Monday, July 2, 2012

လစ္ဗ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြား

လစ္ဗ်ားအေရွ႕ပိုင္း ဘင္ဂါဇီၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မစ္ရွင္ အေဆာက္အဦကို ဝင္ေရာက္ စီးနင္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အယ္ဂ်ာဇီယာသတင္းေထာက္အဖဲြ႔က ယင္းသတင္းကို အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဘင္ဂါဇီၿမိဳ႕ပါဝင္ေသာ အေရွ႕ဘက္ခရိုင္ေဒသအတြက္ ပါလီမန္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေနရာဦးေရသတ္မွတ္မႈအေပၚမေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး တနဂၤေႏြေန႔က ဆႏၵျပသူ ၁ ၀၀၀ ခန္႔က ေကာ္မစ္ရွင္ အေဆာက္အဦးတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဆိုသည္။ တနဂၤေႏြေန႔ေန႔လည္ပိုင္းက လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားေသာ လူငယ္အုပ္စုႀကီးတစ္စု ေကာ္မစ္ရွင္အေဆာက္အဦ တြင္း ခ်ဳိးေဖါက္ဝင္ေရာက္ကာ ဖယ္ဒရယ္ရရွိေရးေႀကြးေၾကာ္သံမ်ားေအာ္ဟစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ရဲမ်ားေရာက္ရွိ လာၿပီး လူစုခြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ဆႏၵျပအုပ္စုက အေဆာက္အဦျပဴတင္းေပါက္မ်ားကို ရိုက္ခ်ဳိးၿပီး အေဆာက္အဦး တြင္းရွိ ကုလသမဂၢရုံးခန္းကို မီးရွိဳ႕ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ကြန္ျပဴတာမ်ား၊ မဲပုံးမ်ားကို အျပင္သို႔သယ္ထုတ္လာၿပီး ရိုက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ အခ်ဳိ႕ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း အေဆာက္အဦအျပင္ဘက္တြင္ ပံု၍မီးရွိဳ႕ခဲ့ၾက ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ မဲထည့္ရာတြင္အသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းထား သည့္ေနရာကိုမူ အထိအခိုက္မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘန္ဂါဇီၿမိဳ႕ပါဝင္သည့္ လစ္ဗ်ားအေရွ႕ဘက္ရွိ ဆိုင္ရန္နီယာကာျပည္နယ္ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အေရအတြက္ အေပၚမေက်မနပ္ဆႏၵျပမႈမ်ား ဘင္ဂါဇီၿမိဳ႕တစ္ဝွမ္း တနဂၤေႏြေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အယ္ဂ်ာဇီယာ သတင္းေထာက္ ေဒးဗစ္ပို႔တ္က ဘင္ဂါဇီၿမိဳ႕မွ သတင္းေပးပို႔ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း နယ္ေျမအလိုက္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေရ အေရအတြက္ကို လက္ရွိအာဏာပိုင္ အမ်ဳိးသားအသြင္ကူးေျပာင္းေရးေကာင္စီ (NTC) မွ မၾကာမီေၾကျငာ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ NTC က နယ္ေျမေဒသလူဦးေရမ်ားအလိုက္ အေနာက္ဘက္ ထရီပိုလီတန္းနီးယားျပည္နယ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရ ၁၀၀၊ ဆို္င္ရန္နီယာကာ ျပည္နယ္အတြက္ ၆၀၊ ႏွင့္ ေတာင္ဘက္ ဖက္ဇမ္းျပည္နယ္အတြက္ ၄၀ အသီးသီးသတ္မွတ္ထားသည္။ ဤတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရခြဲေဝမႈ မညီမွ်ဟုဆိုကာ ဆိုင္ရန္နီယာကာျပည္နယ္မ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ၾကၿပီး ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအျဖစ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားပင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုလာၾကသည္။ `တနဂၤေႏြေန႔က ဘင္ဂါဇီၿမိဳ႕ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆႏၵျပမႈေတြျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ေတာ့ အားလံုးစုေပါင္း ၿပီးေတာ့မွ ေကာ္မစ္ရွင္ အေဆာက္အဦေနရာဘက္ကို လွည့္လာၾကတာပါ။ ေကာ္မစ္ရွင္မွာ မဲထည့္ရမည့္စာရြက္ေတြ၊ ပလတ္စတစ္မဲပံုးေတြ၊ မင္အိုးေတြ၊ ဆႏၵျပဳခန္းငယ္ေလးေတြ စတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲသံုး ပစၥည္းေတြ ဒူဘိုင္းကေန ပို႔ထားတာ လက္ခံရရွိထားပါတယ္။` ဟု သတင္းေထာက္က ေျပာသည္။ `ဒါေတြကို ဆုိင္ရန္နီယာကာမွာ ရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ့္ နယ္ေျမေတြဆီကို ခြဲေဝမေပးခင္မွာ ဂိုေထာင္တစ္လံုးထဲမွာ အားလံုး သိမ္းဆည္းထားပါတယ္။` လာသည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ကဒါဖီကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ လစ္ဗ်ားေတာ္လွန္ေရးၿပီးဆံုးသည့္ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးက်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ကတည္းက အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေကာင္စီက အာဏာကိုထိန္းသိမ္းထားၿပီး ၂၀၁၁ ေဖေဖၚဝါရီလကတည္းက ဘင္ဂါဇီၿမိဳ႕တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးေရးဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။