Thursday, August 9, 2012

မြတ္စလင္ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ေလးဦးကို ရုရွတြင္ တရားစြဲ

ရုရွႏိုင္ငံ တာတာစတန္ေဒသတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ရက္ရက္စက္စက္ ေျမေအာက္ခန္းတြင္းထည့္ သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ေသြဖယ္ေနေသာ မြတ္စလင္ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ အဖြဲ႔ဝင္ေလးဦးကို တရားစြဲဆို ထားေလသည္။ ယင္းအဖြဲ႔ကိုတည္ေထာင္သူ ေခါင္းေဆာင္၏ ေနအိမ္ေအာက္ဘက္တြင္ ေျမေအာက္ခန္းတူးကာ ေျမေအာက္ သၿဂိဳၤင္းသဖြယ္ ဖြဲ႔ထားေသာအခန္းမ်ားအတြင္း ကေလးငယ္ ၂၇ ဦး၊ လူႀကီး ၃၈ ဦးတို႔ေနထိုင္ လွ်က္ရွိေၾကာင္း ရဲမ်ားကေတြ႔ရွိခဲ့ေလသည္။ ကေလးငယ္မ်ားကို ယင္းေျမတုိက္ခန္းမ်ားအတြင္း မည္မွ်ၾကာ ေအာင္ ထားရွိခဲ့သည္ကိုမူ မသိရေသးေပ။ တည္ေထာင္သူမွာ အသက္ ၈၃ ႏွစ္ရွိ ဖိုင္ဇရာခ္မန္းဆတာေရာ့ဗ္ ျဖစ္ၿပီး သူ႔ကိုယ္သူ မြတ္စလင္ပေရာဖက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ထင္ရာျမင္ရာဆံုးျဖတ္ေျပာဆိုမႈ၊ အဆင္အျခင္နည္းမႈ တုိ႔ျဖင့္လည္း ဗုဒၶဟူးေန႔ တရားစြဲဆိုထားသည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အာရပ္ဘာသာျဖင့္ `ယံုၾကည္သူမ်ား` ဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ `မြမ္မင္း` ဟု ေခၚဆိုၾကၿပီး အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထုိင္ရာေဒသျဖစ္ေသာ တာတာစတန္ေဒသတြင္ မြတ္စလင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာမွ ကာဇန္ၿမိဳ႕ရွိ အဆိုပါအဖြဲ႔၏ ေနအိမ္ေအာက္ ေျမေအာက္ခန္းကို ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္က ဗလီဆရာတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေသာ ဆာတာေရာ့ဗ္က သူ႔ေနအိမ္ကို လြတ္လပ္ေသာ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံ ေတာ္အျဖစ္ေၾကျငာထားခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမ်ားမွ စ၍သူႏွင့္သူ႔အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ျပင္ပ ကမၻာႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ကာ ေရွာင္ရွားေနထိုင္ခဲ့ၾကေလသည္။ သူတို႔အဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္သူဖိုင္ဇရာခ္မန္း အမည္ကို အစြဲျပဳ၍ ဖိုင္ဇရာခ္မန္းနစ္မ်ားဟု ေခၚတြင္ေလသည္။ ၎တို႔သည္ ရုရွႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တာတာစတန္တြင္ ရွိေသာ လက္ရွိမြတ္စလင္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္မ်ား၏ ဥပေဒမ်ားကိုလည္းေကာင္း အသိအမွတ္မျပဳၾကေပ။ အထပ္ သံုးထပ္ရွိ စတာေရာ့ဗ္ေနအိမ္ ေအာက္တြင္ ေျမေအာက္ခန္းမ်ားတူးကာ အဖြဲ႔ဝင္ ၇၀ ခန္႔ကို စတာေရာ့ဗ္က ေနထိုင္ေစသည္။ အိမ္ေခါင္မိုးတြင္ ဗလီေမွ်ာ္စင္ႏွင့္ သတၱဳျပား လျခမ္းစိုက္ထူထားသည္။ အဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႕ကိုသာ အိမ္အျပင္သို႔ထြက္ၿပီး ေစ်းအတြင္း အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေစသည္။ စတာေရာ့ဗ္ေနအိမ္ေျမေအာက္ခန္းအတြင္းမွ ကယ္တင္လာခဲ့ေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို လတ္တေလာ တြင္ ေဆးရုံ၌ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိဘမဲ့ကေလးေဂဟာသို႔ ယာယီ ပို႔ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ေျမတိုက္ခန္းမ်ားအတြင္း ေလဝင္ေလထြက္စံနစ္မရွိ၊ အပူအေအးေပးစံနစ္၊ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိဘဲ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ စတာေရာ့ဗ္၏ ေနအိမ္ကို တရားမဝင္ေနအိမ္အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး အစိုးရက ၿဖဳိခ်ဖ်က္စီးပစ္မည္ျဖစ္သည္။ စတာေရာ့ဗ္တြင္ တာတာစတန္ေဒသတြင္းၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ဂါျမစ္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ မ်ားရွိသည္။ တာတာစတန္ရွိ မြတ္စလင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက စတာေရာ့ဗ္၏ အေတြးအေခၚမ်ား သည္ ၎တို႔၏ ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနေၾကာင္း ဆိုသည္။ `တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေနာက္ထပ္ တမန္ေတာ္မလာေတာ့ဘူးလို႔ မြတ္စလင္ ဘာသာမွာ ဆိုထားပါတယ္။` ဟု ကာဇန္အေျခစိုက္ ဘာသာေရးဆရာ ရာအစ္ဆူေလမန္ေနာ့ဗ္ ကေျပာ သည္။ လြန္ခဲ့ေသာဇူလိုင္လလယ္ခန္႔က မြတ္စလင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားတိုက္ခိုက္ခံရၿပီး ကာဇန္ၿမိဳ႕ေန ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဗယ္လီအူလာယာကူေပါ့ဗ္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ခံရသည့္ ကိစၥမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာက လိုက္လံစံုစမ္းရွာေဖြစစ္ေဆးရာမွ ေသာၾကာေန႔က စတာေရာ့ဗ္ေနအိမ္ကို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္မြတ္စလင္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ အီလ္ဒပ္စ္ဖိုင္ေဇာ့ဗ္၏ ကားဗံုးေပါက္ကြဲၿပီး ေျခေထာက္မ်ားတြင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုးက ေကာ့ေကးဆပ္၊ တာတာစတန္ႏွင့္ ရုရွႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားပါဝင္ေသာ နယ္ေျမ မ်ားကို လြတ္လပ္ေသာမြတ္စလင္ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ခြဲထြက္ကာ ရွာရီယာေခၚ မြတ္စလင္ဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာႏိုင္ငံေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တာတာစတန္ေဒသတြင္ လူဦးေရ ေလးသန္းခန္႔ရွိရာ တစ္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔မွာ ဆြန္နီမြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ယင္းေဒသမွလူမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ခန္႔ကတည္းက မြတ္စလင္ဘာသာကို ကူးေျပာင္းသြားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ တာတာ-မြန္ဂို ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရုရွႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပ ေဒသအခ်ဳိ႕ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကၿပီး မြတ္စလင္ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားေလ့လာပို႔ခ်ရာ အဓိကနယ္ ေျမအျဖစ္တည္ရွိခဲ့ဖူးသည္။ Source: Al Jazeera

0 comments:

Post a Comment

 
ယခု သင္ဖြင့္ထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။