္။

အစီရင္ခံစာကို အဓိကရုဏ္းႏွင့္ အဓိကရုဏ္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာရသူအမ်ားအဖြဲ႔ ကျပဳစုၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကင္မရြန္း ထံသို႔ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားမေပးႏိုင္သည့္ ဆရာမ်ားအား ဒဏ္တပ္သင့္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုထားသည္။

ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မ်ားတြင္ အဓိကရုဏ္းမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာျပဳစုေသာအဖြဲ႔က ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ မိဘ ဆိုဆံုးမမႈကင္းမဲ့ေနျခင္း၊ ပညာမဲ့ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္မဲ့ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အဓိကရုဏ္းျဖစ္ေသာအခါ ထိုလူငယ္မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္လာၾကၿပီး ယင္းသို႔ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔ဘ၀အတြက္ မ်ားစြာထူးထူးျခားျခားထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိဟု ယူဆထားသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

လူေနမႈအဆင့္အတန္းအလြန္နိမ့္က်ေနၿပီး အေထာက္အပံ့ေပးခံရမႈမရွိေသာ လူတန္းစားတစ္ရပ္ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္း သန္း တစ္၀က္ခန္႔ရွိေနၿပီး ယင္းတို႔အတြက္ အစိုးရက ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းထားသည္။
`ျပႆနာ (လုယက္ခိုးဆိုးမႈမ်ား) နဲ႔ ခပ္ကင္းကင္းေနႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ သူတို႔မွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္း ေကာင္းရွိရမယ္။ အဲဒီလိုမရွိေတာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာပါ ေနာက္ဆက္တြဲ မေကာင္းက်ဳိးေတြ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာ ၾသဂုတ္လအတြင္းက အားလံုးျမင္ေတြ႔ၾကတဲ့အတုိင္းပါပဲ။´ ဟု အစီရင္ခံစာျပဳစုေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဒါရာဆင္းက ေျပာသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၿဗိတိန္အဓိကရုဏ္းကို ရည္ညႊန္းေျပာၾကားသြားျခင္းျဖစ္သည္။

အဓိကရုဏ္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ယင္းအဖဲြ႔ကို အစိုးရကဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ျခင္းၿဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားေလ သည္။ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ အဓိကရုဏ္းဒဏ္ခံစားခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။

အဓိကရုဏ္းအတြင္း လူေပါင္း ၁၅,၀၀၀ ခန္႔ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး လန္ဒန္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ အျခားၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားျဖစ္ေသာ မန္ခ်က္စတာ၊ ဘာမင္ဂန္ ႏွင့္ ဘရစ္စတိုးလ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ကူးစက္ပံ်႕ႏွံ႔သြားေလသည္။ အေဆာက္အဦ မ်ားကို မီးရွဳိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း ၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖါက္လုယက္ယူငင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ား အတြင္း လူ ၅ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ခန္႔ဆံုးရွဳံးခဲ့ ေလသည္။

လန္ဒန္တစ္ၿမိဳ႕တည္းမွာပင္ အဓိကရုဏ္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ လူေပါင္း ၃,၈၀၀ ဖမ္းဆီးခဲ့ရၿပီး တရားရုံးမ်ားတြင္ အမႈမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ အိုလံပစ္ပြဲေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ဧည့္သည္မ်ားလာေရာက္ၾက မည္ျဖစ္ရာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္း လံုၿခံဳေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာက ေ၀ဖန္မႈမ်ားျပဳခဲ့ေလသည္။

အစီရင္ခံစာအဖြဲ႔က ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ လူငယ္အမ်ားအျပားမွာလည္း `ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့´ ေနေသာ အေန အထားတြင္ရွိၿပီး အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းမျမင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။
ေက်ာင္းမၿပီးေသးဘဲထြက္ထားသူ ငါးေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္ႏႈန္းမွာလည္း ၁၁ သားအရြယ္ စာေရး၊ စာဖတ္ႏႈန္း မွ်သာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားကို စာေရး၊ စာဖတ္ေကာင္းေကာင္းတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိ ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ဒဏ္ရိုက္ၿပီး အျခားေက်ာင္းမ်ားကို ယင္းဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာ ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအဖြဲ႔က အႀကံၿပဳထားသည္။

ႏွစ္ႏွစ္မွွ် အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ လူငယ္မ်ားကိုလည္း အလုပ္အကိုင္ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ေအာင္ အစုိးရမွ အာမခံခ်က္ေပးၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေပးသင့္ေၾကာင္းဆိုသည္။

အဂၤလန္တြင္ လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းျမင့္မားလ်က္ရွိၿပီး တစ္သန္းခန္႔ရွိသည္။ ယင္းပမာဏမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ၁၆ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္ၾကား လူငယ္ဦးေရ၏ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။

Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။